Numery cz³onków SS od 136 000 do 136 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

136 080

Heinz KUJATH

16.07.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

136 119

Erwin SILL

 

 

SS-Mann

136 122

Siegfried SCHULZ

05.11.1907

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 05.02.1942 r.

136 125

Karl LEGNER

 

 

SS-Sturmmann

136 129

Helmut SEWERING

19.04.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

136 132

Hugo BANDEMER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

136 148

Hugo WIENRICH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

136 150

Otto FRIESE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1935 r.

136 164

Adalbert ARNDT

30.03.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

136 197

Bodo von DIEPOW

 

 

SS-Mann

136 199

Bruno HEIDLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

136 215

Erich RISCH

 

 

SS-Mann

136 231

Werner WEGNER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

136 255

Johann GOLLNOW

 

 

SS-Mann

136 264

Albert KNAPPER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

136 286

Erich MARX

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

136 290

Walter HÖPNER

 

 

SS-Mann

136 293

Hermann OTTE

 

 

SS-Sturmmann

136 296

Günther UNMACK

04.02.1905

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

136 298

Hans PREISS

19.04.1904

4 350 714

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

136 306

Johannes MÜNSTER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

136 360

Engelbert MERTENS

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

136 365

Herbert SCHMIDT

02.03.1906

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

136 381

Werner BRAASCH

 

 

SS-Rottenführer

136 398

Max HENNINGS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

136 424

Walter HARRS

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

136 434

Walter TIMMERMANN

15.01.1901

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

136 452

Matthias HAHN

 

 

SS-Mann

136 453

Werner BIEBOW

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

136 482

Walter STRUTZ

 

 

SS-Rottenführer

136 498

Ernst LEWITZ

28.04.1909

 

SS-Untersturmfuhrer - awans w dniu 30.01.1939 r.

136 509

Bruno HEIDRICH

 

 

SS-Unterscharführer

136 518

Ernst SCHULZ

 

 

SS-Mann

136 540

Jakob WALLESHAUSER

 

 

SS-Sturmmann

136 541

Franz VERLEIH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

136 545

Walter SCHULT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

136 554

Hellmut GARMS

21.04.1905

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

136 565

Hermann BODE

 

 

SS-Mann

136 573

Benno BRINKER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

136 578

Walter KÄDING

28.04.1909

 

SS-Untersturmfuhrer - awans w dniu 20.04.1939 r.

136 605

Willi RUSS

 

 

SS-Rottenfuhrer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

136 610

Werner WEDDE

05.06.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

136 613

Helmut PETERS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

136 630

Friedrich SCHRÖCK

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

136 633

Georg KRIEGSMANN

28.04.1909

 

SS-Untersturmfuhrer - awans w dniu 20.04.1939 r.

136 636

Ulrich SCHULTZ  (1)

27.02.1909

 

SS-Obersturmfuhrer der Waffen-SS

136 644

Max RÖPKE

 

 

SS-Mann

136 653

Kurt FRIDERICI

28.04.1909

 

SS-Untersturmfuhrer - awans w dniu 20.04.1939 r.

136 675

Carl OESAU

07.02.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

136 680

Fritz RIECHERS

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

136 716

Werner HANPETER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

136 730

Dr Richard WANSER

17.04.1904

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

136 733

Herbert BURMEISTER

28.04.1909

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

136 738

Heinrich KNAUFF

11.06.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

136 742

Paul RECKERT

20.07.1901

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

136 768

Adolf KLEIN

 

 

SS-Mann

136 785

Dr Richard PLAETTIG

03.05.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

136 795

Herbert KÖKE

 

 

SS-Mann

136 804

Fritz HEIDE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

136 827

Hans HARTMANN

28.04.1909

 

SS-Untersturmfuhrer - awans w dniu 21.06.1943 r.

136 838

Rudolf RICHTER

 

 

SS-Scharführer

136 847

Ernst MEYER-LÜRSSEN

 

 

SS-Scharführer

136 860

Friedrich GUDENRATH

18.04.1907

121 748

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

136 872

Robert SCHÖNHOFER

 

 

SS-Mann

136 877

Ludwig SCHWALM

 

 

SS-Sturmmann
24.02.1937 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

136 888

Ernst LANGBEIN

 

 

SS-Mann

136 891

Karl TOEPEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

136 896

Karl THULKE

17.11.1904

3 025 490

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

136 911

Karl RECK

 

 

SS-Sturmmann

136 916

Kurt KÖNIG

 

 

SS-Rottenführer

136 919

Hans NIEMANN

24.03.1909

584 441

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

136 923

Paul SCHULTZ

07.02.1909

2 731 031

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

136 924

Herbert SELLER

28.04.1909

 

SS-Untersturmfuhrer - awans w dniu 20.04.1939 r.

136 926

Oskar PAPENFUSS

30.11.1898

2 732 616

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

136 929

Walter JANNECK

 

 

SS-Mann

136 934

Adolf HARLOFF

 

 

SS-Sturmmann

136 947

Oskar FINTZEN

20.05.1907

1 113 813

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

136 953

Heinrich MAASSEN

26.08.1909

547 552

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ w styczniu 1945 r.

136 954

Christian MENDE

 

 

SS-Rottenführer

136 955

Dr Wolfgang THIEL

13.07.1908

270 423

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

136 956

Günther LOOSE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

136 962

Karl HASS

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

136 971

Edmund SELIGMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

136 977

Heinz MIENKUS

23.12.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 136 636 dla:
    SS-Obersturmführer der Waffen-SS - Ulrich SCHULTZ
    SS-Mann - Willi PETERS, 10.08.1937 r. - wykluczony z SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion