Numery cz³onków SS od 149 000 do 149 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

149 005

Hans LEIFFER

 

 

SS-Oberscharführer

149 007

Ludwig BICKEL

04.04.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 2106.1944 r.

149 019

Julius STIER

25.01.1893

3 464 833

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

149 030

Dr Franz LEIER

07.07.1887

473 773

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

149 039

Ferdinand GAA

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

149 044

Eugen SCHWEIZER

28.03.1908

1 752 151

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

149 061

Dr Emil HALLER

26.06.1897

3 225 633

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

149 086

Kurt LINNEBACH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

149 107

Willi HARTMANN

 

 

SS-Unterscharführer

149 117

Alexander KEIM

21.11.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 28.11.1944 r.

149 131

Erich HANDEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

149 148

Helmut RAFF

 

 

SS-Scharführer

149 161

Karl WIMMER

31.01.1902

 

SS Sturmbannfuhrer - awans w dniu 09.11.1944 r.
Sturmbannfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

149 175

Eberhard WÖRBACH

07.06.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

149 176

Hans MAYER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

149 177

Paul SORGER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

149 189

Fritz SINDLINGER

 

 

SS-Mann

149 190

Albert RÜBER

 

 

SS-Sturmmann

149 192

Albert KRIEGER

18.06.1906

3 244 265

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

149 207

Erwin HAUFF

28.11.1900

3 238 827

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

149 226

Herbert EICHER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.08.1937 r.

149 242

Christian HALLER

09.12.1894

774 399

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

149 245

Friedrich SEDELMAIER

14.01.1902

483 292

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

149 253

Karl SCHWARZ

 

 

SS-Mann

149 256

Friedrich BAUMANN

 

 

SS-Sturmmann

149 259

August BENDER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

149 264

Hans KÜNZER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

149 274

Gustav GIESECKE

 

 

SS-Oberscharführer

149 303

Otto ROMEIKAT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

149 306

Oswald BAUER

06.02.1903

3 480 037

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

149 308

Josef GÖRTZ

14.09.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

149 311

Bernhard DITTGES

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

149 314

Friedrich MAURER

23.07.1891

1 760 488

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

149 316

Dr Karl EHRHARDT

24.02.1895

2 246 451

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

149 355

Willi LEPPER

22.04.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

149 359

Albert SCHIRRMANN

18.02.1916

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

149 368

Erwin BITTONG

 

 

SS-Mann

149 370

Fritz GROSSMANN

25.02.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 31.07.1943 r.

149 423

Johann RIPPEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

149 445

Theodor VOGEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

149 453

Johannes HOHMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

149 456

Wilhelm POWELEIT

15.11.1908

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

149 458

Franz SCHMIDT

07.04.1906

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

149 459

Walter BILO

 

 

SS-Sturmmann

149 460

August BITTNER

24.07.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
do wrze¶nia 1953 r. - w sowieckiej niewoli

149 470

Rudolf BULTMANN

 

 

SS-Sturmmann

149 475

Gerhard HERMSEN

 

 

SS-Sturmmann

149 486

Dieter KESTEN

09.06.1914

4 198 299

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 03.04.1945 r.

149 495

Heinrich RADOMSKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

149 499

Wilhelm SCHÜRHOFF

 

 

SS-Sturmmann

149 503

Bernhard WEIHER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

149 504

Heinrich WEISS

 

 

SS-Rottenführer

149 513

Alois GÖDDE

16.05.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.10.1943 r.

149 531

August BRUNN

 

 

SS-Mann

149 533

Josef HÖTTEN

 

 

SS-Mann

149 551

Paul GÜNTHER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

149 562

Anton MEIER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

149 577

Fritz ECKERT

20.03.1914

2 470 092

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

149 601

Heinz WILLE

13.07.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

149 619

Karl WORAL

04.11.1893

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1935 r.

149 623

Georg LEITNER

19.04.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

149 625

Franz PROKOSCH

 

 

SS-Mann

149 626

Karl PESENTHEINER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

149 628

Franz STEINER

28.03.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

149 629

Peter HÜTTER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

149 632

Paul SCHNEIDER

13.10.1912

1 389 551

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

149 649

Ewald EDELER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

149 651

Albert EILING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

149 669

Robert JEILER

 

 

SS-Mann

149 670

Wilhelm KAMPHÜS

 

 

SS-Mann

149 673

Paul BÖLLING

 

 

SS-Mann

149 685

Wilhelm STEGEMANN

 

 

SS-Rottenführer

149 686

Albert WACHELAU

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

149 696

Bernhard HASELON

20.03.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

149 697

Theodor HEITHORN

 

 

SS-Sturmmann

149 709

Wilhelm RINSCHE

 

 

SS-Mann

149 718

Karl KANNENBROCK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

149 722

Werner FRIELING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

149 730

Walter GOETZE

03.04.1891

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.10.1941 r.

149 737

Joachim MERTIN

 

 

SS-Mann

149 755

Rolf DERINGER

10.06.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

149 768

Paul MUCH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

149 774

Max BUNZEL

18.06.1899

2 671 289

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

149 775

Günther HÜBEL

 

 

SS-Unterscharführer

149 811

Reinhold KAYSER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

149 831

Wilhelm WUTTKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

149 835

Harry REHBOCK

 

 

SS-Mann

149 860

Gerhard KLÜNDER

26.03.1912

1 487 625

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

149 870

Hans PRELLWITZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

149 892

Wilhelm GOTTFRIED

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

149 899

Paul GÖRTZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

149 914

Karl LEU

 

 

SS-Sturmmann

149 917

Franz REINHOLZ

21.01.1905

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

149 929

Alois SCHUR

 

 

SS-Rottenführer

149 965

Bruno POSCHWA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

149 974

Harry WILLER

28.05.1913

779 789

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 21.03.1944 r.

149 982

Arthur RINNERT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

149 995

Willi WERTH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

149 998

Georg REISCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion