Numery cz³onków SS od 150 000 do 150 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

150 003

Leo KLUGE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

150 009

Clemens KLUCK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1935 r.

150 017

Kurt DREWS

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

150 029

Heinz SILBERBACH

 

 

SS-Rottenrführer
wykluczony z SS w 1938 r.

150 030

Dr Alfons KLUCK

10.09.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

150 046

Willi ERDMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

150 058

Willi PRAHL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

150 061

Georg HILDEBRANDT

01.12.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

150 063

Werner BLANKENBURG

29.10.1909

4 407 177

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

150 080

Christoph SCHMITT

28.07.1901

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

150 089

Gerhard RUTZEN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

150 096

Otto PIRSICH

 

 

SS-Mann

150 107

Fritz SCHÖNBERG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

150 117

Rudolf HERTZBERG

 

 

SS-Unterscharführer

150 118

Dr Hans KREY

05.07.1899

470 709

SS-Obersturmführer
zmar³ 25.05.1938 r.

150 119

Emil PRILL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

150 130

Georg GREISENHAHN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

150 150

Konrad BUCHHOLZ

17.11.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

150 197

Walter SCHWIRZ

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

150 204

Kurt KLOHN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

150 209

Wilhelm DENZER

 

 

SS-Mann

150 212

Hans PIOTTER

 

 

SS-Mann

150 220

Leo SCHÄFER

 

 

SS-Unterscharführer

150 222

Ernst GARBRECHT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

150 255

Sievert PETERSEN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

150 296

Ludwig DEHN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

150 298

Willi STASSACK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

150 336

Erich UNTIEDT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

150 341

Hans BENGELSDORF

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

150 350

Karl BÖSE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

150 359

Hans-Hermann JUNGE

11.02.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 18.08.1944 r.

150 363

Erich BANDHOLZ

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

150 365

Hans JOHANNSEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

150 379

Ernst HACHMEISTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

150 384

Jens GEERKEN

 

 

SS-Rottenführer

150 395

Werner ROGG

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

150 396

Walter RENKEN

13.11.1905

959 943

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

150 413

Hans FÖH

24.09.1897

2 700 894

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

150 443

Willy RÜHMANN

 

 

SS-Mann

150 444

Karl SIEPMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

150 448

Max SCHÜMANN

 

 

SS-Unterscharführer

150 468

Kurt WEBER

10.03.1915

1 661 226

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.03.1938 r.

150 492

Werner DOHSE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

150 521

Christian KAMINSKI

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

150 528

Ferdinand SIMONSEN

 

 

SS-Mann

150 531

Max WIECZOREK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

150 533

Hermann STANGE

 

 

SS-Mann

150 559

Kurt MAU

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.0.1944 r.

150 572

Alfred BLUDAU

20.07.1906

3 601 314

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

150 573

Paul NOWAK

22.10.1892

1 552 997

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

150 574

Friedrich KÜHN

17.01.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

150 575

Gerhard MOZELEWSKI

03.06.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

150 598

Kurt ELSE

08.11.1889

2 587 967

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

150 599

Oskar NIEHOFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

150 601

Werner HEMPFING

 

 

SS-Rottenführer

150 607

Fred MÜLLER

03.09.1905

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

150 613

Franz WEGENER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.08.1939 r.

150 614

Kurt KLEINSCHMIDT

05.03.1904

2 636 070

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

150 618

Rupprecht KRÜGER

11.12.1907

998 244

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

150 620

Franz FELSEN

16.09.1881

1 771 084

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

150 623

Hugo GANDERT

26.04.1902

297 200

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

150 624

Gerhard VÖRTMANN

10.11.1890

3 473 721

SS-Oberführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

150 627

Werner DAUM

06.08.1894

2 197 857

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

150 629

Heinz ADRIAN

24.08.1908

410 549

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

150 635

Alfons PRZYBILLA

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

150 638

Hermann BERNARD

26.08.1897

1 199 102

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 25.10.1944 r.

150 649

Herbert GROSSMANN

20.02.1911

1 497 738

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

150 652

Ulrich ERNST

24.01.1908

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

150 658

Erich KASÜSCHKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

150 666

Paul SCHELLENBACH

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

150 673

Kurt FIEWEGER

14.09.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

150 674

Richard DILLGE

13.03.1908

58 805

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

150 677

Walter BLOHM

 

 

SS-Unterscharführer

150 678

Alfred MUNDT

21.10.1903

892 581

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

150 683

Hermann VOIGTLÄNDER

 

 

SS-Mann

150 684

Kurt ZIMMERMANN

05.02.1908

1 296 134

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

150 692

Werner RALL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

150 701

Arthur FREUNDLIEB

 

 

SS-Rottenführer

150 711

Jürgen INGENOHL

 

 

SS-Mann

150 717

Alexander KIENERT

 

 

SS-Mann

150 722

Felix SCHÜLER

18.11.1894

410 463

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.10.1941 r.

150 723

Ernst ZABEL

13.04.1888

2 638 422

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

150 725

Hans KÖNIG

 

 

SS-Untersturmführer
05.08.1935 r. opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

150 726

Richard JEUTHE

21.11.1898

2 300 095

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

150 729

Dr Walter SALPETER

31.07.1902

3 958 913

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1944 r.
SS-Oberführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zmar³ w obozie jenieckim w lutym 1947 r.

150 767

Otto DIEBOLD

25.02.1899

4 578 205

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

150 778

Kurt KLUGE

 

 

SS-Oberscharführer

150 789

Walter SCHUHR

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

150 802

Konrad JENETZKY

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

150 821

Walter HARTWIG

 

 

SS-Mann

150 834

Fritz SCHEEL

 

 

SS-Mann

150 845

Heinz PAPE

 

 

SS-Mann

150 850

Max ROHLOFF

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

150 869

Rudi DETTMER

 

 

SS-Mann

150 875

Dr Walther MIEMIETZ

16.11.1889

2 654 882

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

150 887

Hans von BORCKE

26.03.1910

242 617

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

150 890

Waldemar GUTMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

150 892

Otto FIECK

 

 

SS-Mann

150 902

Walter RABE

 

 

SS-Rottenführer

150 905

Georg ULSCHT

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

150 919

Walter BERDEL

03.06.1905

457 215

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

150 920

Walter UNVERRICHT

01.09.1887

2 849 970

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

150 923

Hermann GROSSMANN

21.07.1901

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
19.11.1948 r. - stracony w Landsbergu

150 928

Arthur BOCHE

 

 

SS-Rottenführer

150 930

Ruprecht GRAMS

16.11.1914

4 137 094

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

150 974

Ernst KÖBKE

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion