Numery cz³onków SS od 137 000 do 137 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

137 012

Paul ULRICH

 

 

SS-Sturmmann

137 020

Jakob MURR

 

 

SS-Rottenführer

137 039

Robert GAUPP

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

137 046

Friedrich SCHLESENER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

137 048

Otto VOSS

14.03.1909

4 079 954

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

137 061

Karl SCHREPFER

01.07.1908

3 982 796

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 13.08.1943 r.

137 071

Ernst MÜLLER

 

 

SS-Mann

137 096

Henry GRÜNBERG

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

137 150

Hans BOHNERT

 

 

SS-Rottenführer

137 169

Thomas ANDRESEN

19.07.1906

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

137 189

Ferdinand HÜLSMEIER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

137 196

Herbert SCHMIDT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

137 197

Hermann PENZLIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

137 232

Hermann HOYERMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

137 235

Willi HAUSCHILD

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

137 244

Friedrich FRAHM

 

 

SS-Mann

137 245

Hermann STUDT

04.06.1891

601 770

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

137 271

Paul MAAS

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

137 293

Heinz SCHANNATH

03.03.1891

1 448 521

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

137 294

Friedrich von der OHE

27.03.1888

2 603 100

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

137 296

Walter GMELIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

137 297

Joachim DUCKART

12.06.1898

848 887

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

137 298

Dr Arthur BONNEMANN

18.02.1896

1 895

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

137 306

Otto RIESEBECK

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

137 312

Paul BAUMERT

20.05.1904

4 690 950

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

137 321

Günther GRUCHOW

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

137 328

Erich MARTEN

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

137 332

Rudolf ROY

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

137 336

Walter STEGEMANN

 

 

SS-Sturmmann

137 346

Ernst KLATT

 

 

SS-Mann

137 354

Werner RUSZKOWSKI

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.04.1939 r.

137 360

Hugo SONNENBERG

04.11.1899

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zmar³ 14.05.1945 r.

137 369

Willy SCHÜTZ

 

 

SS-Sturmmann

137 376

Otto FISCHER

07.11.1895

4 863 369

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

137 383

Ewald PLOG

12.01.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

137 387

Friedrich KROLL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

137 389

Heinrich BEHRENDT

24.11.1906

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

137 396

Werner ZIRZOW

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

137 407

Franz SANKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

137 411

Otto MAHLZAHN

 

 

SS-Unterscharführer - wykluczony z SS w 1937 r.

137 412

Kurt STARK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

137 423

Gerhard FISS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

137 424

Max FLEISCHHACKER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

137 438

Georg HACKBART

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

137 451

Robert BLÖDORN

06.01.1906

5 326 996

SS-Mann - awans w dniu 20.08.1939 r.

137 454

Bernhard PAGEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

137 462

Fritz MEWS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

137 555

Walter KAHLE

10.11.1905

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

137 583

Heinz RÖMISCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

137 590

Erich MOLZAHN

 

 

SS-Sturmmann

137 614

Reinhold WEGNER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

137 620

Erich GUTZMER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

137 635

Klaus HAHN

25.10.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

137 641

Max KUNTZE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

137 672

Werner KRÜGER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

137 690

Herbert KOSCHWALD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

137 696

Heinrich LAABS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

137 698

Erich STRENZ

 

 

SS-Rottenführer

137 704

Günther GLUTH

 

 

SS-Mann

137 706

Richard WILDE

 

 

SS-Mann

137 719

Werner KNUTH

 

 

SS-Unterscharführer

137 720

Hans HARDER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

137 722

Herbert KLÖHN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

137 734

Karl SCHULZ

10.01.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 19.11.1944 r.

137 738

Wilhelm DIETRICH

12.08.1907

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

137 760

Gustav ZIERATH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

137 868

Kurt GÖRBITZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

137 877

Hermann ROBE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

137 909

Herbert ZINKE

 

 

SS-Mann

137 925

Bruno JACOBI

 

 

SS-Rottenführer

137 939

Willi MERTINS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

137 962

Erich FINGER

 

 

SS-Mann

137 978

Kurt MIX

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

137 980

Kurt SCHULZ

 

 

SS-Mann


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion