Numery cz³onków SS od 14 000 do 14 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

14 000

Johan DESCH

23.12.1885

73 495

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

14 002

Jakob KELLER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

14 007

Hans HORN

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

14 011

Willy BETTENHÄUSER

16.09.1888

603 312

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

14 017

Ludwig SCHULZE

 

 

SS-Unterscharführer

14 027

Hans SCHERP

20.11.1904

654 736

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.05.1935 r.

14 031

Ludwig GRÖTICKE

22.06.1907

223 007

SS-Hauptsturmführer

14 037

Wolfgang MÜLLER

25.12.1878

66 367

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

14 047

Ernst ALBRECHT

06.02.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

14 048

Karl RINNE

 

 

SS-Unterscharführer

14 054

Otto SCHURY

04.11.1892

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

14 055

Alfred WILBERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

14 058

Emil VOLKENBORN

01.01.1902

407 686

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

14 074

Gerorg MEISEL

13.11.1899

48 102

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

14 085

Eduard GEBHARDT

14.01.1913

477 425

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

14 089

Ernst ELLWANGER

09.05.1888

384 768

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

14 097

Karl OSTERTAG

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

14 099

Ludwig HEPPES

20.02.1902

143 286

SS-Rottenführer, oraz
SS-Rottenführer der W-SS - awans w dniu 01.04.1940 r.

14 100

August DEBUS

 

 

SS-Untersturmführer

14 103

Karl SCHOLLENBERGER

16.02.1902

579 565

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

14 106

Xaver FINK

18.06.1899

222 818

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

14 109

Paul HÖRNICKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

14 114

Paul NIEFT

07.11.1907

243 393

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

14 116

Willy HEUSCHKEL

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

14 122

Arthur RUHNOW

12.05.1904

388 033

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

14 130

Otto BENECKE

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

14 132

Albert HEMMER

11.01.1893

500 657

SS-Obersturmführer

14 142

Juergen LENSCH

19.12.1899

110 017

SS-Obersturmführer

14 158

Willi SCHILLICH

 

 

SS-Hauptscharführer

14 164

August HECKMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

14 169

Ferdinand FINKLER

 

 

SS-Scharführer

14 177

Heinrich LESSENICH

 

 

SS-Scharführer

14 179

Wilhelm HIMKEN

25.09.1906

49 334

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

14 185

Karl WISSFELD

11.10.1902

667 414

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

14 188

Kurt FRANK

25.09.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

14 191

Kurt GRAUPNER

08.10.1903

103 770

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

14 194

Hans HOFFMANN

 

 

SS-Unterscharführer

14 203

Paul BÖTTCHER

20.07.1904

582 907

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

14 207

Paul GRAFENTIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

14 211

Willi BARTH

06.10.1911

586 802

SS-Hauptsturmführer

14 218

Willy LEMKE

17.06.1907

577 480

SS-Hauptsturmführer

14 220

Paul SCHARFE

06.09.1876

665 697

SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS
- awans w dniu 20.04.1942 r.
zmar³ 15.08.1942 r.

14 221

Peter KIENBERGER

23.06.1898

259 699

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

14 224

Wilhelm RUNCK

30.10.1904

142 015

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

14 226

Paul STOCKER

08.03.1914

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

14 227

Fritz KUHN

12.08.1882

271 543

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

14 230

Egon WIEDLING

27.03.1894

348 919

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

14 233

Karl STAUDHAMMER

07.06.1901

527

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.01.1940 r.

14 235

Karl WOLFF

13.05.1900

695 131

SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS
- awans w dniu 30.01.1942 r.

14 240

Gustav GESELL

03.06.1889

34 259

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

14 246

Karl KASTNER

07.09.1897

170 948

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

14 247

Christoph GRASMÜCK

17.03.1898

494 496

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

14 248

Dr Hans KECK

28.03.1909

67 209

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

14 250

Andreas SCHUSTER

 

 

SS-Unterscharführer

14 261

Arthur UMBRECHT

 

 

SS- Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

14 264

Walter WUTTKE

 

 

SS-Unterscharführer

14 274

Kurt VIETEN

11.06.1910

356 484

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

14 276

Gottlieb SCHWARDT

02.10.1910

105 526

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

14 277

Hans BRODBECK

17.07.1914

865 404

SS-Obersturmführer

14 279

August STICKEL

04.04.1904

548 557

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

14 280

Georg STÜMPFIG

09.12.1890

164 202

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

14 287

Eugen UTZ

03.02.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

14 296

Ernst SCHWEGLER

 

 

SS-Unterscharführer

14 315

Dr Otto MARTIN

02.11.1911

410 152

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

14 317

Hans HAILER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

14 321

Benedikt EBERLE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

14 323

Otto HASSELT

28.10.1902

584 048

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

14 327

Hermann HINDELANG

 

 

SS-Oberscharführer

14 328

Albert GSEGNET

 

 

SS-Scharführer

14 337

Andreas WECKER

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

14 358

Fridolin HAUBER

 

 

SS-Scharführer

14 359

Josef VOGGESBERGER

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

14 360

Adolf CLEMENTE

13.07.1910

645 636

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

14 368

Jakob KAINDL

 

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

14 372

Karl REICHENTHALER

25.06.1902

210 647

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

14 374

Ludwig BÖTTLER

 

 

SS-Untersturmführer

14 375

Heinrich KINNA

26.12.1901

391 304

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

14 378

Willy NILLES

24.02.1906

644 445

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

14 381

Alois STROBEL

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

14 385

Max MÜLLER

 

 

SS-Scharführer

14 386

Emil WEIGEL

22.04.1899

176 234

SS-Obersturmführer

14 395

Friedrich SAUER

 

 

SS-Scharführer

14 396

Fritz GENTER

27.07.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zmar³ 19.06.1945 r. we Francji

14 400

Franz WEITNER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

14 405

Kurt SEITZ

09.06.1907

473 319

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

14 406

Karl KÖHLER

 

 

SS-Rottenführer

14 407

Fritz HANSER

17.05.1902

411 354

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

14 413

Heinrich SCHEMPP

08.11.1905

72 618

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

14 416

Oskar FUCHS

 

 

SS-Scharführer

14 418

Bruno MALTER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

14 421

Otto PAUGELS

 

 

SS-Schütze
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

14 424

Karl WÖRL

 

 

SS-Scharführer

14 430

Herbert FEUSTEL

13.06.1907

591 550

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

14 432

Manfred BÄR

12.04.1903

12 508

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

14 433

Fritz HEINKE

 

 

SS-Oberscharführer

14 434

Kurt LAUNER

16.09.1906

192 298

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

14 435

Rudolf FRIESE

 

 

SS-Scharführer

14 437

Heinrich MUNDT

13.05.1911

192 278

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

14 439

Karl RUDOLPH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

14 447

Alfred TRILLITZSCH

 

 

SS-Scharführer

14 457

Karl KANIS

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

14 458

Alfred GOLDBERG

 

 

SS-Scharführer

14 468

Hermann SCHULZ

 

 

SS-Unterscharführer

14 470

Dr Walter GRAESCHKE

15.05.1898

45 694

SS-Oberführer - awans w dniu 23.09.1932 r.

14 472

Willy RADAU

16.10.1885

551 456

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

14 475

Max GEISLER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

14 478

Otto Hans KRAFT

13.06.1909

319 315

SS-Oberscharführer - awans w dniu 20.04.1935 r.
SS-Oberscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 12.04.1943 r.

14 481

Fritz DÄUMICH

18.10.1898

550 988

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

14 487

Erwin MÜLLER-ISSBERNER  (1)

02.06.1909

112 785

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

14 492

Erich RICHTER

05.09.1904

237 595

SS-Hauptsturmführer

14 493

Karl AHLEMANN

 

 

SS-Untersturmführer

14 494

Horst-Albrecht KRÜGER

20.05.1907

385 876

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

14 497

Wilhelm CLEMENS

12.05.1906

573 889

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

14 499

Gerhard KÖNEN

 

 

SS-Rottenführer

14 502

Karl BACHRAN

12.04.1907

410 573

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

14 520

Dr Georg DAVE

06.05.1896

210 896

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

14 530

Paul BIERMANN

 

 

SS-Scharführer

14 531

Kurt LÜDTKE

18.09.1898

99 704

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

14 545

Alfred POHL

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

14 550

Georg-Günther STOLTZ

05.12.1909

99 781

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

14 558

Werner BORNHUSE

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

14 559

Gustav MÖSER

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

14 565

Wilhelm VOSS

 

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

14 567

Walter GERLACH

25.08.1896

307 120

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

14 574

Max RIEDER

02.03.1904

582 062

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

14 582

Erich KAPKE

29.05.1898

150 305

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

14 585

Otto MOGGE

 

 

SS-Scharführer

14 586

Gustav BLANK  (*)

18.08.1892

577 464

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

14 587

Ernst ERDMANN

 

 

SS-Unterscharführer

14 591

August SIEGFRIED

21.02.1898

159 784

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

14 592

Klaus HINRICHS

 

 

SS-Oberscharführer

14 594

Heinrich PETERS

20.01.1900

123 380

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

14 597

Lorenz CARSTENS

 

 

SS-Unterscharführer

14 600

Johannes WITT

26.03.1909

584 463

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

14 607

Erwin PIEPER

25.10.1902

608 703

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

14 610

Adolf SCHLATOW

 

 

SS-Scharführer

14 611

Willi CHRISTIANSEN

10.04.1908

726 408

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

14 612

Ernst WIGGERS

 

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

14 613

Herbert DIECKMANN

 

 

SS-Hauptscharführer

14 617

August DIERCKS

06.02.1904

67 117

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

14 631

Arthur SCHEINER

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

14 643

Dr Werner KLEINSORGE

05.02.1910

677 142

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

14 650

Wilhelm WEHRSTEDT

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

14 652

Walter SANDER

01.01.1909

379 405

SS-Rottenführer, oraz
SS-Rottenführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.04.1940 r.

14 656

Karl GRUNER

 

 

SS-Scharführer

14 659

Heinrich BRANDES

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

14 663

Otto FRIEDRICH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

14 664

Wilhelm BRUNS

 

 

SS-Hauptscharführer

14 665

Heinz REIMERS

 

 

SS-Unterscharführer

14 668

Helmuth WOHLLEBEN

 

 

SS-Unterscharführer

14 669

Friedrich HILDEBRAND

02.09.1902

323 063

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

14 670

Friedrich BOEDEMANN

28.04.1905

597 454

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

14 677

Erwin MÜLLER

19.06.1903

306 903

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.08.1944 r.

14 678

Hero HEEREN

13.12.1904

496 771

SS-Untersturmführer - awans w dniu 31.07.1933 r.

14 682

Fritz SUHREN

10.06.1908

97 607

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

14 684

Georg WICKE

 

402 193

SS-Untersturmführer - awans w dniu 24.11.1933 r.

14 691

Rudolf SITTIG

17.11.1908

520 259

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

14 695

Ernst PIEPER

 

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

14 697

Eduard NAGEL

13.08.1910

84 989

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

14 698

Herbert SCHACK

23.01.1910

99 588

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

14 699

Herbert SPANGENBERG

15.01.1910

174 678

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

14 701

Walter REINFELDT

04.02.1912

421 220

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

14 702

Adalbert ENGELKEN

 

 

SS-Oberscharführer

14 705

Ernst MÖLLKE

22.03.1912

556 876

SS-Hauptsturmführer

14 713

Bruno STRECKENBACH

07.02.1902

489 972

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei und Waffen-SS
- awans w dniu 09.11.1941 r.

14 718

Willi BÜCHNER

30.10.1910

291 033

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

14 720

Paul NEUMANN

06.03.1900

791 761

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

14 722

Dr Friedrich Wilhelm MÜLLER

26.01.1897

350 586

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

14 723

Franz VOSS

30.10.1892

3 589 389

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

14 724

Willy TENSFELD

27.11.1893

753 405

SS-Brigadeführer - awans w dniu 30.01.1941 r.
Generalmajor der Polizei - awans w dniu 01.06.1942 r.

14 725

Fritz JAHNKE

 

753 227

SS-Standartenführer - awans w dniu 12.03.1934 r.

14 736

Albert RATTER

05.06.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.10.1944 r.

14 739

Erich FUCHS

10.05.1908

307 530

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

14 744

Walter HERBST

 

 

SS-Scharführer

14 749

Georg WEBER

01.03.1897

140 394

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

14 751

Hans TSCHUGG

29.11.1902

590 682

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

14 756

Otto SCHUNKE

14.08.1909

583 342

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

14 762

Franz BRAUER

03.02.1912

 

SS-Sturmmann, oraz
SS-Sturmmann der Waffen-SS - awans w dniu 01.11.1940 r.

14 765

Ludwig GEISS

13.04.1886

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

14 770

Josef CHRISTLEVEN

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

14 774

Emil NIERHAUS

 

557 163

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 03.06.1934 r.

14 778

Paul DOWIDEIT

18.06.1905

335 379

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

14 781

Bruno HINZ

06.10.1892

748 131

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

14 782

Winand BONGARTZ

27.09.1893

616 019

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

14 787

Emil WAGNER

26.04.1905

423 108

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

14 788

Rolf DUPIN

 

 

SS-Obersturmführer

14 791

Wilhelm MÜLLER

10.04.1909

174 069

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

14 797

Heinrich DÜMLSHOEFT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

14 799

Heinrich WEIDEMANN

 

 

SS-Oberscharführer

14 800

Erich MEYER

 

 

SS-Untersturmführer

14 801

Dr Arno COLLET

01.07.1898

303 715

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

14 807

Dr Heinrich KRIENS

02.04.1892

387 911

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

14 819

Heinrich WELLMANN

 

 

SS-Unterscharführer

14 825

Wilhelm HEINEN

02.07.1909

618 999

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

14 828

Theodor von RHEINBERG

 

 

SS-Unterscharführer

14 830

Karl-Otto KOCH

02.08.1897

475 586

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 12.09.1937 r.
26.04.1945 r. rozstrzelany na podstawie wyroku s±du SS

14 832

Paul SCHWARK

 

 

SS-Oberscharführer

14 837

Adolf HERTZ

 

 

SS-Oberscharführer

14 840

Hans HABERMEHL

 

 

SS-Oberscharführer
zgin±³ 05.09.1941 r.

14 850

Johannes DERRA

27.06.1907

679 590

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

14 851

Kurt WICISLO

16.01.1908

465 633

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

14 852

Paul WICISLO

23.02.1910

465 628

SS-Hauptsturmführer

14 856

Gustav BLANK

18.08.1892

577 462

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

14 859

Franz MAXA

25.07.1905

440 399

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

14 860

Josef GINTHÖR

17.07.1912

364 095

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

14 864

Franz KUNZE  (2)

03.01.1905

440 387

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

14 868

Ernst STRAUCH

26.01.1909

513 309

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 17.03.1938 r.

14 874

Heinrich JUDEX

07.02.1906

82 458

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

14 884

Raimund DEXL

 

 

SS-Oberscharführer

14 911

Alfred FUHRMANN

 

 

SS-Unterscharführer

14 918

Kaspar KÖNIG

06.09.1897

121 021

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

14 922

Gustav ECKERT

12.01.1908

320 673

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

14 924

Heimo WURM

08.05.1908

695 126

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

14 925

Alfred GÖHLMANN

11.11.1911

242 492

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

14 929

Fritz LÖCKERT

 

 

SS-Oberscharführer

14 930

Albert FELDMEIER

21.03.1908

707 731

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

14 933

Fritz SCHMIDT

05.01.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

14 935

Paul KRAUSS

16.09.1913

697 209

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1942 r.

14 940

Karl MÜLLER

31.12.1894

608 450

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

14 942

Theo HERR

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

14 945

Georg RENNO  (3)

13.01.1907

288 710

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.03.1935 r.

14 949

Otto BAUM

29.09.1909

414 189

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.01.1940 r.

14 957

Hans METZ

30.05.1911

386 170

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

14 958

Johann ALTFULDISCH

11.11.1911

397 051

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
stracony w Landsbergu 28.05.1947 r.

14 960

Fritz WINKLER

15.04.1897

698 856

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

14 962

Veit-Heinrich Frhr. von TRUCHSESS

06.04.1902

656 226

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

14 963

Leander HAUCK

20.08.1901

401 140

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 11.09.1938 r.
zgin±³ 28.01.1945 r.

14 964

Fritz MEISSNER

03.08.1888

836 646

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

14 978

Erwin MERTZ

 

 

SS-Scharführer

14 983

Erich STEIN

 

 

SS-Unterscharführer

14 984

Hermann HIRTZ

 

 

SS-Oberscharführer

14 986

Franz HELF

19.02.1894

330 411

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 14 487 dla:
    SS-Hauptsturmführer oraz SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - Erwin MÜLLER-ISSBERNER
    SS-Obersturmführer der Waffen-SS - Friedrich FRANKE, urodz. 13.06.1999 r.

2 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 14 864 dla:
    SS-Obersturmführer Franz KUNZE
    SS-Untersturmführer - Walter KAUNE

3 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 14 945 dla:
    SS-Untersturmführer - Georg RENNO
    SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - Paul KRAUSS, urodz. 16.09.1913 r., awans w dniu 21.06.1942 r.

*     SS-Obersturmführer Gustav BLANK jest wykazany tylko w DAL 1934 - poz. 745., (prawdopodonie sam odszed³ lub zosta³ wykluczony z SS)


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion