Numery cz³onków SS od 15 000 do 15 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

15 001

Willy SCHAAK

23.07.1908

681 435

SS-Obersturmführer

15 007

Rudolf BARZ

14.05.1888

400 358

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

15 011

Ludwig LUX

27.04.1898

666 481

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

15 016

Karl MARTIN

15.08.1899

289 574

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

15 017

Heinrich WIESNER

19.01.1900

633 162

SS-Obersturmführer

15 019

Ernst JAEGER

21.02.1900

400 454

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

15 032

Franz SCHICK

 

 

SS-Oberscharführer

15 062

Johannes DELFS

10.02.1908

437 562

SS-Unterscharführer, oraz
SS-Unterscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.02.1944 r.

15 069

Jakob LELLINGER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

15 070

Willy FISCHER

20.02.1900

384 655

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

15 079

Richard KONOLD

11.10.1910

328 565

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

15 081

Heinrich DIEFFENBACHER

26.07.1910

275 251

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

15 089

Hermann STREICHER

26.02.1912

356 477

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

15 094

Eugen STAHL

17.05.1912

384 729

SS-Obersturmführer

15 097

Erich DANN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

15 099

Erwin GRÄTER

18.07.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

15 102

Egon JAKOB

28.07.1913

598 195

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

15 111

Erich TREFFINGER

18.08.1906

38 435

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

15 113

Franz WIEDMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

15 116

Fritz MIROFF

 

 

SS-Obersturmführer

15 117

August BAUMGÄRTNER

 

 

SS-Rottenführer

15 125

Anton STEINHAUSER

11.07.1898

717 471

SS-Obersturmführer

15 128

Hans KÖSTLIN

09.03.1909

353 931

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

15 129

Arthur KENZLER

25.11.1907

890 679

SS-Obersturmführer

15 130

Walter SCHIEBER

15.03.1907

557 979

SS-Obersturmführer

15 132

Werner TIMMERBEIL

02.04.1909

760 281

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

15 134

Hermann KIRN

 

 

SS-Rottenführer

15 135

Karl SCHWÄMMLE

 

 

SS-Scharführer

15 136

Karl HÖSLIN

 

 

SS-Unterscharführer

15 137

Alfred STREICH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

15 140

Georg FÜRST

05.08.1890

16 239

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

15 142

August LUTHER

29.06.1898

578 311

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1935 r.

15 143

Lambert Frhr. von MALSEN-PONICKAU

26.05.1904

604 148

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

15 153

Karl WILDENSTEIN

28.07.1895

615 678

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

15 158

Erich SCHWARZ

09.09.1905

579 671

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

15 160

Otto FROHNHOLZER

13.06.1903

338 625

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

15 161

Johann RITTER

 

 

SS-Scharführer

15 164

Eugen WEINHART

14.09.1906

43 218

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

15 175

Otto BAUER

15.08.1905

89 568

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

15 185

Fritz FINKENZELLER

01.08.1913

771 317

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1941 r.

15 187

Willy LANG

11.07.1889

712 603

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

15 192

Rudolf HALLBAUER

 

 

SS-Unterscharführer

15 213

Walter GRUNER

 

 

SS-Unterscharführer

15 216

Walter WOLFRUM

 

 

SS-Unterscharführer

15 221

Helmut KÜHNERT

10.03.1910

486 694

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

15 231

Helmuth PETERMANN

24.04.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

15 235

Rudolf BRETSCHNEIDER

12.02.1899

714 332

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

15 245

Fritz JYRCH

27.06.1892

422 330

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

15 249

Bernhard KRÜGER

26.11.1904

528 739

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

15 271

Martin KURZ

01.11.1905

10 300

SS-Obersturmführer

15 274

Kurt Konrad LEROUX

01.01.1894

135 330

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.
zgin±³ 04.06.1943 r.

15 284

Helmuth KOEHLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

15 287

Hellmuth BAIER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

15 299

Hans SCHMIDT

25.08.1901

43 666

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

15 304

Martin MILDNER

30.12.1907

127 088

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

15 312

Herbert BAK

16.04.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 26.10.1944 r.

15 313

Kurt LADENDORF

01.08.1902

591 800

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 13.08.1943 r.

15 314

Emil NICOLAI

28.02.1911

311 928

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 26.10.1944 r.

15 333

Heinz HOLLER

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

15 335

Otto GOETZ

23.02.1895

631 516

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

15 338

Walter PFENNIG

20.10.1904

631 511

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

15 341

Georg SCHNEIDER  (1)

22.04.1891

404 562

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

15 343

Carl WÜNSCHER

24.06.1902

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 18.09.1944 r.

15 347

Markus HABBEN

26.10.1903

71 617

SS-Sturmbannführer

15 350

Hans ECKHARD

16.12.1908

90 302

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

15 356

Bruno STÜSS

28.06.1906

630 786

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

15 361

Albert WEISS

05.05.1895

554 971

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

15 368

Arno SCHULZE

 

 

SS-Scharführer

15 370

Walter SCHULZ

19.01.1892

574 771

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

15 378

Arthur HOFFMANN

30.11.1894

656 170

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

15 380

Alfred BAUBACH

17.05.1908

153 050

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

15 383

Wilhelm MILARCH

28.12.1890

560 935

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

15 390

Hans GRIEM

12.05.1902

319 125

SS-Obersturmführer

15 391

Werner STADELMANN

28.01.1907

160 754

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

15 397

Udo DOERK

04.10.1908

550 989

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

15 402

Karl KRÜGER

27.06.1903

602 171

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.06.1941 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

15 407

Erwin THIEL

13.12.1911

207 970

SS-Hauptsturmführer

15 409

Werner MATTHIES

25.08.1910

483 597

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

15 410

Kurt THEUER

06.02.1910

250 028

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

15 422

Eugen SCHMITZ

15.07.1906

297 545

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

15 426

Max BREHMER

 

 

SS-Oberscharführer

15 429

Herbert WÖLK

21.06.1905

278 643

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

15 430

Kurt DANKE

19.05.1905

153 144

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.07.1941 r.

15 432

Wolfgang EYMER

12.06.1905

182 243

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

15 436

Karl LINDE

30.10.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 05.07.1943 r.

15 444

Willy FALKENBERG

05.01.1900

33 766

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

15 445

Fritz JUNGEBLUTH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

15 468

Werner THIEMKE

 

 

SS-Obersturmführer

15 470

Richard PROBST

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

15 475

Gottfried KUBISCH

01.02.1905

85 804

SS-Obersturmführer

15 478

Karl FITZNER

 

 

SS-Hauptscharführer

15 483

Friedrich SCHULTZE

14.07.1896

336 091

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

15 493

Willy SCHULZE

01.01.1894

691 205

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

15 495

Lothar SCHMIDT

11.10.1905

474 498

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

15 496

Richard SPETH

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

15 511

Otto BAIER

06.04.1907

131 450

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

15 513

Erich PLEW

 

 

SS-Oberscharführer

15 514

Ewald HERRMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

15 521

Fritz PALM

31.08.1888

548 536

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

15 531

Rudolf VOLL

14.11.1910

701 308

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

15 532

Heyo GROENEWALD

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

15 541

Wilhelm MOHNKE

15.03.1911

649 684

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
- awans w dniu 30.01.1945 r.

15 542

Walter TECKENBURG

 

 

SS-Sturmmann

15 543

Walter STALBOHM

03.01.1906

393 720

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

15 547

Rudolf REIMERS

06.03.1908

29 604

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.05.1941 r.

15 550

Wilhelm GAHR

 

 

SS-Hauptscharführer

15 558

Fritz DINIUS

13.04.1890

29 117

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

15 570

Hugo HORN

08.03.1886

314 506

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

15 571

Friedrich ROGAUSCH

05.10.1886

114 449

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

15 579

Kurt HARTHUN

 

631 482

SS-Untersturmführer - awans w dniu 17.06.1934 r.

15 585

Hans Josef MIRBETH

18.03.1905

 

SS-Oberscharführer, oraz
SS-Oberscharführer d.R. Waffen-SS

15 588

Willi BAUMGÄRTEL

07.09.1910

492 173

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

15 590

Dr. Hans STROBEL

28.11.1911

387 719>

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.
zgin±³ 23.12.1944 r.

15 599

Otto HOFMANN

25.11.1898

598 172

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

15 601

Julius MACK

 

 

SS-Hauptscharführer

15 602

Ludwig JACOBS

03.05.1881

836 588

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

15 604

Hans ROSE

 

 

SS-Scharführer

15 605

Friedrich SCHMITT

23.01.1899

145 601

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

15 607

Ludwig BUCHMANN

13.02.1906

565 106

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

15 609

Karl SCHMITT

26.10.1908

681 574

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

15 610

Ludwig LAÜR

 

 

SS-Unterscharführer

15 621

Erich HAAS

18.12.1905

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

15 624

Kurt JOPP

 

 

SS-Rottenführer

15 626

Gottlieb BUSSINGER

08.08.1910

389 879

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

15 628

Friedrich RÜCKERT

22.01.1900

640 278

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1937 r.

15 629

Heinrich KLEIN

03.09.1898

640 271

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

15 657

Gustav WINTER

16.10.1890

299 124

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

15 660

Hans SCHLEGEL

 

 

SS-Scharführer

15 663

Reinhold LUTHER

 

 

SS-Scharführer

15 669

Werner ELSHOLZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1939 r.

15 670

Helmut PETERS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

15 675

Günther POHLMANN

 

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

15 689

Gerhard RUSCH

 

 

SS-Unterscharführer

15 690

Berthold MAACK

23.03.1898

314 088

SS-Brigadeführer - awans w dniu 13.09.1936 r.
Generalmajor der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1945 r.

15 700

Rudolf JÜRGENSEN

 

 

SS-Oberscharführer

15 704

Thomas HENNINGSEN

26.08.1911

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 06.12.1936 r.

15 708

Hans MEIFORTH

28.07.1909

779 113

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

15 710

Walter RUGE

25.05.1911

647 960

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 28.03.1944 r.

15 712

Siegfried SAENGER

18.03.1911

595 941

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

15 715

Kurt MEIERDING

05.06.1907

447 239

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

15 721

Kurt SIEVERS

03.04.1906

671 647

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

15 731

Heinrich COLDENSTRODT

 

251 325

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

15 733

Georg HOTES

 

 

SS-Unterscharführer

15 740

Hans WILCKENS

20.03.1881

99 587

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

15 749

Karl SCHRÖDER

03.08.1906

648 010

SS-Hauptsturmführer

15 751

Walter KRÖGER

 

 

SS-Rottenführer

15 755

Wilhelm HOPP

04.06.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

15 756

Hans OCHS

02.12.1895

582 101

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

15 761

Herbert WUTTKE

 

624 046

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.08.1934 r.

15 762

Johannes NIELSEN

04.07.1901

647 450

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

15 770

Walter BELLWIDT

05.05.1900

271 609

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

15 776

Franz SCHWARZ

 

530 627

SS-Standartenführer - awans w dniu 11.06.1933 r.

15 781

Konstantin POHLEN

13.09.1896

293 743

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

15 785

Hermann SCHMIDT

25.11.1878

668 203

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

15 797

Otto NAGEL

06.11.1889

534 283

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

15 800

Eugen NAGEL

 

 

SS-Scharführer

15 804

Otto SCHMIDT

 

 

SS-Unterscharführer

15 810

Wilhelm LAMBERTI

 

 

SS-Oberscharführer

15 813

Hans WEINGARTEN

30.01.1907

355 769

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

15 817

Adolf BERNARD

 

 

SS-Rottenführer

15 829

Josef KANN

 

 

SS-Scharführer

15 838

Karl SCHULZ

07.02.1905

22 175

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.09.1933 r.

15 841

Heinrich BRODT

 

 

SS-Unterscharführer

15 847

Kurt GRABOW

14.09.1906

401 665

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - zgin±³ 01.07.1941 r.

15 849

Fritz OLTROGGE

02.08.1908

538 359

SS-Obersturmführer

15 866

Heinz LAMERTZ

25.11.1906

666 947

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

15 867

Wilhelm DETHIER

17.05.1910

667 305

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

15 875

Karl FEY

 

 

SS-Unterscharführer

15 885

Karl BOSBACH

16.04.1901

62 632

SS-Obersturmführer

15 890

Walter MANTZ

02.07.1894

675 598

SS-Obersturmführer

15 916

Leo ZWICKHOFER

23.09.1892

 

SS-Scharführer, oraz
SS-Scharführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.05.1944 r.

15 919

Karl BOHNING

 

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1940 r.

15 920

Helmut HASSEL

02.02.1909

55 768

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

15 923

Alfred ULENBERG

13.02.1910

291 119

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

15 926

Robert BAER

21.02.1911

286 317

SS-Hauptsturmführer

15 932

Martin SCHNUR

23.12.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

15 938

Oskar DRUSCHEL

06.08.1904

25 140

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

15 944

Bernhard NOHLEN

24.03.1901

390 425

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

15 956

Hermann ROÜNHOFF

 

 

SS-Rottenführer

15 961

Heinrich KNELLESSEN

15.10.1902

535 534

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

15 963

Johann BONGERS

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 03.09.1944 r.

15 966

August JÜRGENS

17.10.1886

263 529

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

15 967

Karl TROST

 

 

SS-Unterscharführer

15 970

Wilhelm BUSCH

19.10.1895

318 397

SS-Rottenführer, oraz
SS-Rottenführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

15 973

Albert OTTO

 

 

SS-Sturmmann

15 975

Gustav DIETTERICH

 

 

SS-Obersturmführer

15 976

Heinrich GLASEWALD

 

 

SS-Sturmmann

15 978

Wilhelm LENKENHOFF

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

15 982

Josef KLIEM

 

 

SS-Rottenführer

15 984

Johann SOWA

 

 

SS-Oberscharführer

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 15 341 dla:
    SS-Hauptsturmführer - Georg SCHNEIDER
    SS-Oberscharführer der Waffen-SS - Oskar HOF


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion