Numery cz³onków SS od 133 000 do 133 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

133 010

Edgar ENTSBERGER

21.07.1897

347 617

SS-Obersturmführer
wykluczony z SS w 1935 r.

133 042

Walter WISCHALLA

03.08.1899

1 873 973

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

133 050

Hans WARNECKE

02.01.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

133 057

Götz BEISNER

30.12.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

133 067

Bruno GIESE

 

736167

SS-Untersturmführer
30.11.1938 r. opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

133 071

Heinz DEPPE

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

133 081

Kurt SCHÜTTER

06.05.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

133 087

Johannes SCHÜLER

08.11.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

133 099

Willy SIMKE

26.01.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

133 114

Carl CONRAD

22.09.1916

4 748 140

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

133 127

Robert LEMKE

 

 

SS-Mann

133 134

Dr Karl-Hans ECKERT

12.02.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

133 223

Hans BÖHME

 

 

SS-Rottenführer

133 238

Werner GRIEBSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

133 248

Alfred FRÖHLICH

19.07.1899

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

133 255

Albert BRAUNE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

133 263

Kurt SCHIMPF

 

 

SS-Scharführer

133 266

Rudolf SCHULTZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

133 270

Robert SCHRICKEL

08.10.1905

4 847 961

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans 09.11.1938 r.
zgin±³ 15.05.1942 r.

133 271

Fritz ORTENBURGER

 

 

SS-Unterscharführer

133 272

Helmut OTTO

26.10.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans po¶miertny w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 04.11.1944 r.

133 289

Dr Walter FRIEDRICH

22.05.1885

4 514 136

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

133 290

Dr Rudolf BREDOW

24.10.1889

3 519 772

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

133 314

Fritz NORD

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

133 362

Paul BEHRENS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

133 365

Otto LEPPERT

 

 

SS-Sturmmann

133 379

Johann BACHLBERGER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

133 385

Heinrich HILLERT

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

133 386

Arthur PFEIFFER

 

 

SS-Unterscharführer

133 394

Richard ANTON

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

133 399

Hans KLEINAU

13.05.1905

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

133 412

Werner LAURICH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

133 413

Reinhard HOFMEISTER

 

 

SS-Sturmmann

133 414

Franz BÜCHNER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

133 417

Karl KROTKI

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

133 432

Paul KIRCHNER

 

 

SS-Sturmmann

133 448

Willi HARTUNG

 

 

SS-Untersturmführer - awans 20.04.1943 r.

133 455

Karl KOCH

 

 

SS-Unterscharführer

133 456

Erich WOLTER

26.05.1911

684 566

SS-Untersturmführer - awans 30.01.1938 r.

133 458

Paul SCHMIDT

 

 

SS-Mann

133 467

Horst LENZ

13.08.1914

1 807 222

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

133 503

Arno KUJAS

04.09.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

133 507

Ewald BAUMANN

25.06.1891

623 627

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

133 514

Karl BÄUML

 

 

SS-Mann

133 523

Paul DEUTRICH

26.01.1890

2 772 513

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

133 557

Hugo ERFURT

30.07.1892

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

133 567

Ernst STELLMACHER

 

 

SS-Rottenführer

133 573

Werner WILCKE

13.04.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

133 574

Alfred TRZEBINSKI

29.08.1902

1 447 570

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
08.10.1946 r. - stracony

133 575

August BOGDAHN

28.08.1902

1 788 883

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

133 576

Hans LÜTZENBERGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

133 577

Hugo HOPSTOCK

 

 

SS-Sturmmann

133 595

Hans REINIGER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

133 624

Werner GRANAT

 

 

SS-Mann

133 625

Herbert SCHUPPAN

 

 

SS-Scharführer

133 629

Willy LEHMANN

10.12.1911

804 152

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

133 633

Paul MÜLLER

26.08.1905

3 846 146

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

133 657

Hans SCHMIDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

133 661

Kurt HAUPT

21.11.1893

113 123

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

133 665

Heinrich BERGHOFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

133 675

Josef KIRCHBERG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

133 681

Ernst DEHMEL

07.04.1915

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zmar³ 07.08.1945 r.

133 686

Heinrich KNÖSS

26.12.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

133 704

Wilhelm SCHUMACHER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

133 712

Willy FASTJE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

133 713

Ferdinand HÜSER

11.07.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ w listopadzie 1943 r.

133 739

Harry BUCHER

 

 

SS-Rottenführer

133 763

Gottfried STREICHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

133 777

Gotthold BLÄTTERLEIN

 

 

SS-Sturmmann

133 788

Herbert THIERFELDER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

133 801

Siegfried GRÄSSLER

22.07.1913

767 449

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans 21.06.1944 r.

133 820

Walter RIECBEIS

 

 

SS-Rottenführer

133 821

Fritz HILTMANN

21.03.1893

2 959 893

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

133 824

Werner KAHRA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

133 828

Johannes BÖHM

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

133 839

Albert UHLIG

31.03.1898

2 434 106

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

133 841

Walter MÜLLER

 

 

SS-Sturmmann

133 853

Heinz SIEGL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

133 854

Johannes MORITZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

133 857

Joachim ZIMMER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

133 912

Johannes WEISS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

133 952

Walter TRIEBEL

 

 

SS-Mann

133 972

Oskar PISCHTSCHAN

02.08.1901

1 909 943

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

133 973

Gottfried PUTTRICH

 

 

SS-Oberscharführer

133 977

Heinz ZIEGER  (1)

02.01.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.08.1941 r.

133 986

Walter LIEMEN

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

133 987

Albrecht ISRAEL

 

 

SS-Mann

133 997

Walter LINDNER

16.01.1915

1 545 405

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 133 977 dla:
    SS-Obersturmführer der Waffen-SS - Heinz ZIEGER
    SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - Dr Walter-Heinrich LINDNER, urodz. 16.01.1915, awans w dniu 09.11.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion