Numery cz³onków SS od 127 000 do 127 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

127 000

Robert BORKMANN

16.11.1902

4 792 692

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ w obozie jenieckim 18.08.1945 r.

127 008

Ernst EISEL

 

 

SS-Mann

127 018

Heinz BRINKMANN

08.03.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

127 020

Paul GEISLER

06.02.1899

854 706

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

127 050

Ernst DAU

 

 

SS-Sturmmann

127 084

Hans BOLDUAN

28.03.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

127 123

Rudolf MAUBAN

 

 

SS-Rottenführer

127 125

Hans ORTMANN

21.06.1913

2 180 400

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 21.01.1942 r.

127 130

Günther CASPER

 

 

SS-Rottenführer

127 145

Willi GLATT

 

 

SS-Mann

127 156

Hans Otto von BERNUTH

 

 

SS-Hauptsturmführer
07.07.1936 r. - opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w Wehrmachcie

127 179

Dr Kurt WITTEN

11.12.1913

3 028 090

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

127 205

Max VOSS

 

 

SS-Mann

127 212

Otto KNUST

 

 

SS-Mann

127 213

Heinrich BOMKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

127 218

Willi PICKEL

 

 

SS-Unterscharführer

127 271

Otto STRÖTZEL

21.05.1896

1 040 058

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

127 284

Hans BRANDT

 

 

SS-Scharführer

127 316

Erich ERMISCH

25.08.1880

1 761 316

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

127 317

Dr Walter MANTEUFFEL

05.12.1886

577 268

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

127 322

Fritz EGGERT

31.05.1889

2 272 907

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

127 324

Herbert RICHTER

12.10.1906

155 030

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

127 352

Martin KOSCHEL

31.10.1905

829 305

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

127 356

Karl BERCHER

 

 

SS-Untersturmführer

127 358

Dr Friedrich LAND

20.01.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

127 361

Dr Kurt SPANGENBERG

01.04.1889

2 032 631

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

127 364

Arthur BECKE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

127 370

Walter ZIELINSKI

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

127 380

Walter GNERLICH

26.03.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

127 385

Rudolf RENNER

01.02.1908

1 149 924

SS-Hauptsturmführer

127 389

Konrad PLISCHKE

 

 

SS-Sturmmann
06.11.1935 r. - wykluczony z SS

127 394

Erich JOACHIMSKY

 

 

SS-Rottenführer

127 400

Dr Karl FEIST

23.08.1895

2 902 572

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

127 413

Willi KERSTEN

15.02.1902

793 713

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

127 429

Klaus RIECH

24.03.1911

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

127 436

Karl HEINRICH

 

 

SS-Sturmmann

127 437

Karl METZ

 

 

SS-Unterscharführer

127 451

Martin KRIEMS

14.05.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

127 455

Alfred BEYERSDORF

22.04.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

127 456

Erwin DAMITZ

 

 

SS-Scharführer

127 463

Richard SCHMIDT

 

 

SS-Sturmmann

127 479

Karl KOLLMORGEN

 

 

SS-Scharführer

127 488

Fritz SIEVERT

22.08.1896

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

127 502

Werner ROHLOFF

21.12.1906

2 521 260

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

127 506

Hans STARCK

30.10.1898

2 652 771

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

127 513

Ernst WESSEL

08.08.1913

943 606

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

127 515

Edgar HORTEN

19.04.1905

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 31.08.1943 r.

127 516

Joachim THILO

 

 

SS-Mann

127 520

Günther LUTTERBACH

11.07.1906

1 771 639

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

127 526

Erich LANDHERR

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

127 527

Erwin GRAF

20.03.1891

2 633 480

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

127 530

Adalbert TOST

03.11.1908

2 593 633

SS-Obersturmführer - zmar³ 28.03.1938 r.

127 531

Ludwig STEEG

22.12.1894

1 485 884

SS-Brigadeführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

127 532

Otto BÄHRENS

09.05.1911

952 009

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

127 538

Gerd BALLNUS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

127 547

Franz DOSE

25.09.1896

474 115

SS-Obersturmführer
wykluczony z SS 07.06.1938 r.

127 554

Max LIEBE

12.04.1902

1 331 279

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

127 557

Harald WIESMANN

22.04.1909

2 642 326

SS-Obersturmführer - awans w dniu 07.10.1938 r.

127 565

Paul WINZER

24.06.1908

1 106 851

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 23.10.1940 r.

127 569

Günther BERGEMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

127 570

Alfred BACKHAUS

14.06.1912

602 665

SS-Hauptsturmführer

127 574

Oskar NOLTE

 

 

SS-Scharführer

127 578

Walter HOHMANN

15.09.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

127 586

Dr Anton WUTZ

04.12.1910

510 620

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

127 592

Erwin NEUFERT

07.09.1912

404 835

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

127 593

Hermann BELEITES

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

127 595

Walter ESCH

03.09.1904

866 132

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

127 609

Manfred ZIEGLER

 

 

SS-Oberscharführer

127 622

Richard STAHLBERG

16.11.1905

1 748 369

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

127 623

Kurt KREUTZFELD

12.02.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

127 631

Walter SCHULZ

21.04.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

127 633

Roland RICHTER

 

 

SS-Scharführer

127 642

Karl FRITSCH

16.06.1901

43 073

SS-Brigadeführer - awans w dniu 30.01.1936 r.
20.04.1944 r. - pope³ni³ samobójstwo

127 651

Helmut SACHSE

20.05.1910

1 964 783

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

127 656

Karl WALTER

26.05.1911

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

127 670

Rudolf STRICKER

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

127 673

Hans HÜTTIG

05.04.1894

1 127 620

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

127 682

Willy BECKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

127 687

Fritz WEISE

08.11.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

127 697

Rudolf SAALBACH

18.03.1911

1 375 011

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 30.04.1945 r.

127 701

Karl HOFFMANN

07.11.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

127 705

Rudolf SEELIGER

 

 

SS-Mann

127 706

Helmuth MENZEL

09.03.1906

4 292 760

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

127 728

Hermann LOCKE

11.11.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

127 731

Erwin PECHARDSCHEK

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

127 734

Hermann PÜSCHEL

30.03.1890

2 991 374

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

127 738

Gerd BALLNUS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

127 758

Franz KOSSAK

16.06.1909

483 549

SS-Hauptsturmführer

127 760

Rudolf KLOTZ

10.05.1896

4 330 118

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

127 761

Joseph GOTTLOB

01.12.1899

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

127 766

Georg LACKNER

27.04.1909

865 263

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

127 781

Korbinian BESOLD

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

127 782

Dr Alfons MOTZET

18.07.1890

5 291 359

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

127 800

Peter WEIN

 

 

SS-Rottenführer

127 811

Wilhelm GIGLBERGER

 

 

SS-Mann
04.09.1937 r. - wykluczony z SS

127 816

Engelbert NICKL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

127 827

Georg HÄUSLSCHMID

 

 

SS-Mann

127 837

Franz GLÜCK

10.03.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

127 862

Alois WALLNBÖCK

 

 

SS-Unterscharführer

127 883

Kurt PAHL

17.06.1900

965 392

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.
opu¶ci³ SS 30.06.1938 r.

127 888

Franz REINHART

 

 

SS-Mann

127 925

Walter FRIESS

16.08.1898

4 457 700

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

127 949

Ernst BECKH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

127 961

Heinz KRÄMER

 

 

SS-Oberscharführer

127 971

Georg SCHLENK

 

 

SS-Mann


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion