Numery cz³onków SS od 128 000 do 128 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

128 014

Walter ECKART

 

 

SS-Rottenführer

128 032

Karl GOTTLIEB

31.10.1910

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

128 035

Heinz BACK

19.09.1910

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

128 046

Heinz KNEHR

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

128 050

Gregor DIEZ

 

 

SS-Unterscharführer

128 051

Hans LUTTER

 

 

SS-Mann

128 056

Fritz WEIGEL

 

 

SS-Rottenführer

128 057

Willi PENN

 

 

SS-Sturmmann

128 069

Michael PREISSER

 

 

SS-Mann

128 082

Helmuth RUDERSDORF

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

128 087

Karl ZAPF

10.01.1909

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

128 094

Paul HOLZER

 

 

SS-Sturmmann

128 107

Hans HAMEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

128 112

Dr Wilhelm ALBRECHT

13.10.1899

995 469

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

128 118

Fritz DÄUMLER

25.02.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

128 119

Fritz BARONIUS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

128 156

Gotthilf KUGLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

128 159

Dr Gottlieb NOLL

16.05.1909

4 254 247

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

128 168

Emil KIENZLE

 

 

SS-Sturmmann

128 170

Friedrich ALLGÖWER

23.07.1902

2 868 638

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

128 178

Konrad von GIENANTH

 

 

SS-Untersturmführer

128 182

Friedrich KRÖMER

05.06.1895

769 276

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

128 188

Dr Ernst JANSSEN

07.05.1888

1 015 263

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1940 r.

128 191

Hermann JONAS

 

 

SS-Mann

128 196

Hans MEYER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

128 197

Gerhard GREVERS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

128 213

Gustav SEIFERT

11.04.1885

3 388

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ w marcu 1945 r.

128 233

Wilhelm AVIENY

21.11.1897

761 304

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

128 236

Wilhelm SCHMIDT

30.04.1905

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

128 239

Alfred HORN

 

 

SS-Mann

128 245

Willi FUSS

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

128 247

Dr Wilhelm EBELING

18.03.1896

722 896

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

128 248

Heinrich VOGT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

128 253

Dr Fritz SCHRÖDER

11.12.1903

2 158 240

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

128 255

Karl HÖRMEYER

 

 

SS-Unterscharführer

128 270

Franz KOCH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

128 315

Gustav GRESSHOENER

 

 

SS-Mann

128 321

Fritz RIEKE

 

 

SS-Mann

128 336

Wilhelm SUNDERMANN

 

 

SS-Unterscharführer

128 338

Hans WINKELMANN

03.09.1904

2 495 938

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

128 345

Lorenz SCHNIEDERMANN

25.11.1914

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1937 r.

128 356

Karl ERLINGHAGEN

01.02.1910

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.04.1942 r.

128 369

Friedrich HERZOG

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

128 373

Josef GLUNZ

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1937 r.

128 382

Wilhelm GROSSKURTH

16.04.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

128 384

Heinz DÜSTRESIEK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1935 r.

128 402

Heinrich HARTWIG

04.12.1889

477 738

SS-Untersturmführer - awans w dniu 04.12.1934 r.

128 428

Gerhard PUST

 

 

SS-Unterscharführer

128 472

Alfred VÖLKER

 

 

SS-Rottenführer

128 480

Willi GRUEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

128 481

Johannes HENNINGSEN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

128 488

Henning WOMMELSDORF

 

 

SS-Rottenführer

128 511

Friedrich KAVEN

 

 

SS-Mann
01.02.1939 r. - wykluczony z SS

128 513

Karl FOCKE

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

128 525

Erich BEHRENS

23.06.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans po¶miertny w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 21.10.1944 r.

128 526

Hermann WEISZFLOG

14.12.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1941 r.

128 558

Wilhelm HÜSING

16.05.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

128 562

Walter VETTER

26.08.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.08.1941 r.

128 566

Erich GODOW

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

128 575

Hans KAULS

26.10.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1943 r.

128 581

Richard PAULY

21.12.1913

3 037 646

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ w sierpniu 1944 r.

128 582

Kurt PROCHASKA

03.04.1914

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.
zgin±³ 07.05.1945 r.

128 589

Wilhelm PASCHEN

26.03.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - - awans w dniu 21.06.1944 r.

128 601

Peter MICHÄLSEN

 

 

SS-Mann

128 609

Artur PETRASCHKE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

128 613

Werner STAHMER

 

 

SS-Mann

128 623

Alfonse von MOLIÉ

15.12.1915

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

128 636

Lothar SUCHIER

 

 

SS-Mann
22.06.1937 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

128 640

Paul WILKENS

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

128 643

Heinrich BARNER

12.03.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

128 646

Ernst Friedrich CLAUSSEN

29.09.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

128 667

Paul HOFFMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

128 700

Heinrich MAASS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

128 719

Otto AHRENS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

128 720

Walter GRELL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

128 742

Karl SCHEEL

 

 

SS-Sturmmann

128 743

Walter SCHEEL

 

 

SS-Sturmmann

128 750

Richard FRICK

12.04.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

128 760

Heinrich LÜTJENS

 

 

SS-Unterscharführer

128 773

Herbert RUTHKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

128 777

Hans STOLLEY

21.11.1914

5 020 951

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

128 779

Wolfgang SCHOLZ

 

 

SS-Untersturmführer
opu¶ci³ SS 12.10.1935 r.

128 794

Bruno SÜTEL

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

128 798

Dr Franz EBELING

10.11.1881

631 852

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

128 801

Walter GRANZOW

13.08.1887

482 923

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

128 802

Friedrich HILDEBRANDT

19.09.1898

3 653

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 30.01.1942 r.
05.11.1948 r. - stracony

128 805

Dr Hugo HOEFL

17.07.1886

345 681

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

128 806

Richard STOCK

 

 

SS-Mann

128 808

Hans HERRLICH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

128 814

Eugen GEIWITZ

14.12.1901

2 872 483

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

128 818

Adolf SCHMID

24.09.1897

2 925 141

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

128 820

August SCHLACHTER

25.01.1901

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

128 823

Wilhelm SCHNEIDER

21.06.1889

1 326 747

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

128 824

Wilhelm GILFERT

26.02.1881

2 209 402

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

128 841

Max WIELEN

03.03.1883

1759 395

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.01.1941 r.

128 864

Leo DICK

 

 

SS-Rottenführer

128 868

Dr Erich WEBER

07.02.1906

2 130 546

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

128 872

Hubert ZIMMERMANN

 

 

SS-Rottenführer

128 874

Peter GERN

10.04.1909

1 949 915

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

128 876

Jakob BROICHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

128 891

Wilhelm KNETSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

128 916

Hans RICHARZ

15.10.1904

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

128 917

Fritz HERING

17.11.1914

1 560 829

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

128 925

Heinrich JÜSSEN

 

2 124 468

SS-Mann

128 933

Heiner COERPER

 

 

SS-Rottenführer

128 942

Hans JUNG

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

128 974

Jakob HEIDRICH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1939 r.

128 996

Hans PHILIPPSEN

 

 

SS-Sturmmann


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion