Numery cz³onków SS od 151 000 do 151 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

151 005

Friedrich KEMPFF

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

151 028

Helmut GELBRECHT

 

 

SS-Rottenführer

151 037

Herbert ISER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

151 042

Dr Franz-Albrecht MEDICUS

18.12.1890

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

151 055

Otto DAGEFÖRDE

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

151 062

Karl BLUME

05.01.1893

2 655 575

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

151 075

Heinz AUST

 

 

SS-Sturmmann

151 077

Werner MÜNCH

 

 

SS-Unterscharführer

151 093

Alfred ALPEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

151 115

Herbert BOTZELMANN

06.07.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

151 119

Ewald MANSFELD

 

 

SS-Mann

151 121

Hans BÖHME

10.01.1909

2 316 680

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

151 128

Helmut FÖHRE

06.01.1905

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

151 129

Arnold LAMBRECHT

29.05.1903

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

151 131

Fritz HARTMANN

28.12.1900

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

151 137

Dr Friedrich BAUMANN

20.06.1891

2 591 514

SS-Oberstumrführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

151 138

Erich DURIAN

14.04.1896

1 144 994

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

151 161

Walter MÜLLENHOFF

 

 

SS-Oberscharführer

151 163

Otto DIBOWSKI

27.08.1901

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

151 164

Martin DAMMHOLZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

151 167

Erich LÖSCHER

 

 

SS-Scharführer

151 171

Erich KATZMANN

20.09.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1940 r.

151 190

Walter SACHSE

29.04.1899

4 303 045

SS-Hauptsturmführer
wykluczony z SS w 1942 r.

151 213

Alois AHA

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

151 233

Cuno LINDAU

 

 

SS-Mann

151 236

Friedrich PROFFEN

15.12.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

151 246

Ewald ZIEGER

 

 

SS-Rottenführer

151 249

Reinhold SCHARFF

09.07.1888

2 199 985

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

151 256

Gustav STEINER

 

 

SS-Mann

151 271

Edwin KAHNT

 

 

SS-Rottenführer

151 307

Otto BÖCKEL

 

 

SS-Mann

151 310

Georg BORNEMANN

17.01.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 05.12.1941 r.

151 322

Hugo HILDENBRANDT

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

151 326

Emil FISCHER

 

 

SS-Unterscharführer

151 350

Hugo BENGER

20.05.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

151 362

Oskar HAMMER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

151 372

Hans RÜHLE von LILIENSTERN

09.01.1915

3 287 912

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

151 407

Herbert HELLER

 

 

SS-Mann
10.12.1938 r. - wykluczony z SS

151 413

Karl JESSE

 

 

SS-Rottenführer

151 418

Hans LOHSINK

 

 

SS-Mann

151 443

Wilhelm WETZEL

 

 

SS-Sturmmann

151 448

Dr Herbert METSCH

17.08.1908

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.08.1942 r.

151 451

Gerd KOBER

 

 

SS-Sturmmann

151 452

Bruno HEUSINGER

 

 

SS-Rottenführer

151 465

Dr Albert BARTELS

17.09.1911

3 087 913

SS-Obersturmbannführer, oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

151 466

Fritz KILLING

09.01.1883

2 339 417

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

151 496

Horst LANGSDORFF

10.03.1903

620 852

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.

151 499

Johannes DÖCKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

151 518

Wilhelm BODE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

151 519

Hanns KRAHN

02.04.1901

1 917 951

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

151 554

Gottfried ANSCHÜTZ

 

 

SS-Rottenführer

151 562

Erich SCHRÖTER

30.11.1901

4 535 600

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

151 569

Paul MENZEL

01.09.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

151 571

Alfred RICHTER

 

 

SS-Scharführer

151 579

Fritz SCHNEIDER

 

 

SS-Mann

151 584

Karl HERDEN

 

 

SS-Mann

151 595

Walter KLINKHARDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

151 596

Fritz DEHNERT

 

 

SS-Oberscharführer

151 605

Bernhard LAMMER

 

 

SS-Mann

151 626

Alfred HAUN

 

 

SS-Mann

151 648

Felix BRAÜR

05.12.1884

4 324 685

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

151 653

Hans BALDAUF

 

 

SS-Sturmmann

151 656

Gerhard EICHLER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

151 673

Hellmuth GÜNTHER

 

 

SS-Mann

151 691

Walter HENKER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

151 695

Hans SCHUSTER

 

 

SS-Mann

151 696

Otto HÜBNER

01.04.1906

1 909 544

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

151 717

Armin GERLACH

 

 

SS-Sturmmann

151 726

Ernst SECK

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

151 742

Hermann HOLLÄNDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

151 766

Heinz MÜLLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

151 769

Wilhelm SCHÄFER

 

 

SS-Rottenführer

151 775

Richard MUTZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

151 776

Gerhard MESSMANN

 

 

SS-Unterscharführer

151 780

Hermann HAHN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

151 793

Karl HILLEBRECHT

 

 

SS-Rottenführer

151 799

Günther EITZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

151 800

Rudolf EISENHARDT

 

 

SS-Sturmmann

151 807

Hans SUCK

 

 

SS-Rottenführer

151 811

Rudolf MEYER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

151 813

Erich MÜLLER

 

 

SS-Mann

151 824

Willi OLM

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

151 841

Otto HEINE

 

 

SS-Sturmmann

151 846

Erich PAASCHE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

151 848

Kurt KRUSE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

151 853

Heinrich STECKHAN

17.03.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

151 856

Adolf SCHILLING

07.03.1887

2 014 943

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

151 862

Gerhard PETRICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

151 863

Albert LIESEGANG

15.08.1900

1 236 083

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

151 878

Johannes BLESS

 

 

SS-Mann

151 902

Willi BEHRENS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

151 904

Kurt ALLWARDT

 

 

SS-Sturmmann

151 906

Paul DOLGE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

151 912

Franz KNOPP

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

151 919

Fritz ZEISKE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

151 931

Fritz PAUL

30.04.1903

177 6791

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

151 937

Alfred ROHR

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

151 951

Kurt GEISSLER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion