Numery cz³onków SS od 142 000 do 142 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

142 011

Ernst PFLUGMACHER

05.09.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.05.1940 r.

142 016

Max SCHINDLBECK

26.10.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

142 021

Dr Karl VOGT

25.05.1914

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

142 025

Hans ZWINGMANN

04.04.1906

916 230

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

142 027

Alois BEBIOLKA

22.02.1910

5 583 560

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

142 033

Hans GEIGER

07.02.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

142 034

Alfons GRAF

20.05.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

142 037

Josef HATTLER

26.02.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ 08.01.1944 r.

142 042

Fritz HÖHENBERGER

10.09.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

142 045

Rudolf ALBANBAUER

14.11.1913

5 152 369

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

142 046

Karl EHRHARDT

 

 

SS-Unterscharführer

142 049

Franz KAMMELREITER

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

142 062

Rolf BRIKEN

 

 

SS-Mann

142 064

Konrad GENG

28.05.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

142 072

Walter OSTERCHRIST

 

 

SS-Mann

142 077

Josef SCHÄFFNER

 

 

SS-Unterscharführer

142 078

Helmut FORTLAGE

 

 

SS-Mann

142 084

Martin FÄLSCHLEIN

14.05.1914

4 583 118

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

142 085

Werner FOSGREEN

12.08.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

142 091

Georg SPANFELNER

 

 

SS-Rottenführer

142 110

Hans WERNER

16.10.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

142 113

Konrad FRIEDRICH

04.02.1891

5 153 336

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

142 116

Eugen KRIENER

09.03.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

142 119

Rudolf METZ

09.07.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

142 140

Emil MUTSCHLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1938 r.

142 145

Hans VILLECHNER

06.03.1915

1 509 064

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

142 148

Ernst ENGESSER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

142 158

Hermann PIRICH

26.04.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

142 171

Fritz GÜSSEFELDT

13.07.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.

142 172

Ernst HEGEMANN

20.12.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 28.11.1941 r.

142 191

Karl BRANDT

21.12.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 11.07.1941 r.

142 204

Alfons BRENDEL

18.03.1912

3 203 863

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

142 217

Willy KOCH

 

 

SS-Mann
02.10.1936 r. - wykluczony z SS

142 237

Ludwig HASENCLEVER

 

 

SS-Mann

142 240

Ludwig KLEIN

 

 

SS-Sturmmann

142 247

Norbert MAYER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

142 257

Josef STEINBRECHER

 

 

SS-Mann

142 261

Ludwig WEBER

21.07.1915

4 037 202

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

142 268

Josef SCHWARZ

 

 

SS-Unterscharführer

142 276

Willy BOGNER

07.02.1909

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.02.1937 r.

142 281

Hans BÜCHELE

07.08.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

142 284

Otto SPAHN

09.09.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

142 288

Dr Karl BUCHEGGER

27.01.1884

680 379

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

142 290

Dr Wilhelm GEBHARDT

18.01.1905

3 995 113

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

142 301

Werner BORST

23.12.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

142 308

Josef HOBMEIER

 

 

SS-Mann

142 311

Gerd KROLPFEIFFER

 

 

SS-Rottenführer

142 318

Ludwig PICHLER

 

 

SS-Mann

142 324

Karl MAAS

25.04.1910

1 928 268

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

142 327

Heinrich LIMMER

12.07.1915

3 205 924

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

142 344

Hans BERR

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

142 346

Kurt DAIMLER

10.10.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

142 362

Franz HANDSCHUCH

 

 

SS-Hauptsturmführer

142 363

Rudolf GSCHLÖSSL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

142 385

Franz GREIMEL

16.11.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

142 388

Johann SCHWARZHUBER

29.08.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
03.07.1947 r. - stracony

142 390

Alfred KIRSCH

 

 

SS-Mann

142 393

Ludwig DANTSCHER

 

 

SS-Sturmmann

142 395

Heinz KÖRPER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

142 406

Fritz HEIDER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
23.02.1939 r. - wykluczony z SS

142 409

Xaver RÖTZER

13.03.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

142 416

Georg KONRAD

18.10.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

142 419

Georg MEILER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
22.05.1937 r. - wykluczony z SS

142 444

Heinrich RONDE

03.05.1894

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

142 458

Paul KIRSCHENBAUER

08.09.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

142 459

Martin SCHELLMOSER

 

 

SS-Unterscharführer

142 462

Josef WANDINGER

15.04.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

142 474

Max STÖGER

25.07.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

142 481

Josef SEIDL

 

 

SS-Mann
03.07.1941 r. wykluczony z SS

142 509

Franz STRAUSSBERGER

 

 

SS-Mann

142 520

Georg OBERWALLNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

142 529

Georg SCHMALZGRUBER

 

 

SS-Sturmmann

142 537

Balthasar BRANDTNER

 

 

SS-Mann

142 538

Anton RINNER

 

 

SS-Mann

142 575

Peter KAUTH

18.01.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

142 588

Alfons SCHUSTER

 

 

SS-Mann

142 592

Wilhelm LÖPER

13.10.1883

6 980

SS-Gruppenführer
awans w dniu 27.01.1934 r.
zmar³ 23.10.1935 r.

142 616

Richard VOIT

 

 

SS-Unterscharführer

142 618

Georg GREIF

27.07.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

142 628

Otto HÖRNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

142 633

August WASSWEILER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

142 637

Helmut EVERDING

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

142 639

Fritz OSTWALD

 

 

SS-Sturmmann

142 640

Otto ZORN

04.08.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

142 662

Alois KÖSSL

07.10.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

142 675

Alois WIMMER

 

 

SS-Rottenführer

142 676

Kurt ZACHARIAS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

142 677

Hans ZOTT

02.05.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

142 693

Hans ECKHARDT

09.07.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

142 694

Michael ECKL

31.03.1910

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.03.1942 r.

142 699

Harald HÖHLBAUM

14.06.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 25.07.1941 r.

142 709

Ludwig HEINDL

 

 

SS-Sturmmann

142 711

Max KELLER

 

 

SS-Sturmmann

142 716

Markus WIELAND

07.07.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

142 720

Fritz BAUR

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

142 722

Eugen ENDERLE

 

 

SS-Sturmmann

142 723

Joachim GRAF

 

 

SS-Rottenführer

142 725

Georg PRESTEL

 

 

SS-Sturmmann

142 727

Paul WÖRLE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

142 742

Dr Theodor TEICHMANN

07.04.1901

4 692 922

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

142 745

Ernst NÜCHTERLEIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

142 772

Erhard BUTZER

 

 

SS-Rottenführer

142 773

Walter HIPPENSTIEL

 

1 350 953

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 15.02.1934 r.
01.12.1936 r. - wykluczony z SS

142 777

Oskar HAGER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

142 778

Hans HEINRICH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

142 790

Max PUHLMANN

24.12.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

142 811

August TRASSL

05.05.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

142 813

Dr Fritz MENNECKE

06.10.1904

1 095 280

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

142 819

Karl SCHWARZ

30.08.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

142 835

Ernst BORCHARDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

142 837

Oskar DIMMLING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

142 839

Hans FLESSA

25.06.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

142 841

Christian GEBHARDT

08.03.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

142 869

Fritz BIERMEIER

19.05.1913

4 137 044

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 11.10.1944 r.

142 878

Karl GERLACH

 

 

SS-Mann

142 881

Georg HELD

 

 

SS-Mann

142 886

Bruno HOFNER

06.06.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

142 895

Johann MÜNCH

 

 

SS-Rottenführer
09.01.1939 r. wykluczony z SS

142 896

Hans NÜTZEL

06.03.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

142 898

Hans PFLAUM

 

 

SS-Rottenführer

142 926

Hans LANG

04.10.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

142 984

Wolfgang RÜMMER

29.08.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

142 988

Heinrich SCHMIDT

04.03.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion