Numery cz³onków SS od 13 000 do 13 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

13 006

Richard JAHN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

13 023

Josef BARZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

13 025

Kurt DYLEWSKI

20.04.1893

123 249

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

13 028

Franz KLINKENBERG

22.08.1899

251 786

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

13 034

Wilhelm RÜHL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

13 037

Ludwig ESCHHOLDT

12.08.1892

594 390

SS-Bigadeführer - awans w dniu 1944.04.20 r.

13 039

Ernst KALTENBRUNNER

04.10.1903

300 179

SS-Obergruppenführer und General der Polizei
- awans w dniu 21.06.1943 r.
General der Waffen-SS - awans w dniu 01.12.1944 r.

13 040

Dietrich BERGMANN

18.09.1899

527 398

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

13 042

Erich SCHULZE

11.02.1901

215 518

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

13 046

Heinrich DUNKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

13 047

Karl KLAPP

08.02.1900

563 626

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

13 057

Wilhelm ENDERS

 

 

SS-Mann

13 059

Rudolf MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

13 067

Erich QUAKULINSKI

05.06.1895

392 717

SS-Hauptsturmführer

13 069

Oskar HELLWIG

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

13 070

Walter MÜLLER

 

 

SS-Scharführer

13 079

Johann BORNER

31.10.1893

21 347

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

13 084

Alfons THARANDT

 

 

SS-Hauptscharführer

13 085

Wolfgang SONNEFELD

 

663 205

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 31.07.1933 r.

13 086

Hans DIBUS

 

 

SS-Oberscharführer

13 089

Waldemar BORCK

 

 

SS-Hauptsturmführer

13 094

Othmar WALCHENSTEINER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

13 096

Karl PFEIFFER

01.12.1899

388 006

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

13 100

Georg Jakob SIEBER

24.10.1894

336 061

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

13 103

Paul TESCH

17.10.1898

562 132

SS-Obersturmführer

13 104

Gustav TISKA

21.01.1900

359 492

SS-Obersturmführer

13 105

Erich BOMBLIES

17.04.1900

244 811

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

13 107

Erwin GEPKE

18.01.1905

535 913

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

13 109

Hans WOITH

25.07.1910

536 264

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.
zmar³ 01.07.1944 r., po ranie odniesionej w dn. 30.06.1944

13 111

Wilhelm BÖTTCHER

30.11.1887

530 865

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

13 117

Joseph MASSING

11.01.1892

531 211

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

13 118

Erich AST

22.03.1902

49 467

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

13 124

Ernst BUNDE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

13 126

Alfred STEINBERG

23.10.1911

297 625

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

13 128

Friedrich RUNGE

30.07.1907

411 107

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

13 130

Arthur PAGA

04.03.1909

183 485

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

13 132

Wolfgang von FREYBERG

13.12.1910

219 063

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

13 133

Alfred ZALEWSKI

30.07.1897

531 519

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

13 138

Kurt GILDISCH

02.03.1904

690 762

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 04.07.1934 r.

13 141

Walter WEBER

 

289 485

SS-Obersturmführer - awans w dniu 04.07.1934 r.

13 143

August KUSTER

02.05.1903

 

SS-Rottenführer, oraz
SS-Rottenführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1941 r.

13 145

Claus von FEHRENTHEIL und GRUPPENBERG

23.06.1907

237 423

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

13 147

Ewald TAUDT

18.05.1909

574 856

SS-Obersturmführer

13 175

Hermann DAHLE

06.09.1902

8 504

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

13 183

Richard WINKLER

10.07.1901

490 177

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 15.06.1934 r.

13 184

Dr Otto MÜLLER

16.11.1887

294 724

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 29.05.1934 r.

13 186

Otto FENSKE

04.07.1893

294 832

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

13 191

Franz SÜNDERMANN

12.12.1897

616 760

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

13 198

Helmut MATTKE

 

489 097

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

13 199

Paul WOLL

 

 

SS-Untersturmführer

13 200

Heinz FANSLAU

06.06.1909

581 867

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
- awans w dniu 09.11.1944 r.

13 205

Hans GOOSSEN

13.03.1879

165 092

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

13 208

Erich SCHELLIN

16.10.1892

516 092

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1937 r.
SS-Standartenführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

13 214

Willi RUX

02.05.1904

68 952

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

13 225

Arthur KAUFFMANN

10.12.1897

20 925

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

13 233

Paul BIGGA

25.03.1909

397 650

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.
SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

13 237

Otto KIRSCHNER

 

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

13 239

Karl KÖPPEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

13 240

Thomas AMSELGRUBER

18.12.1905

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

13 241

Dr. Walter SCHICK

22.06.1909

474 543

SS-Obersturmbannführer

13 242

Siro WAIMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

13 260

Ludwig LANDER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

13 261

Ernst LANDER

 

 

SS-Rottenführer

13 275

Paul SAILER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

13 280

Hermann BAUR

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

13 291

Albert KETTNER

 

 

SS-Scharführer

13 292

Ernst HEMMETER

 

 

SS-Hauptscharführer

13 294

Adolf OTT

19.12.1904

2 433

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

13 300

Wilhelm GERSTENMEIER

17.10.1908

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS

13 303

Otto GABOLD

20.10.1898

390 660

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

13 310

Heinrich KRAUTH

09.03.1913

579 767

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

13 313

Heinrich HEHL

 

 

SS-Oberscharführer

13 316

Hermann HEGER

09.11.1902

3 541 965

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

13 317

Rudolf PAUL

12.01.1909

966 597

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

13 330

Gerhard GÜNTZEL

 

 

SS-Hauptscharführer

13 338

Alois KORNULEWSKI

 

 

SS-Scharführer

13 346

Rudi PHILIPP

17.04.1910

111 365

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

13 350

Walter SACHSE

 

 

SS-Rottenführer

13 353

Erich DEGNER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

13 355

Wilhelm KOHAUPT

04.07.1907

482 101

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

13 356

Max GRAACK

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

13 359

Hans KÖLTZSCH

20.10.1902

170 105

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

13 364

Rudolf JÜTTNER

24.01.1896

350 805

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

13 365

Kurt HUMMITZSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

13 371

Walter SCHMIDT

18.10.1903

550 387

SS-Unterscharführer, oraz
SS-Unterscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.01.1945 r.

13 395

Konrad REUL

 

 

SS-Mann

13 400

Willi GOY

17.03.1901

530 575

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

13 402

Christian HÄFNER

12.10.1908

136 377

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

13 403

Hans SCHUCHT

 

 

SS-Unterscharführer

13 405

Ludwig REUTER

24.10.1910

153 333

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

13 412

Anton HEUS

01.02.1901

416 343

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

13 419

Paul MAGIN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

13 425

Paul SCHUCH

 

 

SS-Scharführer

13 430

Johann SCHIFF-WIRTZ

 

 

SS-Mann

13 433

Paul WIPPER

30.10.1906

93 499

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 25.05.1944 r.

13 437

Christian WÖHRLE

25.07.1900

204 550

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

13 439

Paul KRÄMER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

13 440

Walter RESCH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

13 447

Ernst SCHMEDESHAGEN

16.04.1895

623 334

SS-Hauptsturmführer

13 450

Otto WIELK

26.03.1909

623 296

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

13 451

Wilhelm-Benedikt BIERMANN

06.02.1907

40 061

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

13 455

Hermann STREIT

 

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

13 462

Erich KLEINECKE

10.02.1907

74 986

SS-Obersturmführer

13 470

Hans WÜSTHOFF

09.03.1910

589 312

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

13 475

Walter GERTH

22.04.1904

342 596

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

13 477

Willi HEISEL

29.12.1907

586 124

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

13 479

Willi HENDRICHS

22.02.1908

267 690

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

13 482

August KURPS

11.02.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

13 484

Josef RATRUP

 

 

SS-Unterscharführer

13 493

Hermann SONDERBRINK

 

 

SS-Oberscharführer

13 494

Georg MINK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

13 512

Eugen GLAUBKE

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

13 513

Wilhelm FAST

 

 

SS-Oberscharführer

13 515

Hans ZIOLKOWSKI

04.03.1906

577 422

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

13 525

Ludwig BORT

27.10.1904

165 026

SS-Obersturmführer

13 526

Rudolf JÄGER

12.04.1895

583 903

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

13 535

Georg BEZOLD

 

 

SS-Unterscharführer

13 558

Karl MAILE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

13 563

Fritz HOLWEIN

09.06.1912

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

13 577

Emil KOLB

 

 

SS-Unterscharführer

13 578

Bernhard DIETSCHE

03.02.1912

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

13 587

Albert WALTER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

13 592

Rudolf SCHMALBACH

 

 

SS-Oberscharführer

13 595

Karl HALLER

20.07.1910

604 111

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

13 596

Karl SITTNER

 

 

SS-Sturmmann

13 599

Otto RIEMER

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

13 601

Josef BRUNNER

06.11.1911

204 799

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

13 608

Georg HEINZ

 

 

SS-Rottenführer

13 609

Georg PICHLER

19.04.1911

676 712

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

13 613

Alfred VOIT

 

 

SS-Unterscharführer

13 615

Albert HERRMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

13 617

Friedrich FRÖHLICH

10.06.1906

12 210

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

13 634

Max DÖRFFEL

31.03.1899

15 902

SS-Hauptsturmführer

13 636

Paul HEROLD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

13 642

Fritz WOLF

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

13 657

Rudi GROSSER

17.08.1909

158 625

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.
zgin±³ 15.02.1942 r.

13 663

Hans-Georg MÜLLER

17.01.1909

1 062 974

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.

13 667

Otto HIMBSEL

 

 

SS-Unterscharführer

13 675

Willi HILLIG

 

 

SS-Rottenführer

13 679

Wolfgang PLAUL

05.04.1909

 

SS-Obersturmführer

13 682

Alfred EICHLER

22.01.1906

715 669

SS-Hauptsturmführer

13 686

Helmut PROEBSTING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

13 689

Walter SCHUHKNECHT

25.06.1910

 

SS-Unterscharführer, oraz
SS-Unterscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.06.1943 r.

13 692

Rudolf HERR

 

 

SS-Unterscharführer

13 698

Fritz STARKE

20.01.1908

179 836

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans po¶miertny w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 15..10.1944 r.

13 704

Fritz BOEHM

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

13 705

Kurt POLSTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

13 709

Alfred GROSSE

29.08.1898

472 559

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

13 710

Harry LOESCHE

10.06.1900

338 055

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

13 722

Kurt THEILIG

 

 

SS-Oberscharführer

13 734

Willi MÜLLER

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

13 743

Otto STORCH

22.05.1901

259 421

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

13 746

Willy SCHMIDT

 

 

SS-Oberscharführer

13 749

Friedrich SCHIERWAGEN

18.04.1907

68 948

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

13 762

Paul GOGOL

18.02.1896

125 145

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

13 763

Erich NEUMEYER

 

 

SS-Sturmmann

13 764

Walter KIEL

28.11.1903

404 883

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

13 768

Otto BAUMANN

27.12.1899

355 255

SS-Obersturmführer

13 769

Alfred STREY

08.09.1907

423 426

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

13 771

Kurt STRUBE

22.09.1907

555 086

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

13 774

Hans DECHARDT

 

 

SS-Rottenführer

13 776

Hermwnn LORBEER

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

13 777

Heinrich BEIER

12.07.1908

125 654

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

13 779

Walter DENNLER

28.10.1904

497 979

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

13 782

Karl TÖNNIES

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

13 784

Erich STREUBEL

14.12.1906

214 168

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

13 787

Friedrich CONRAU

02.06.1892

472 874

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 05.05.1934 r.

13 788

Walter BACHMANN

12.03.1900

555 008

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

13 798

Bernhard LENKER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

13 805

Adolf SCHÜTT

28.01.1905

498 462

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

13 810

Heinz MÜLLER

18.08.1911

122 108

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1938 r.

13 812

Walter REUPSCH

 

 

SS-Oberscharführer

13 819

Hugo MACK

18.05.1897

526 412

SS-Obersturmführer - awans w dniu 05.05.1934 r.

13 827

Karl PANNIER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

13 831

Werner BOLM

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

13 832

Gerhard EGGERSTEDT

20.07.1909

65 246

SS-Obersturmführer

13 834

Otto LEHMANN

28.06.1896

24 397

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.12.1940 r.

13 835

Berthold SCHIER

29.11.1887

561 185

SS-Standartenführer - awans w dniu 26.07.1932 r.

13 836

Willi GOURDET

24.01.1883

560 667

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

13 837

Ludwig NEUBOURG

29.06.1903

601 397

SS-Obersturmführer

13 838

Michael HOFNER

10.06.1900

249 784

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

13 839

Oswald PONTONE

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

13 841

Herbert BACH

05.04.1896

410 562

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

13 843

Joachim KUNKEL

13.01.1909

515 209

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

13 847

Friedrich MEIER

27.06.1912

278 440

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r., oraz
SS-Untersturmführer der Waffen-SS

13 850

Walter WUNDERLICH

29.07.1908

601 937

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

13 855

Hermann BEGUHL

08.10.1893

279 946

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

13 858

Alfred KONEN

20.01.1899

377 625

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

13 860

Alfred KLEINSCHMIDT  (1)

21.02.1900

507 130

SS-Obersturmführer

13 862

Karl SCHERMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

13 863

Alfred REETZ

30.01.1906

665 884

SS-Hauptsturmführer

13 865

Karl KUBICIEL

 

 

SS-Oberscharführer
26.04.1935 r. - wykluczony z SS

13 874

Otto SCHLAEFKE

 

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

13 881

Willi PLÄHN

26.10.1905

609 551

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

13 882

Fritz BANDMANN

02.06.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

13 884

Heinrich STAMM

08.03.1893

432 964

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

13 887

Harro HARRING

09.08.1912

585 146

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

13 888

Erich STIEHR

 

 

SS-Unterscharführer
02.04.1935 r. - wykluczony z SS

13 892

Wilhelm MARXEN

18.03.1911

584 692

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

13 901

Erich BENNEWITZ

 

 

SS-Unterscharführer

13 902

Leo NOWAKOWSKY

 

 

SS-Scharführer der Waffe-SS
wykluczony z SS w 1936 r.

13 907

Walter GRIESE

04.03.1910

421 130

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

13 914

Hermann LEMBRECHT

21,02,1892

647 924

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.09.1934 r.

13 919

Paul MEYER

07.09.1909

621 699

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

13 925

Günther BARTRAM

15.03.1909

626 606

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

13 926

Ludwig REINHARDT

16.09.1896

67 869

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1933 r.

13 928

Werner THORUN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

13 929

Fritz HABERMANN

15.02.1909

537 363

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

13 931

August CLASEN

 

 

SS-Scharführer

13 945

Hellmuth MÜLLER

31.07.1909

648 386

SS-Obersturmführer

13 947

Hugo OHLE

08.03.1891

477 605

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

13 956

Albert ADLER

05.09.1909

555 196

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

13 961

Albert REKEL

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

13 966

Dr Gregor EBNER

24.06.1892

340 925

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

13 967

Hugo OHLE  (***)

 

477 605

SS-Untersturmführer - awans w dniu 07.03.1934 r.

13 969

Otto SIEBERT

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

13 973

Kurt VOGDT

06.02.1909

146 578

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.03.1942 r.

13 981

Rudolf PAPENBERG

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

13 983

Albert GNADE

25.01.1886

2 798

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.03.1934 r.

13 984

Wilhelm LEITENMEIER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

13 987

Fritz EHLERS

25.09.1896

4 280

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

13 988

Albert HILLMER

01.03.1901

671 430

SS-Schütze der W-SS

13 989

Willi WOLF

14.09.1894

215 536

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

13 990

Oskar FISCHER

 

 

SS-Unterscharführer

13 993

Karl KRAUSHAAR

23.03.1900

188 335

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

13 996

Willi LÖBER

 

 

SS-Unterscharführer

13 997

Hans VIETOR

12.11.1906

662 789

SS-Obersturmführer

13 999

Georg ACKERMANN

03.10.1884

142 944

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 13 860 dla:
    SS-Obersturmführer - Alfred KLEINSCHMIDT
    SS-Obersturmführer - Hubert BLÜMEL

***     SS-Untersturmführer Hugo OHLE jest wykazany tylko w DAL 1934 - poz. 1 687., (prawdopodonie sam odszed³ lub zosta³ wykluczony z SS)


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion