Numery cz³onków SS od 144 000 do 144 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

144 016

Wilhelm MAURER

25.01.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

144 018

Arnold ESAU

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

144 020

Karl MEYER

14.03.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 23.03.1945 r.

144 030

Klaus KRAFT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

144 049

Christian BUNTE

 

 

SS-Sturmmann

144 058

Wilhelm REST

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

144 070

Albert FINKE

 

 

SS-Mann

144 076

Heinz BERNER

 

 

SS-Mann

144 080

Paul WIESE

04.01.1909

 

SS-Obersturmführer

144 086

Erwin DÖRNTE

28.04.1910

4 627 086

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

144 112

Georg BERNEBURG

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

144 118

Georg SCHWEIZER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.19439 r.

144 127

Josef HÖHL

04.07.1913

2 553 515

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

144 140

Adolf OTTERBEIN

 

 

SS-Unterscharführer

144 156

Rudolf von KEITZ

21.10.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

144 167

Gerhard SCHLEBER

 

 

SS-Mann

144 179

Georg SCHNEIDER

 

 

SS-Mann

144 181

Gerhard RÜFF

09.12.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

144 183

Willi STÖCKER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

144 184

Wilhelm ROEMER

 

 

SS-Mann

144 199

Heinrich VÖING

 

 

SS-Mann

144 205

Walter STÖCKER

 

 

SS-Rottenführer

144 206

Erich TENNER

 

 

SS-Sturmmann

144 223

Hermann SCHENK

10.11.1908

2 889 535

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

144 229

Kurt EWALD

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

144 232

Dr Richard KRIEGER

30.10.1876

1 355 645

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1941 r.

144 243

Walter MECKELBURG

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

144 251

Erwin STROHSCHEN

 

 

SS-Rottenführer

144 257

Walter LODOWICKS

01.05.1907

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

144 260

Hans HOLZAPFEL

 

 

SS-Rottenführer

144 264

Hans BÜNGER

28.07.1908

1 550 461

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

144 273

Max TILLMANN

 

 

SS-Mann

144 282

Hugo JUST

18.10.1902

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

144 290

Arthur SCHÄFER

 

 

SS-Mann der Waffen-SS

144 300

Hans von HAREN

 

 

SS-Rottenführer

144 302

Willi EIMERS

 

 

SS-Mann

144 303

Theo DANKHOF

13.08.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

144 304

Hans BOCK

 

 

SS-Mann

144 308

Willi MAUSBERG

 

 

SS-Mann

144 312

Dr Wilhelm GARDING

02.10.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

144 328

Wilhelm NÖLLE

 

 

SS-Rottenführer

144 330

Walter VOGELBUSCH

 

 

SS-Mann

144 348

Anton FUSS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

144 359

Willi KLÜTTERMANN

 

 

SS-Mann
25.09.1935 r. - wykluczony z SS

144 393

Georg HEINZ

 

 

SS-Mann

144 415

Heinrich THEISSEN

26.07.1903

1 997 815

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS- awans w dniu 09.11.1943 r.

144 418

Hans GOHLKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

144 424

Friedrich JUNKE

 

 

SS-Rottenführer

144 438

Friedrich METZEN

31.01.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

144 441

Hugo WEILAND

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

144 451

Josef TORVET  (1)

 

 

SS-Sturmmann

144 462

Ernst BENKE

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1937 r.

144 469

Theodor WEINRICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

144 475

Heinrich NIERHAUS

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

144 479

Jürgen BECKER

 

 

SS-Sturmmann

144 482

Karl WORTMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

144 511

Rudolf WEIRICH

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

144 512

Franz PRADZIK

 

 

SS-Mann
06.02.1939 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

144 520

Peter SCHNEIDER

02.04.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

144 545

Wilhelm THISSEN

28.11.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

144 549

Arnold STRAUSS

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

144 559

Erwin NEISS

14.01.1915

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 07.12.1940 r.

144 569

Ludwig SCHNEIDER

08.08.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

144 570

Ernst BARTEN

22.05.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

144 580

Edmund SCHMIDT

19.12.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1942 r.

144 581

Jakob HANSMANN

 

 

SS-Rottenführer

144 588

Hans REUTER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

144 619

Hermann MÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

144 641

Rudolf SCHMIDT

23.02.1907

1 762 275

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.07.1938 r.

144 644

Erich MÖLLENHOFF

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

144 674

Hans DECKERT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

144 687

Max WIELPUTZ

08.10.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

144 715

Paul BURGHOFF

20.12.1900

695 782

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

144 720

Dr Arno GRABHORN

15.05.1887

2 093 392

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.08.1940 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.08.1940 r.

144 726

Karl HECKMANN

04.09.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

144 730

Ernst BENDER

05.07.1904

534 085

SS-Sturmmann - awans w dniu 20.04.1938 r.

144 744

Willi BÖCKER

 

 

SS-Schütze
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

144 771

Karl DIEMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

144 787

Hans BÜNTEN

 

 

SS-Rottenführer

144 789

Hans ERKENS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

144 790

Willi SCHEMENAU

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

144 832

Franz WEHSARG

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

144 884

Fritz KRANTZ

06.03.1901

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

144 887

Alfons GÜNSTER

04.02.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

144 895

Fritz KALDUN

 

 

SS-Mann

144 906

Dr Dietrich KOCH

26.02.1905

2 915 041

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

144 926

Willi BOHLENDER

 

 

SS-Scharführer

144 932

Erich GAUBATZ

11.06.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

144 933

Wilhelm FELDKAMP

10.01.1896

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

144 953

Wilhelm WOLFRUM

02.09.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

144 970

Hans HOFFMANN

 

 

SS-Mann

144 978

Karl JUNG

 

 

SS-Mann
29.04.1937 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

144 990

Dr Wilhelm HOPSTEIN

18.01.1900

822 509

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

144 993

Karl FRENTZEL

13.03.1898

25 007

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1938 r.
zgin±³ w 1942 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 144 451 dla:
    SS-Unterscharführer der Waffen-SS - Paul ROETER
    SS-Sturmmann - Josef TORVET


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion