Numery cz³onków SS od 145 000 do 145 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

145 014

Dr Wilhelm BALDUWEIN

14.04.1894

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

145 019

Otto ECKSTEIN

23.11.1910

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

145 041

Siegfried PREUSS

23.04.1916

3 543 356

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 12.03.1938 r.

145 049

Ernst ANGER

27.09.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

145 069

Karl HILGARDT

21.06.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

145 072

Fritz VÖLPEL

03.08.1902

1 537 145

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

145 076

Dr Ernst KÖRNER

24.11.1903

2 402 924

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

145 105

Werner JUNGCLAUSSEN

 

1 345 487

SS-Untersturmführer
opu¶ci³ SS 17.02.1936 r.

145 106

Dr Wilhelm MYBS

30.08.1894

2 724 920

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

145 107

Dr Walther GERDES

30.06.1901

1 096 381

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1934 r.

145 108

Klaus BERNDT

09.08.1900

997 628

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

145 111

Winfried BICHMANN

 

678 269

SS-Rottenführer

145 113

Friedrich WEBER

30.01.1892

1 310 670

SS-Gruppenführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

145 119

Heinz WOOCK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

145 124

Edmund BUFE

 

 

SS-Oberscharführer

145 126

Rudolf KÖLLMANN

24.03.1911

4 330 121

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

145 129

Arno BECK

 

 

SS-Sturmmann

145 133

Bruno SCHMIDT

 

 

SS-Sturmmann

145 135

Kurt KAYSER

 

 

SS-Sturmmann

145 138

Erwin BRAUSE

 

 

SS-Sturmmann

145 143

Kurt FUNK

21.06.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

145 194

Rudolf MALISCHKE

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

145 214

Wilhelm MÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

145 244

Gerhard SCHULZ

 

 

SS-Unterscharführer

145 246

Reinhold SENF

 

 

SS-Sturmmann

145 247

Karl NIEDMANN

 

1 799 513

SS-Untersturmführer - awans w dniu 18.06.1934 r.

145 267

Hans RECK

03.10.1905

3 686 789

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

145 270

Heinrich HOFFMANN

 

 

SS-Mann
wykluczny z SS w 1937 r.

145 284

Herbert RENZ

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

145 289

Thilo THEÜRKAUF

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

145 299

Otto IFFERT

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

145 333

Karl BITZMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

145 353

Karl DREHMANN

25.09.1912

 

SS-Mann

145 364

Max RITZKE

 

 

SS-Sturmmann

145 371

Gerhard LANGE

 

 

SS-Mann

145 405

Adolf WIESE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

145 414

August BRUNE

21.01.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

145 418

Dr Michael GERHARD

23.04.1906

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

145 421

Alfred HÖFER

 

 

SS-Sturmmann

145 468

Otto REINMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

145 478

Martin WEIDLICH

12.03.1911

1 154 569

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.
do pa¼dziernika 1955 r. - w sowieckiej niewoli

145 479

Fritz OHNESORGE

 

 

SS-Sturmmann

145 489

Willi BÖSECKE

25.12.1898

1 475 445

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

145 505

Willi FISCHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

145 507

Wilhelm DIETRICH

25.07.1911

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.12.1941 r.

145 527

Gerhard HEINRICHS

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

145 528

Alfred HELD

 

 

SS-Mann

145 537

Werner SCHMUCK

 

 

SS-Rottenführer

145 562

Dr. Hermann SCHLÜTER

25.11.1903

729 549

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

145 563

Walter ESCHER

18.07.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zdegradowany w sierpniu 1944 r. do stopnia SS-Grenadier

145 568

Arthur GÖTZ

10.11.1910

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.01.1942 r.

145 569

Hans BOSLET

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

145 575

Albert LEITLE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

145 581

Albert ZUBKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

145 627

Reinhold LAST

 

 

SS-Sturmmann

145 637

Gerhard BAUMGART

27.05.1905

1 592 590

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

145 647

Paul KOSMALY

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

145 655

Kurt ZASTROW

 

 

SS-Untersturmführer

145 663

Paul RADDATZ

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

145 665

Eduard KUNKEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

145 700

Walfried DREWITZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

145 726

Wilhelm MARTENS

24.04.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

145 732

Bruno KUFFEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

145 741

Dermot TITTEL

 

 

SS-Unterscharführer

145 776

Karl KUTZ

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

145 785

Hans SCHRECK

 

 

SS-Mann

145 791

Ewald SIELAFF

11.06.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

145 804

Karl SCHULZE

21.06.1914

4 198 102

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

145 825

Heinz JENNRICH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

145 832

Konrad OSTERWALD

29.12.1896

1 824 148

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

145 838

Arno KATH

 

 

SS-Mann

145 842

Alwin MITTELSTÄDT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

145 881

Hans RÖPKE

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

145 889

Willy BERG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

145 890

Arthur DITTBERNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

145 911

Alfred JAHNKE

 

 

SS-Mann

145 912

Kurt BATHKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

145 918

Willy STRICKER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

145 945

Wilhelm BETHKE

07.03.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

145 949

Constantin BECKMANN

 

 

SS-Mann

145 952

Kurt KRÜGER

 

 

SS-Mann

145 959

Wilhelm HILGARDT

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

145 960

Arthur KNOP

 

 

SS-Mann

145 987

Gustav RAMM

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion