Numery cz³onków SS od 138 000 do 138 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

138 010

Helmuth RÖDER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

138 012

Dr Hugo NÜSKE

15.08.1901

5 574 096

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

138 015

Hans BEILFUSS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

138 017

Friedrich BOTH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

138 024

Gustav PROPP

25.03.1907

2 251 833

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

138 038

Herbert SCHRÖDER

26.09.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

138 057

Kurt MUTSCHALL

 

 

SS-Mann

138 072

Erich GAFFRON

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

138 087

Georg HELMECKE

 

 

SS-Sturmmann

138 089

Kurt KELTING

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

138 092

Willi NAGEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

138 126

Dr Karl RÖPER

02.11.1904

95 090

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

138 128

Otto CASSEBAUM

 

621 917

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.04.1934 r.
21.11.1935 r. - odchodzi z SS

138 133

Dr Georg VOGEL

15.01.1903

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

138 138

Rudolf MEYER

11.08.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

138 146

Dr Wilhelm MÜLLER

10.10.1908

2 998 440

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

138 147

Wilhelm BARTELS

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

138 149

Erich LIETZKOW

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

138 160

Karl DAMHOFER

13.10.1899

84 981

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

138 161

Dr Otto MÜNCHMEYER

30.03.1884

3 986 386

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

138 162

Dr Friedrich NESTMANN

04.03.1901

1 537 583

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

138 198

Johannes EHLERS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

138 202

Hermann RIECKMANN

 

 

SS-Mann

138 236

Hermann PETERS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

138 237

Hans RAÜRT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

138 242

Gustav VOIGTLÄNDER

19.09.1901

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

138 264

Rudolf SCHIRMER

 

 

SS-Rottenführer

138 269

Erich STATSNY-HAIN

26.09.1911

99 563

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

138 271

Günther GOVERS

05.06.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

138 279

Karl FRIES

10.09.1903

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

138 286

Rudolf PETERS

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

138 324

Otto SACHAU

 

 

SS-Rottenführer

138 327

Johannes TENZER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

138 330

Heinrich EBEL

26.08.1908

1 115 284

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

138 341

Heinrich von HOLDT

25.12.1904

110 129

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

138 344

Hermann SCHWARZ

21.06.1905

92 320

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

138 355

Rudolf TEUBERT

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

138 359

Herbert BÄHRING

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

138 360

Walter BURMESTER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

138 375

Friedrich WILHELMS

 

 

SS-Mann

138 380

Karl MÜLLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

138 395

Hans RÖSSLER

16.06.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

138 396

Walter RUKOPH

09.09.1916

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

138 413

Werner UHLENHAUT

14.08.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1940 r.

138 415

Werner VOGELSANG

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

138 427

Conrad ERNST

 

 

SS-Mann

138 437

Wilhelm MEYER

07.09.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

138 451

Dagobert JÄHNIG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

138 467

Walter FREDERIXSEN

 

 

SS-Mann

138 469

Hans HAMANN

 

 

SS-Rottenführer

138 473

Walter ALBERT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

138 481

Walter MOMBERG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

138 489

Walter HUNDERTMARK

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

138 492

Alfred KAUFMANN

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1937 r.

138 495

August KOBBE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1935 r.

138 498

Siegfried KÜKER

28.08.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

138 504

Helmut MESCH

25.06.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

138 514

August BLECKMANN

20.02.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

138 516

Fritz BÖKE

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

138 523

Willi KAHL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

138 529

Helmut KRÖNLEIN

18.09.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zmar³ 07.08.1943 r.

138 532

Ernst PETER

 

 

SS-Mann

138 554

Hans BUDDE

 

 

SS-Scharführer

138 571

Joachim MÜLLER

29.10.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
do pa¼dziernika 1955 r. - w sowieckiej niewoli

138 578

Hugo ANZENGRUBER

 

 

SS-Sturmmann

138 589

Raimund SEIDENSTÜCKER

23.05.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

138 604

Wilhelm DÜNHAUPT

 

 

SS-Mann

138 605

Walter FRIELING

 

 

SS-Mann

138 606

Arno HAASE

 

 

SS-Rottenführer

138 611

Wilhelm KÜHNOLD

 

 

SS-Mann

138 614

Wilhelm LEONHARD

 

 

SS-Mann

138 617

Friedrich MEYER

21.10.1915

4 198 218

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.08.1942 r.

138 621

Werner SEEBODE

 

 

SS-Sturmmann

138 623

Friedrich STRUCKMANN

20.08.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

138 633

Wilhelm LERCH

 

 

SS-Mann

138 637

Friedrich BRÜNING

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

138 641

Willi FISCHER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

138 671

Fritz NIES

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

138 701

Heinz LORENZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

138 704

Heinrich SCHÄFER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

138 708

Franz AUSMEYER

29.04.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

138 731

Heinz CORNELIUS

22.07.1912

4 137 070

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zmar³ w wyniku ran 26.07.1941 r.

138 741

Heinz GROSS

 

 

SS-Mann

138 743

Bruno OLDENBURG

02.11.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 17.02.1944 r.

138 749

Gerhard BRACKHAHN

27.03.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 29.01.1942 r.

138 770

Heinz PUSCH

20.08.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

138 776

Horst JONAS

17.08.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

138 784

August GERKE

 

 

SS-Mann

138 803

Ernst SCHÄFER

14.03.1910

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1942 r.

138 829

Willi BEUTE

 

 

SS-Mann

138 835

Gustav HESSE

20.10.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

138 839

Albert KUES

 

 

SS-Mann

138 860

Wilhelm TEUTEBERG

06.01.1915

4 137 250

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

138 861

Karl TÖPPERWEIN

12.08.1915

4 137 257

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 24.07.1941 r.

138 863

Ernst WÜRZ

 

 

SS-Mann

138 884

Horst WAUER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

138 898

Hermann EULERT

 

 

SS-Mann

138 922

Franz MÜLLER

22.03.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

138 931

Albert HAUPT

17.03.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

138 938

Rudolf KOLLE

 

 

SS-Rottenführer

138 962

Wilhelm KREGEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

138 963

Karl KRUSE

 

 

SS-Untersturmführer
awans w dniu 09.11.1943 r.

138 970

Gerhard OPPERMANN

07.06.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion