Numery cz³onków SS od 130 000 do 130 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

130 045

Kurt SCHWARZKOPF

 

 

SS-Unterscharführer

130 048

Karl HOFFMANN

28.01.1907

2 897 723

SS-Obersturmführer

130 073

Walter HUTTER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1939 r.

130 075

Rudolf LAAGER

19.10.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 25.12.1944 r.

130 077

Hans FISCHINGER

09.12.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

130 079

Hans JUNGWIRTH

05.05.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

130 080

Anton ANEWANTER

20.07.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

130 085

Herbert BAUR

 

 

SS-Oberscharführer

130 086

Herbert HUBER

16.11.1910

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zmar³ 15.06.1944 r.

130 089

Franz GRUBER

06.11.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

130 092

Franz HOFER

 

 

SS-Rottenführer

130 095

Andreas MILOHNIC

18.10.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

130 097

Otto PRÖBSTL

04.01.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

130 099

Fritz RICHTER

27.04.1909

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

130 100

Walter RIED

09.05.1909

4 583 217

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

130 101

Otto SEDLMAYR

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

130 104

Herbert SCHMID

11.04.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1942 r.
zgin±³ 29.07.1944 r.

130 117

Dr Ferdinand STEINER

15.08.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

130 119

August HOFER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

130 120

Georg LECHNER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1937 r.

130 121

Eduard DONAUBAUER

17.06.1914

4 583 111

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

130 122

Rupert FAIST

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

130 125

Hans SCHWARZÄUGL

25.01.1903

1 084 720

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

130 130

Fritz PANHUBER

30.01.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

130 135

Hans WALLNER

05.05.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 05.02.1945 r.

130 139

Johann TSCHEPP

 

 

SS-Sturmmann
29.05.1935 r. - wykluczony z SS

130 140

Hans WIELAND

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

130 141

Josef FISCHER

11.09.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zmar³ w wyniku obra¿eñ w walce 23.07.1945 r.

130 142

Dr Heinrich SANDBERG

25.03.1885

772 748

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

130 148

Josef KRAITER

12.02.1914

442 051

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

130 150

Hans BACHLER

27.12.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

130 156

Franz SIEBERER

 

 

SS-Rottenführer

130 157

Hans von WIETERSHEIM

 

 

SS-Untersturmführer
21.11.1936 r. - odszed³ z SS

130 162

Leopold KROCZA

08.06.1914

4 201 055

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.01.1943 r.

130 167

Josef PANY

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

130 169

Heinz LÜBKER

01.01.1903

383 909

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

130 172

Erich THUROW

 

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS

130 175

Georg MEYER

19.06.1882

5 025 762

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

130 176

Josef DYONIS

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

130 178

Dr Hugo BECK

21.06.1893

3 204 565

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

130 199

Karl SOMMER

25.03.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

130 211

Wilhelm DRÖSCHEL

03.05.1908

2 132 049

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

130 214

Alfons BALETTE

05.03.1905

32 928

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 23.06.1938 r.

130 233

Josef HORBACH

 

 

SS-Sturmmann

130 234

Karl DRÖGE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

130 266

Franz SEEMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

130 282

Ulrich LADENTHIEN

 

 

SS-Mann

130 302

Erich HERBIG

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

130 316

Walter MESEKE

08.09.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

130 324

Heinz KALENDER

19.09.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

130 341

Karl KUNZE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

130 342

Georg JUNKER

 

 

SS-Mann

130 372

Wilhelm GRUBE

 

 

SS-Mann

130 385

Menno SEIFERT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

130 398

Christian WINK

 

 

SS-Sturmmann

130 400

Heinz MIETENKOTTE

01.08.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.06.1940 r.

130 414

Gottfried HAFNER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

130 436

Heinz MATHES

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

130 439

Heinrich CLAUS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1939 r.

130 441

Leonhard HOLTKÖTTER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

130 467

Paul KLUCKHOHN

 

 

SS-Rottenführer

130 469

Willi JAGER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

130 470

Walter DYCKOW

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

130 482

Kurt SCHWENZER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

130 496

Herbert RHODE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

130 502

Fritz MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer

130 516

Walter RADDE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

130 517

Gerhard SCHRÖDER

 

 

SS-Mann
11.03.1937 r. - wykluczony z SS

130 526

Herbert KNACK

03.12.1894

3 541 194

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

130 537

Ernst MUSAHL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

130 539

Hans OTTO

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

130 556

Otto KÖNINGSDORF

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

130 563

Walter FRESE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

130 587

Erich WEST

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

130 598

August SCHMIDT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

130 604

Helmut BIRKHOF

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

130 610

Eduard JEDAMZIK

17.06.1901

1 333 091

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

130 647

Karl PFEIFFER

06.12.1896

3 437 524

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

130 660

Richard RAU

26.08.1889

2 587 746

SS-Obersturmbannführer, oraz

SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

130 670

Walter WIDERS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

130 680

Alfons SOPOTT

 

 

SS-Sturmmann

130 686

Günther SCHRÖDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

130 687

Erich SCHRÖDER-VONTIN

27.02.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

130 692

Heinz NEUMANN

29.07.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

130 693

Rolf OEDEKOVEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

130 694

Gerhard OTTO

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

130 696

Horst RIEDEL

08.10.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

130 697

Wolf WAGNER-MANSLAU

 

 

SS-Rottenführer

130 709

Dr Hermann ERTEL

22.06.1905

738 043

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

130 710

Ferdinand GARELLY

 

1 667 402

SS-Untersturmführer
11.07.1935 r. opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

130 713

Karl MUHS

09.04.1881

2 280 195

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

130 719

Ernst HÖLSCHER

18.02.1897

1 768 652

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

130 720

Gerd MÜLLER

21.06.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

130 724

Otto GOLLUB

15.12.1892

1 145 951

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

130 734

Franz SCHÖNING

 

 

SS-Unterscharführer

130 741

Paul SEEGER

26.01.1893

1 106 141

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

130 743

Irmin HOFER

02.11.1903

2 022 792

SS-Obersturmbannführer, oraz
SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

130 749

Willi STEIN

 

 

SS-Sturmmann

130 760

Anton DROTT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

130 764

Otto ANTON

13.02.1908

242 602

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

130 775

Willi REIM

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

130 802

Fritz KIWITT

 

 

SS-Sturmmann

130 803

Karl von ZANDER

 

2 908 518

SS-Obersturmführer
11.11.1936 r. - wykluczony z SS

130 812

Werner von BADEWITZ

13.01.1900

2 316 619

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

130 813

Gerhard von BADEWITZ

20.06.1904

2 777 733

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

130 828

Karl GIESA

 

 

SS-Unterscharführer

130 832

Erich WALSDORF

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

130 834

Heinz SCHLIEFKE

 

 

SS-Rottenführer

130 837

Erwin CHARLE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

130 839

Hubert SEITHE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

 

130 841

Rudolf SCHEERER

1908

4 826 993

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

130 851

Willi EGGERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

130 857

Fritz LUMPE

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

130 861

Gerhard KNABE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

130 904

Herbert HERRMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

130 905

Hans-Otto von SELLE

08.01.1902

1 097 204

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

130 910

Hartmut BEYME

 

 

SS-Unterscharführer

130 918

Walter DIEDRICHS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

130 925

Friedrich BELLACH

03.10.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1940 r.
zgin±³ 09.08.1941 r.

130 927

Kurt OSCHKENAT

 

 

SS-Rottenführer

130 939

Wilhelm JAHN

27.02.1889

4 363 186

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

130 957

Erich HÜTTNER

 

 

SS-Mann

130 967

Klaus RUPP

07.06.1902

2 449 190

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

130 974

Herbert SCHMIDT

 

 

SS-Mann

130 976

Ernst EMDE

 

 

SS-Mann
05.12.1934 r. - wykluczony z SS

130 990

Hans GALAUN

 

 

SS-Rottenführer

324


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion