Numery cz³onków SS od 129 000 do 129 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

129 015

Josef KALKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

129 052

Julius FISCHER

 

 

SS-Mann

129 055

Dr Alexander KAUFMANN

17.10.1899

391 874

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

129 064

Wilhelm WILKAT

 

 

SS-Sturmmann
17.06.1940 r. - wykluczony z SS

129 086

Leonhard STORMANNS

 

 

SS-Mann

129 090

Martin HEIGL

21.05.1901

726 782

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

129 106

Willy NEBCKE

14.02.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

129 117

Werner BRUNISCH

 

 

SS-Rottenführer

129 120

Bernhard PACKMOHR

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

129 135

Paul HERMS

29.09.1903

5 274 317

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 22.07.1944 r.

129 138

Hans HARTWIG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
- SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

129 140

Heinz BESCH

22.11.1912

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

129 145

Robert SCHILL

16.06.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

129 148

Joachim NIEPAGE

 

 

SS-Mann

129 153

Willi DICKOW

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

129 180

Josef WIECK

 

 

SS-Unterscharführer

129 183

Friedrich LAUE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

129 190

Paul PRELLWITZ

 

 

SS-Oberschütze
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

129 199

Günther GIESE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

129 203

Johannes DOEGE  (1)

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

129 204

Paul MACHNIK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

129 212

Paul LAMBERT

 

 

SS-Rottenführer

129 215

Otto JÄHNKE

 

 

SS-Sturmmann

129 260

Hans LATZA

06.06.1908

2 180 945

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

129 263

Karl NOFFZ

18.10.1905

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

129 264

Walter TOETZKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

129 299

Johann PETER

 

 

SS-Untersturmführer
wykluczony z SS 09.08.1935 r.

129 312

Hans DRÖGEMÜLLER-HAASE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

129 316

Walter HOYER

17.12.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

129 319

Walter SCHÄFER

 

 

SS-Mann

129 331

Hans SCHLÖSSER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

129 356

Rudolf KÖNIG

14.11.1901

2 812 051

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

129 359

Johannes HALLIER

 

 

SS-Rottenführer

129 360

Ludwig FENSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

129 370

Walter HANSEN

 

 

SS-Mann

129 374

Horst LÖSER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
- SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

129 376

Hans MEYER

 

 

SS-Mann

129 377

Horst MÖLLER

 

 

SS-Mann

129 392

Fritz DIETZMANN

 

 

SS-Rottenführer

129 410

Franz KANNENGIESSER

29.10.1908

 

SS-Mann
14.02.1936 r. - wykluczony z SS

129 414

Werner PILLEKAMP

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

129 418

Gerd SPRINGER

 

 

SS-Rottenführer

129 425

Rudolf WILKEN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
- SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

129 434

Heinrich DEBRODT

 

 

SS-Mann

129 443

Edgar KUCKE

 

 

SS-Mann

129 539

Horst KUNZ

18.10.1902

1 090 316

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

129 547

Hans RÄDER-GROSSMANN

30.07.1905

203 938

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

129 555

Richard KOLBE

31.05.1899

1 106 594

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

129 556

Kurt KLEBECK

06.03.1906

2 594 397

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

129 564

Walter MÜLLER

02.11.1895

656 318

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

129 570

Hermann KALIEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

129 578

Berthold WIEMER

17.12.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

129 579

Alfred PIESTERT

06.04.1898

1 498 136

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

129 592

Günther BRAUNE

15.02.1904

180 673

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

129 598

Dr Rudolf WIMMER

04.08.1886

691 360

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

129 605

Kurt FIEDLER

11.01.1899

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

129 615

Hans JAENICKE

07.02.1911

1 050 235

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

129 626

Dr Hans LÜNING

06.11.1903

863 396

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

129 628

Horst BAUMGÜRTEL

 

 

SS-Mann
06.12.1938 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
- SS Befehlsblatt luty 1939 r.

129 641

Helmut BÄUME

08.06.1913

2 108 811

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

129 642

Siegfried GRELLMANN

 

 

SS-Sturmmann

129 653

Rudolf HAFERLAND

 

 

SS-Rottenführer

129 687

Helmut GROSSMANN

 

 

SS-Sturmmann

129 695

Helmut KELLER

13.02.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

129 696

Rudolf KEMPTER

28.09.1901

2 871 329

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

129 714

Herbert KUNTER

14.06.1906

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

129 715

Gottfried KUNZE

30.04.1913

1 064 070

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

129 716

Gerhard RUDOLPH

14.06.1903

2 994 584

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.02.1937 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

129 721

Rudolf LINDEMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

129 726

Erich HENTSCHEL

03.11.1905

772 479

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

129 733

Karl STEIDTMANN

 

 

SS-Unterscharführer

129 738

Kurt OEHMICHEN

 

 

SS-Rottenführer

129 747

Herbert QUECK

 

 

SS-Unterscharführer

129 771

Dr Rudolf BRANDT

02.06.1909

1 331 536

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1944 r.
02.06.1948 r. - stracony

129 777

Walther EIGNER

05.04.1903

4 166 964

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

129 788

Martin HÄNEL

 

 

SS-Rottenführer

129 822

Kurt WEISSE

11.10.1909

563 159

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.08.1944 r.

129 844

Dr Julius MEYER

26.12.1894

280 912

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

129 846

Peter HANSEN

30.11.1896

2 860 864

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
- awans w dniu 30.01.1942 r.

129 847

Otto EBERHARDT

08.06.1890

868 934

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

129 850

Gerhard BECKER

 

 

SS-Sturmmann

129 853

Max HELLRIEGEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

129 866

Dr Hans PUTZER

18.05.1913

554 817

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

129 868

Gerhard SCHÄFER

 

 

SS-Sturmmann

129 870

Rudolf THYROLF

28.07.1906

3 129 824

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

129 875

Dr Werner FRAHM

22.10.1907

400 854

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

129 878

Helmuth HEYNIG

19.03.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans po¶mietrny w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 18.04.1944 r.

129 881

Dr Egon KULZER

27.06.1906

4 867 034

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

129 898

Heinrich MARQUORD

 

 

SS-Oberscharführer

129 910

Dr Johannes BAHL

03.11.1893

5 101 803

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

129 913

Heinrich EISENSCHMIDT

 

 

SS-Unterscharführer

129 924

Johann RIEDEL

22.05.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

129 950

Hilmar KARL

 

 

SS-Rottenführer

129 966

Walter TRUCKENBRODT

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

129 985

Gustav ZABLER

 

 

SS-Scharführer

129 992

Walter BROENNER

 

 

SS-Rottenführer

129 993

Arno ERKENBRECHER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 129 203 dla:
    SS-Untersturmführer - Johannes DOEGE
    SS-Rottenführer - Wilhelm TIMMERMANN


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion