Numery cz³onków SS od 134 000 do 134 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

134 004

Joachim GRAF

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

134 017

Wolfgang HERRMANN

11.04.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

134 037

Felix GRUND

14.01.1897

1 294 724

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

134 042

Martin SPARMANN

08.01.1911

1 259 007

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 25.05.1940 r.

134 046

August SCHMALER

 

 

SS-Mann

134 051

Johann KUNASCHK

 

 

SS-Sturmmann

134 054

Max KATZUGA

01.12.1901

4 155 620

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

134 055

Hermann ROBLICK

 

 

SS-Unterscharführer

134 057

Joachim JAHNKE

 

 

SS-Rottenführer

134 073

Helmut KUBENZ

08.01.1911

1 910 417

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

134 082

Herbert STÖCKEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

134 086

Heinz SCHEIBENBAUER

 

 

SS-Sturmmann

134 096

Johannes HANSSEN

12.09.1901

1 909 492

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

134 108

Hans NÄTHER

 

 

SS-Mann

134 118

Paul KOTHER

06.10.1898

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1941 r.

134 120

Albrecht SCHUNK

31.01.1910

463 453

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

134 176

Kurt PÖNISCH

18.04.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

134 185

Kurt STOLZE

20.12.1909

2 383 543

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

134 186

Gerhard SCHÜRMANN

17.04.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

134 187

Rudolf ULLRICH

 

 

SS-Rottenführer

134 207

Martin KEIL

24.02.1900

2 383 468

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

134 249

Richard SCHIERZ

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

134 265

Albrecht SCHINCK

 

2 425 376

SS-Hauptsturmführer
04.04.1936 r. - wykluczony z SS

134 270

Wolfgang HUNGER

26.09.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.01.1945 r.

134 286

Walter NAGEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

134 296

Georg HILSE

 

 

SS-Unterscharführer

134 299

Heinrich PETERSEN

31.03.1904

1 964 574

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
09.05.1945 r. - samobójstwo

134 328

Dr Martin HELLINGER

17.07.1904

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

134 343

Herbert BEYER

 

 

SS-Unterscharführer

134 357

Max BARTUSCH

17.03.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

134 358

Joachim WEISS

 

 

SS-Mann

134 370

Walter ZIMMERMANN

 

 

SS-Mann

134 402

Werner WILHELM

02.02.1913

3 544 999

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

134 406

Friedrich OLTMANNS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

134 415

Arthur SCHLESINGER

15.03.1908

4 330 426

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

134 431

Heinz KÜCHLE

06.07.1911

2 966 261

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.08.1944 r.
zgin±³ 18.09.1944 r.

134 450

Werner WLASCHIHA

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.08.1944 r.

134 452

Dr Karl-Edmund SCHLINK

23.01.1906

1 964 868

SS-Oberführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

134 454

Dr Eugen GÄSSLER

21.12.1897

2 450 331

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

134 458

Willy SCHLOTTER

 

 

SS-Hauptscharführer
11.03.1936 r. - wykluczony z SS

134 472

Hans WACKWITZ

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

134 474

Josef FRANZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

134 477

Helmuth RITTER

13.02.1900

1 378 562

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

134 479

Armin ALTHANNS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

134 498

Herbert REITMAYER

 

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1937 r.

134 459

Hans JAUSS

28.06.1890

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1941 r.

134 506

Friedrich OLTMANNS

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

134 508

Hanns HAHNEFELD

03.03.1895

2 459 503

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

134 509

Rudolf GRAHL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

134 511

Robert KÜPPER

 

 

SS-Unterscharführer

134 512

Johannes CLEMENS

09.02.1902

550 429

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

134 520

Reinhard EIKERMANN

15.10.1911

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

134 521

Dr Reinhold BAUCH

17.04.1899

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

134 540

Ulrich WIRTHGEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

134 550

Egon BETHKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

134 551

Walter GÖPFERT

 

 

SS-Mann

134 554

Richard MEKELNBURG

13.01.1889

2 997 052

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

134 556

Fritz HERING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

134 557

Reinhold FREISTEDT

 

 

SS-Rottenführer

134 562

Dr Johannes LUDWIG

04.04.1901

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

134 583

Gerhard WELSCH

18.10.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 02.04.1945 r.

134 586

Kurt MEYER

 

 

SS-Mann

134 601

Georg KUPFER

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

134 614

Franz MAGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

134 621

Paul APPENZELLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

134 630

Karl VELDEN

17.10.1894

3 164 966

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

134 640

Christoph BIEREWITZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

134 647

Herbert KÖNIG

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

134 655

Dr Walter LINDNER

16.04.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

134 657

Dr Gustav ZAPP

15.07.1898

2 717 750

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

134 658

Josef KLAUTH

 

 

SS-Mann

134 659

Fritz ELTER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

134 660

Ernst IMHOF

02.03.1901

632 067

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - - awans w dniu 09.11.1943 r.

134 671

Josef ARF

19.06.1893

2 304 193

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

134 674

Günther BARGHOORN

 

 

SS-Mann

134 679

Matthias BROCK

 

 

SS-Rottenführer

134 680

Wilhelm UHRMANN

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

134 702

Wilhelm NÖLLE

26.01.1904

2 323 554

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 29.10.1941 r.

134 703

Heinz SIENHOLZ

28.04.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

134 706

Hans WIMMER

 

 

SS-Sturmmann

134 751

Gottfried JANSEN

 

 

SS-Sturmmann

134 771

Dr Walther BAUER

17.12.1902

1 704 772

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

134 776

Harald SIEBERT

 

 

SS-Unterscharführer

134 779

Dr Hermann ZÄHRES

03.06.1907

1 707 890

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

134 782

Willi BUHLMANN

29.07.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

134 797

Josef EDELBLUTH

12.01.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

134 809

Josef STRUCK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

134 814

Hans DIEDERICHS

 

 

SS-Mann

134 830

Franz PIOREK

 

 

SS-Mann

134 846

Walter COLSMANN

 

 

SS-Mann

134 860

Dr Philipp ADAM

17.08.1895

846 388

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

134 885

Theodor von der AU

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

134 887

Herbert WEBERMEIER

04.01.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

134 918

Erich von den HOFF

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

134 920

Heinz TELOY

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

134 930

Erwin BARTMANN

07.08.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

134 936

Karl KLEE

21.06.1891

1 794 985

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

134 941

Dr Hermann HOLLENBERGER

19.07.1899

1 794 956

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

134 955

Fritz PFISTER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

134 960

Dr Hermann KERGER

03.03.1906

3 494 686

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

134 969

Ernst BEHRMANN

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

134 973

Bernhard ZIEZOLD

08.12.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

134 981

Bernhard MOSLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

134 983

Josef BAUER  (1)

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 134 983 dla:
    SS-Untersturmführer - Josef BAUER
    SS-Sturmmann - Erich ENDERLEIN


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion