Numery cz³onków SS od 146 000 do 146 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

146 001

Ewald MEEWIS

 

 

SS-Mann

146 013

Karl IWEN

 

 

SS-Sturmmann

146 034

Werner BUTH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

146 060

Karl TOWES

 

 

SS-Rottenführer

146 082

Erwin FEHLHABER

27.07.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

146 092

Werner LANGE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1935 r.

146 095

Ernst MICKLEY

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

146 101

Willi KARK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

146 107

Ernst HEINRICH

 

 

SS-Mann

146 113

Erich BERG

 

 

SS-Mann

146 117

Paul FRIEDRICH

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

146 138

Erich DRÄGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

146 146

Fritz MOLKENTHIN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

146 150

Erich VOGT

 

 

SS-Oberscharführer

146 151

Heinrich KEMPIN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

146 152

Fritz POLLENTZKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

146 165

Georg POPP

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

146 166

Karl PONATH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

146 177

Hans KÖRNER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

146 183

Dr Rudolf SCHMIDT

05.12.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

146 188

Johann PETERSEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

146 204

Johannes HEBBELN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

146 207

Heinrich MEYER

10.11.1891

3 937 646

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

146 208

Herbert MOLT

15.06.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.07.1943 r.

146 209

Julius STEINERT

 

 

SS-Unterscharführer

146 221

Dr Alfred RICHTER

28.12.1899

777 841

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

146 236

Karl FUHRMANN

17.02.1911

1 049 285

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

146 245

Jürgen ROHWER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

146 246

Erich ROBIEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

146 259

Paul KRUSE

 

 

SS-Rottenführer

146 268

Carl THYS

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

146 269

Hans WURR

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

146 275

Walter BENDFELDT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

146 287

Oskar REICHARDT

09.02.1916

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

146 292

Hans SORGENFREI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

146 296

Emil KARCHER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

146 308

Theodor MIETZNER

 

 

SS-Mann

146 310

Karl GOTTSCHALK

11.01.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.10.1941 r.

146 317

Alexander REES

06.07.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

146 320

Walter RATHCKE

21.04.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

146 326

Walter BÖTHEL

 

 

SS-Mann

146 333

Konrad von KLEEF

07.07.1909

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

146 337

Kurt LAIB

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

146 340

Dr Rudolf SEKERA

20.04.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

146 341

Willy MATTHES

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

146 354

Heinrich STEEN

10.12.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

146 357

Heinz SANDER

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

146 358

Kurt EHLERS

14.04.1915

1 660 341

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.07.1941 r.

146 359

Hermann KRÄMER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

146 367

Karl WULF

 

 

SS-Rottenführer

146 401

Richard LAHANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

146 402

Dr Willy MUNSCHE

17.11.1891

2 702 081

SS-Obersturmführer - awans 10.09.1939 r.

146 427

Friedrich JESSEN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

146 428

Heinrich HANSEN

 

 

SS-Rottenführer

146 442

Kurt JENTSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

146 448

Johannes CHRISTENSEN

 

 

SS-Rottenführer

146 451

Wilhelm WEISTERMANN

07.10.1906

56 448

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

146 456

Johann OELLRICH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

146 459

Adolf BÖRNER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

146 468

Helmut HANSEN

30.12.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

146 483

Reinhard THOMSEN

07.02.1901

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

146 486

Hans FLÜGGE

 

 

SS-Mann

146 494

Johann NÄVE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

146 505

Walter TEUTEBERG

 

 

SS-Mann

146 518

Heinz MARXEN

30.05.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

146 554

Max MEYER

 

 

SS-Sturmmann

146 568

Rudolf THAU

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

146 581

Jakob HEESCH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

146 629

Walter SKAU

24.08.1912

4 021 515

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

146 642

Karl PAPE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

146 671

Gerhard NEUMANN

19.02.1900

4 085 779

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

146 683

Walter SOLL

 

 

SS-Rottenführer

146 699

Klaus TIMMERMANN

 

 

SS-Mann

146 712

Fritz von PARIS

26.02.1886

4 137 196

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

146 713

Dr Hanns STOCK

31.03.1904

71 017

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 23.05.1940 r.

146 714

Hans-Joachim LEBOTERF

28.06.1914

2 569 234

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 07.03.1941 r.

146 715

Dr Edwin SUNTHEIM

18.02.1896

865 199

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.08.1934 r.

146 716

Alfred ARNOLD

16.06.1888

595 088

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

146 717

Dr Max GOERLICH

04.11.1880

884 375

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

146 718

Dr Hanns WALTER

11.05.1899

1 150 989

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.02.1934 r.

146 719

Dr Hans RIECKERT

25.08.1906

3 430 506

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.02.1934 r.

146 720

Dr Hermann BILHUBER

09.03.1892

153 662

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.01.1935 r.

146 721

Fritz MATTES

 

 

SS-Untersturmführer

146 722

Dr Albert SCHÜHLE

18.08.1896

13 555

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

146 723

Dr Wolfgang MAYSER

22.03.1897

382 517

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

146 724

Dr Otto HOLZAPFEL

28.08.1895

1 432 613

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

146 727

Gustav EBERLE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

146 730

Hanns SCHNEIDER

15.09.1880

2 312 046

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

146 731

Kuno von WILCZEK

 

 

SS-Untersturmführer

146 732

Walter BRÄSEN

 

 

SS-Rottenführer

146 747

Karl PETERSEN

14.06.1912

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

146 763

Hans BRUHN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

146 809

Jens PAULSEN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

146 827

Hans SELL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

146 846

Albert JACOBS

 

 

SS-Sturmmann

146 859

Kurt MANDEL

18.12.1893

4 923 831

SS-Obersturmführer - awans w dniu 16.06.1935 r.

146 880

Otto EICHHORN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

146 933

Rudi HEYDEN

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

146 937

Joachim TAUSEND

 

 

SS-Mann

146 944

Franz RATTKE  (1)

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

146 956

Hans KNAACK

24.11.1914

1 590 071

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 09.02.1942 r.

146 963

Josef MICHALKO

 

 

SS-Mann

146 967

Erwin KUBIGK

03.03.1908

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

146 973

Kurt ROSS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

146 985

Kurt EITNER

 

 

SS-Sturmmann

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 146 944 dla:
    SS-Unterscharführer - Franz RATTKE
    SS-Mann - Johannes LUDWIG


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion