Numery cz³onków SS od 131 000 do 131 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

131 000

Reinhold KUNICKE

 

 

SS-Oberscharführer

131 007

Fritz UNGLAUBEN

05.03.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

131 023

Fritz HERING

 

 

SS-Unterscharführer

131 025

Albin REUTELSTERZ

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

131 038

Max VIEWEG

15.04.1913

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

131 056

Willi GÜNTZEL

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

131 059

Wilhelm SCHNEIDER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

131 077

Werner GEBSER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

131 095

Viktor NAGEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

131 106

Karl BOURIER

05.07.1907

4 822 015

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

131 113

Peter LODER

 

 

SS-Mann

131 115

Dr Eduard BETZ

12.08.1907

557 685

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

131 119

Max DOLL

 

 

SS-Scharführer

131 155

Karl BURGER

 

 

SS-Rottenführer

131 181

Ludwig FISCHER

 

 

SS-Rottenführer

131 190

Gerhard ROSENTHAL

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

131 196

Karl SCHMÖLZING

09.04.1916

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

131 237

Max POPP

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1937 r.

131 247

Konrad PUCHTLER

 

 

SS-Rottenführer

131 258

Johann WALDMÜLLER

13.09.1912

4 583 268

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 08.09.1944 r.

131 259

Ludwig WALDMÜLLER

08.09.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

131 282

Adam GEORGIUS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

131 288

Wilfried SCHRÖDEL

30.10.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.08.1941 r.

131 309

Dr Fritz HILDEBRANDT

05.12.1897

3 467 125

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

131 310

Gustav HONEBRINKER

 

 

SS-Unterscharführer

131 315

Hermann STROBEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

131 321

Georg HEIDEL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

131 332

Dr Hans BRANDMÜLLER

01.03.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

131 341

Johann LASSOFF

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

131 347

Harald BÄCK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

131 361

Klemens TOST

31.12.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.03.1942 r.

131 364

Karl HORN

27.03.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

131 387

Helmuth MEYER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

131 397

Horst SCHULZE

16.10.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ 28.02.1943 r.

131 412

Hans REINHOLD

04.07.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

131 415

Gerhard RONNEBURG

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

131 421

Heinrich SCHWARZE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

131 424

Kurt STEINMEYER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

131 442

Wilhelm OPPERMANN

13.08.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

131 447

Willi ROEMER

 

 

SS-Sturmmann

131 454

Wilhelm STOLTE

21.08.1914

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 29.04.1945 r.

131 493

Karl KÖNNECKE

 

 

SS-Mann

131 500

Walter OTTE

03.01.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

131 502

Heinrich PHILIPPS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

131 507

Hermann SCHULZE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

131 508

Hermann SCHÜRG

11.04.1910

1 095 067

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
10.10.1941 r. - zgin±³ jako Hauptscharführer d.R. Waffen-SS

131 540

Hermann GRIMM

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

131 553

Walter BAUCH

 

 

SS-Mann

131 561

Wilhelm VOLKER

 

 

SS-Mann

131 569

Gustav PHILIPP

28.03.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 07.08.1944 r.

131 570

Hermann PICKSACK

26.02.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

131 608

Heinz DIEKMANN

09.04.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

131 610

Wilhelm KLOTH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

131 616

Heinz VORBERG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

131 623

Heinrich HOHMANN

 

 

SS-Mann

131 625

Karl von der HEYDE

 

 

SS-Unterscharführer

131 646

Hermann PREUSS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

131 659

Bruno SCHÜTZE

15.09.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

131 669

Willi RUMP

18.04.1914

3 602 111

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
do pa¼dziernika 1955 r. w sowieckiej niewoli - Swierd³owsk

131 688

Ernst MACK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1939 r.

131 722

Arthur VAHLE

 

 

SS-Mann

131 732

Heinrich BOSSE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

131 733

Robert BRENNECKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

131 746

Walter LEHRMANN

08.12.1913

2 373 012

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1941 r.
zmar³ w sowieckim obozie jenieckim w listopadzie 1949 r.

131 751

Josef VALENTA

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

131 757

Georg NORDBUCH

30.04.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

131 775

Wilhelm KÄHLER

08.03.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

131 778

Rolf WIESINGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

131 781

Richard MÄNICKE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

131 817

Heinrich KOSTEDDE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

131 832

August WIRT

 

 

SS-Mann

131 854

Walter KORTE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

131 855

Thomas MRUGALLA

27.01.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

131 860

Josef RIEGERMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

131 861

Karl TILLESSEN

22.08.1891

2 494 129

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

131 862

Alois LANGENBERG

 

 

SS-Mann

131 869

Heinrich EILERS

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

131 870

Wilhelm HEISTER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

131 882

Hans WORMLAND

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

131 927

Dr Wilhelm KLOSTERMEYER

29.06.1908

2 199 056

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

131 928

Bernhard ABEL

19.06.1905

4 444 658

SS-Hauptsturmführer

131 933

Alfred KLEYMANN

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

131 948

Heinrich VENNEMEYER

 

 

SS-Sturmmann

131 955

Friedrich FÖRSTER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

131 956

Richard FÜLLING

02.01.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

131 961

Paul HOHMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

131 970

Werner DOBELMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

131 972

Josef HEUMANNSKÄMPER

 

 

SS-Sturmmann

131 974

Kurt HUCHZERMEYER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.09.1939 r.

131 986

Theodor SCHMITZ

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion