Numery cz³onków SS od 126 000 do 126 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

126 007

Karl KRETSCHMANN

17.01.1898

1 364 192

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

126 011

Gerhard MESCHKE

01.10.1904

1 103 052

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

126 014

Siegfried ALBRECHT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

126 017

Fred WOLF

 

 

SS-Rottenführer

126 020

Dietrich SCHUBERT

02.01.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

126 032

Hans TUNK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

126 033

Horst HENTSCHEL

 

 

SS-Mann
08.10.1936 r. - wykluczony z SS

126 034

Hermann GADISCHKE

26.05.1896

297 170

SS-Obersturmbannführer, oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 06.02.1945 r.

126 038

Walter BUTH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

126 040

Otto KALZ

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

126 046

Helmut HÜTTIG

07.08.1914

2 638 717

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
do lutego 1956 r. w sowieckiej niewoli

126 055

Walter POMPLUN

 

 

SS-Untersturmführer
awans w dniu 09.11.1943 r.

126 056

Friedrich MISCHKE

 

 

SS-Hauptscharführer

126 058

Otto NAGEL

 

 

SS-Mann

126 060

Dr Helmuth GERLOFF

21.09.1894

1 362 697

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
- awans w dniu 30.01.1942 r.

126 061

Walter AUST

04.07.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

126 100

Georg SCHENK

 

 

SS-Scharführer

126 109

Paul HAPPE

31.08.1897

2 279 856

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

126 111

Willi DÖSCHER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

126 121

Adolf BOHLMANN

27.04.1899

971 961

SS-Obersturmführer

126 126

Walter HÄNSLER

02.03.1900

5 278 250

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

126 127

Fritz LIESKE

05.02.1903

32 819

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

126 128

Otto BINGE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

126 145

Werner ALISCH

 

 

SS-Unterscharführer

126 147

Otto HAGEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

126 152

Karl BAUMANN

 

 

SS-Scharführer

126 159

Anton REINHARDT

 

 

SS-Rottenführer

126 160

Otto NEUMANN

 

 

SS-Unterscharführer

126 166

Walter SIEBLE

 

 

SS-Sturmmann

126 168

Hans KNOTH

26.05.1899

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS awans w dniu 20.04.1944 r.

126 171

Arno IGNEY

01.04.1906

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

126 175

Hans PLOSS

15.06.1909

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.07.1944 r.

126 178

Kurt WOLF

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

126 180

Kurt RICHTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

126 189

Herbert FRANCK

 

 

SS-Sturmmann
06.09.1936 r. - wykluczony z SS

126 209

Karl MARTSCHKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

126 217

Erich NEIKES

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

126 228

Dr Fritz KIRSTEN

09.03.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

126 232

Heinrich RICHTER

30.08.1911

243 914

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

126 236

Dr Oskar BERG

03.01.1897

452 001

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

126 238

Heinz LANG

20.04.1910

295 644

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

126 255

Paul GOTTLÖBER

14.01.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

126 256

Otto HEINZ

29.10.1906

258 990

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.
zgin±³ 09.02.1943 r.

126 257

Kurt KÄMMLER

19.04.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

126 264

Helmut LAUE

 

 

SS-Hauptsturmführer

126 265

Rudolf HERBACH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

126 287

Hans von TROSCHKE

 

 

SS-Oberscharführer

126 293

Erich MÜHLBAUER

22.03.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

126 298

Rudolf WALTHER

27.04.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

126 303

Wolfgang SIEBERT

24.06.1911

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

126 305

Richard BLACHE

 

 

SS-Sturmmann

126 321

Hans BARTH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

126 327

Erich FENGLER

 

 

SS-Sturmmann

126 328

Rudolf KNAPE

06.02.1891

1 439 847

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

126 329

Johannes BARTH

22.09.1889

2 455 412

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

126 330

Johannes STARKE

23.10.1889

2 453 760

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

126 331

Heinz SCHAUWECKER

19.11.1912

1 131 830

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

126 335

Albert WILHELM

 

 

SS-Rottenführer

126 336

Dr Erich LORENTZ

24.12.1897

2 443 068

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

126 339

Paul WIELKI

31.12.1900

2 444 325

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

126 340

Lothar LEUNER

 

 

SS-Rottenführer

126 361

Hermann HAUGK

22.07.1895

825 829

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

126 362

Josef REISNER

10.03.1901

2 458 486

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

126 363

Willibald NITTNER

 

 

SS-Untersturmführer

126 366

Werner HÖRNICKE

09.03.1907

1 377 910

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

126 374

Karl HEMPEL

 

 

SS-Oberscharführer

126 377

Albin KNÖRNSCHILD

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

126 387

Albert GRAUERT

18.07.1898

2 982 809

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

126 390

Werner HEYDRICH

 

2 993 488

SS-Hauptsturmführer

126 391

Hans THOSS

 

 

SS-Sturmmann

126 394

Rudolf KRÄMER

 

 

SS-Rottenführer

126 396

Helmut HAUGK

 

 

SS-Unterscharführer

126 399

Erich REIMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

126 401

Fritz KRIEGER

 

 

SS-Untersturmführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

126 402

Werner KOPSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

126 403

Horst BAUMANN

05.04.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

126 407

Heinz SORGE

26.02.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

126 408

Karl SEIFERT

02.08.1902

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

126 421

Otto THOMAS

 

 

SS-Sturmmann

126 424

Kurt CLAUS

 

 

SS-Sturmmann

126 436

Dr Heinz THILO

08.10.1911

404 295

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
13.05.1945 r. - pope³ni³ samobójstwo

126 454

Dr Werner JOHANNES

08.05.1906

1 233 127

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1940 r.

126 465

Werner TIETZ

 

 

SS-Sturmmann

126 482

Erich MICHAEL

06.02.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

126 520

Heinrich BERNING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

126 540

Heinz ZABEL

27.05.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

126 543

Ernst HÄDRICH

29.04.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.04.1942 r.

126 546

Dr Hans SIDOW

06.02.1896

772 333

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

126 559

Arno JAHN

22.11.1897

56 670

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

126 565

Willi MÖSCH

12.03.1905

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

126 568

Friedrich BISCHOF

 

 

SS-Untersturmführer
16.11.1936 r. - opu¶ci³ SS

126 569

Max RIEGER

16.08.1910

89 115

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

126 572

Michael SCHINDLBECK

17.04.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

126 579

Dr Rupert SCHRAUFSTETTER

23.04.1885

4 502 498

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

126 580

Heinrich WÖLL

27.06.1908

455 893

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

126 581

Hans BAYERL

05.04.1897

3 211 965

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

126 582

Theodor BÜHNER

 

 

SS-Unterscharführer

126 584

Günther RABE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.10.1939 r.

126 591

Rupert JUNGBAUER

09.01.1898

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

126 619

Hans GREINER

 

 

SS-Rottenführer

126 620

Hermann KLOKER

02.08.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

126 651

Josef GNUGESSER

 

 

SS-Rottenführer

126 666

Max POHLMANN

27.03.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

126 669

Dr Albert SCHREYER

07.05.1888

1 726 191

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

126 679

Walther BÜSSEM

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

126 681

Hubert DEMMLER

 

 

SS-Sturmmann

126 689

Felix SCHEICH

27.01.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

126 704

Karl MINTZEL

06.02.1899

91 646

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

126 708

Wilhelm STEIB

07.03.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

126 711

Paul BRETSCHNEIDER

25.06.1916

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

126 730

Dr Hans KÖHLER

05.08.1906

270 417

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

126 742

Walter GRETT

 

 

SS-Scharführer

126 743

Kurt BROSZEY

28.06.1911

4 469 149

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

126 749

Karl STEFFENS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

126 785

Walter HUPPENKOTHEN

31.12.1907

1 950 150

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.10.1944 r.

126 789

Hubert BUSCHHAUSEN

16.03.1905

1 167 543

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.193 7r.

126 796

Dr Helmut WOLF

17.10.1907

1 952 114

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1941 r.

126 799

Hans KÖRNER

04.07.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

126 804

Fritz KAULEN

03.07.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

126 811

Heinz KORSTEN

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

126 814

Joseph JANSEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

126 816

Heinrich JENNESSEN

04.02.1902

1 326 179

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

126 818

Lorenz CLASSEN

 

 

SS-Sturmmann

126 829

Berthold SPELTER

17.10.1910

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.02.1942 r.

126 832

Wilhelm LEEUW

 

 

SS-Sturmmann

126 834

Dr Richard SCHÖN

04.12.1888

1 821 625

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

126 843

Heinz TILL

26.01.1912

413 744

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

126 847

Hermann ALT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

126 848

Ignatz EINGÄRTNER

25.04.1898

1 094 183

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

126 852

Paul SCHNIERLE

28.04.1909

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

126 901

Rudolf ECKRICH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

126 903

Otto SCHUMM

 

 

SS-Mann

126 907

Heinz HERZINGER

22.10.1913

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

126 908

Heinrich NEUMANN

 

 

SS-Mann

126 915

Wilhelm SCHMIDT

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 27.07.1944 r.

126 916

Werner FRONEMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1941 r.

126 917

Hellmut VETTER

21.03.1910

5 393 805

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
02.02.1949 r. - stracony

126 928

Josef BENSBERG

05.09.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

126 934

Rudolf NOWAK

 

 

SS-Rottenführer

126 935

Werner SCHLARB

 

 

SS-Mann

126 973

Karl HÜNEKE

 

 

SS-Rottenführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion