Numery cz³onków SS od 141 000 do 141 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

141 001

Konrad SCHÖNE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

141 043

Alois KNÄBEL

29.08.1902

1 632 314

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
do kwietnia 1947 r. - w francuskim wiêzieniu

141 045

Gerhard GABSCH

18.04.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

141 057

Paul SCHRÖDER

 

 

SS-Sturmmann

141 062

Albert GAUL

 

 

SS-Schütze
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

141 074

Dr Werner MUNDT

31.12.1908

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

141 081

Gustav BREHME

 

 

SS-Scharführer

141 113

Kurt HARTUNG

 

 

SS-Oberschütze
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

141 130

Wilhelm SURA

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

141 141

Paul WOLFRUM

27.07.1901

916 056

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

141 142

Dr Max WERNER

27.05.1898

3 201 308

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

141 143

Josef LENZ

18.01.1901

3 206 352

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

141 149

Kurt HOFFMANN

 

 

SS-Scharführer  (1)

141 175

Karl LICHTENBERG

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

141 188

Dr Hans KELLER

10.06.1907

801 676

SS-Untersturmführer - awans w dniu 27.04.1934 r.

141 193

Rudolf SCHLIEBNER

 

 

SS-Mann

141 213

Leo HEYDENHAUSS

 

 

SS-Oberscharführer

141 214

Heinrich HÖCH

 

 

SS-Mann

141 226

Walter BERGNER

 

 

SS-Sturmmann

141 237

Martin SCHRÖDER

01.02.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

141 275

Franz RAAPITZ

 

 

SS-Mann

141 277

Fritz DITTMAR

 

 

SS-Rottenführer

141 286

Hans LÜTHJE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

141 292

Ewald LESCHE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

141 294

Friedrich RIES

01.10.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

141 300

Helmut BRINKMANN

 

 

SS-Sturmmann

141 313

Reinhard WÖRNER

04.06.1916

4 159 073

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

141 316

Walter PFEIL

15.06.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 22.04.1945 r.

141 322

Walter PLATH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

141 323

Heinz OHLE

14.04.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

141 333

Heinrich SCHADE

19.06.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 28.02.1945 r.

141 334

Georg BODE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

141 341

Dr Max THOMAS

04.08.1891

1 848 453

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
- awans w dniu 09.11.1942 r.
zmar³ w wyniku próby samobójczej 06.12.1945 r.

141 349

Heinz KRAFT

 

 

SS-Rottenführer der Waffen SS

141 356

Josef SCHMITZ

04.09.1909

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

141 369

Friedrich CONTERMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

141 370

Martin FRANZ

27.04.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

141 372

Walter COMBECHER

28.05.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

141 385

Karl FELLER

 

 

SS-Mann

141 386

Wilhelm WOLF

 

 

SS-Mann

141 395

Georg KAUFMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

141 400

Dr Walter ROHDE

09.03.1893

2 198 367

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

141 401

Heinz SCHULZE

14.10.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 04.03.1944 r.

141 409

Waldemar KUHFUSS

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

141 419

Karl SCHULTE

08.11.1901

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

141 422

Willy WALTER

03.05.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

141 431

Heinrich SEVERIN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

141 432

Heinrich HEINE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

141 433

Kurt HERFURTH

07.08.1890

1 847 244

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

141 436

Friedrich KRESSNER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

141 439

Rudolf GENSEL

 

 

SS-Sturmmann

141 440

Max LEIPOLD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

141 454

Hans MOSCHKOWITZ

20.08.1907

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 28.08.1943 r.

141 457

Otto BERTELS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

141 460

Werner KIRCHHEIM

 

 

SS-Sturmmann

141 474

Fritz JÄCKISCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

141 487

Paul MÖLLER

 

 

SS-Oberscharführer

141 490

Willi KRANHOLD

 

 

SS-Rottenführer

141 536

Ernst HIERSEMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.09.1944 r.

141 538

Alfred TRÄNKER

23.09.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

141 606

Gustav SCHRÖN

 

 

SS-Rottenführer
14.03.1939 r. - wykluczony z SS

141 607

Erich HORNSCHUH

17.12.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

141 632

Fritz LANGLOTZ

13.05.1890

859 653

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

141 646

Jakob KIRCHNER

 

 

SS-Scharführer

141 696

Heinrich SCHMITZ

26.12.1890

2 895 358

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

141 697

Edgar WOLF

03.11.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

141 714

Josef WALD

 

 

SS-Rottenführer

141 731

Hugo GÖLLERT

 

 

SS-Sturmmann

141 735

Werner LORTSCH

 

 

SS-Rottenführer

141 745

Franz BRÖHLING

 

 

SS-Mann

141 750

Walter EWALD

 

 

SS-Mann

141 755

Waldemar PFEIFFER

 

 

SS-Mann

141 782

Richard EMPTER

09.03.1889

752 568

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

141 787

Siegfried BLOCK

 

 

SS-Mann

141 834

Otto LOSE

 

 

SS-Sturmmann

141 836

Hans EGGERT

28.12.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

141 856

Gustav SEIBERLICH

18.09.1894

2 848 533

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

141 862

Max WEICHOLD

 

 

SS-Hauptscharführer

141 868

Willy DIENER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

141 878

Karl BODE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

141 879

Ernst GROSSNER

10.03.1896

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

141 880

Walter KITTEL

26.11.1901

2 953 172

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.03.1935 r.

141 893

Wilhelm BACKHAUS

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

141 904

Werner LESER

 

 

SS-Unterscharführer

141 912

Wilhelm CLEMENS

09.05.1884

1 273 857

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.08.1943 r.

141 919

Paul ROHLOFF

15.12.1912

 

SS-Mann

141 938

Josef MAIER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

141 942

Hans FLUHRER

17.11.1890

2 661 361

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1941 r.

141 943

Josef EISENREICH

 

 

SS-Mann

141 949

Kurt SCHREITER

 

 

SS-Untersturmführer

141 952

Simon WEISS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

141 972

Albert APFELBECK

21.11.1905

2 542 373

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

141 990

Prof. Karl DIEBITSCH

03.01.1899

4 690 956

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1944 r.
SS-Oberführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

141 993

Mathias HASLBECK

14.04.1909

3 613 695

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 12.07.1943 r.

141 994

Otto HEINEN

28.07.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.
zdegradowany w listopadzie 1942 r.
w lipcu 1943 r. posiada³ stopieñ SS-Schütze

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 141 149 dla:
    SS-Scharführer - Kurt HOFFMANN
    SS-Sturmmann - Fritz GRUNER


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion