Numery cz³onków SS od 148 000 do 148 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

148 007

Heinz ISENSEE

 

 

SS-Sturmmann

148 010

Walter KRUSE

15.03.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

148 013

Hans BAUMGARTEN

05.12.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

148 025

Friedrich DENKER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

148 026

August ECKERT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

148 046

Wilhelm SYDEKUM

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

148 053

Hans BECKER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

148 057

Herbert BURMEISTER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

148 066

Walter KLEINE

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

148 085

Wilhelm BOCKEMÜLLER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

148 086

Kurt BOTHE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

148 102

Hermann ISENSEE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

148 113

Willi RIESEBERG

 

 

SS-Mann

148 115

Gustav RUKOPH

22.07.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

148 117

Heinz SCHRADER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

148 120

Hermann BOCK

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
05.11.1941 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

148 133

Herbert KARLSTEDT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

148 144

Fritz POLITZ

 

 

SS-Mann

148 146

Hans BELZER

03.07.1913

 

SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

148 156

Albert MAHN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

148 184

Walter HAGENS

 

 

SS-Rottenführer

148 192

Willi KRATZIN

 

 

SS-Mann

148 208

Willi FISCHER

 

 

SS-Mann

148 222

Otto SPORMANN

24.12.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

148 231

Bernhard GRÜNING

 

 

SS-Mann

148 236

Willi LIEBETRUTH

06.03.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

148 243

Robert VOGEL

08.01.1911

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

148 254

Fritz JERUSEL

10.10.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.03.1942 r.

148 260

Heinz BRÖHL

 

 

SS-Mann

148 281

Josef SITTIG

 

 

SS-Mann

148 283

Walter STILLER

07.09.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

148 334

Wilhelm SCHAPER

 

 

SS-Mann
11.12.1936 r. - wykluczony z SS

148 347

Albert GÖBEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

148 364

Gustav HINZE

18.03.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

148 366

Karl MENKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

148 378

Werner PERETZKI

 

 

SS-Mann
16.02.1939 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

148 395

Hermann KUHLMANN

21.10.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 19.03.1945 r.

148 399

Wilhelm VOIGT

 

 

SS-Unterscharführer

148 412

Arnold BRÜDERN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

148 419

Bernhard HARTWIG

 

 

SS-Mann

148 420

Heinrich HEINE

 

 

SS-Mann

148 422

Walter MÄRTEN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

148 441

Fritz NIKOLEIZIG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

148 456

Rudolf MÖLLER

1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - po¶miertny awans w dniu 20.04.1942 r.
zgin±³ 16.03.1942 r.

148 458

Friedrich PETERSEN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

148 461

Johann FRANKE

 

 

SS-Mann

148 469

Arthur JANTOS

 

 

SS-Mann

148 510

Fritz REICH

 

 

SS-Rottenführer

148 522

Johann SCHRÖDER

 

 

SS-Mann

148 523

Hermann STACKEMANN

 

 

SS-Mann

148 558

Arthur SCHMAL

 

 

SS-Rottenführer

148 575

Walter HELMKE

 

 

SS-Rottenführer

148 579

Eduard MICHALAK

 

 

SS-Sturmmann

148 581

Helmut SCHLUPP

24.10.1915

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

148 588

Walter WULZE

22.12.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

148 623

Friedrich SCHÄFER

 

 

SS-Unterscharführer

148 656

Fritz WÜRSEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

148 657

Wilhelm ZENKER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

148 696

Adolf DIEKAMP

10.05.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ 31.01.1943 r.

148 701

Johann FASS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

148 730

Richard HUSHEER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

148 734

Otto LANDWEHR

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

148 745

Georg KRÜGER

 

 

SS-Sturmmann

148 758

Johann DENKER  (1)

30.12.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

148 783

Kurt HEYER

 

 

SS-Mann

148 827

Walter SCHONE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

148 831

Anton THÖLE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

148 844

August HEDENKAMP

05.10.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

148 850

Kurt SIEBERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

148 858

Karl FRERS

18.09.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

148 861

Johann APKEN

 

 

SS-Mann

148 869

Martin ALEXANDER

04.03.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

148 903

Heinrich GÄRTNER

27.02.1897

35 359

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
- awans w dniu 30.01.1944 r.

148 907

Rudolf MAYER

 

 

SS-Rottenführer

148 908

Helmut SCHLEEHAUF

 

 

SS-Sturmmann

148 911

Erwin SCHNEIDER

 

 

SS-Sturmmann

148 918

Kurt STOCKHAUSEN

04.06.1900

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

148 927

Paul ZIMMERMANN

24.11.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

148 930

Rolf MAURER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

148 937

Willy ZIMMERMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w ndiu 10.09.1939 r.

148 940

Richard GALLION

06.11.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

148 941

Julius SCHLEEHAUF

 

 

SS-Rottenführer

148 943

Eugen HAFNER

 

 

SS-Scharführer

148 957

Fritz WOLFF

10.08.1900

1 816 198

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

148 962

Heinrich HARTMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

148 964

Hermann GAMER

 

 

SS-Schütze
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

148 972

Ernst GÄRTTNER

 

 

SS-Rottenführer

148 981

Dr Friedrich SCHÖNTHALER

29.07.1887

5 200 222

SS-Obersturmbannführer, oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

148 985

Karl MACHAUER

11.10.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

148 988

Heinrich FEÜRSTEIN

 

 

SS-Sturmmann

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 148 758 dla:
    SS-Hauptsturmführer oraz SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - Johann DENKER
    SS-Mann - Werner HINNEY


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion