Numery cz³onków SS od 153 000 do 153 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

153 000

Alois GÖTZ

 

 

SS-Sturmmann

153 015

Johann KICK

 

 

SS-Rottenführer

153 023

Bruno KRIZ

24.11.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1940 r.

153 028

Ernst HEINLE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

153 029

Julius LIST

 

 

SS-Mann

153 040

Adolf KOLLER

01.05.1909

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

153 041

Massimo SPIRITINI

27.08.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

153 077

Gerhard KRÜGER

13.04.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 12.02.1942 r.

153 112

Werner GIESE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

153 138

Kurt SCHMIDT

 

 

SS-Unterscharführer

153 161

Fritz JERKE

 

 

SS-Sturmmann

153 169

Hans BESCH

13.04.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS- awans w dniu 20.04.1944 r.

153 170

Karl LÜHR

 

 

SS-Unterscharführer

153 174

Hans BURGASS

08.05.1907

2 146 891

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

153 184

Reinhard ZORNOW  (1)

 

 

SS-Scharführer

153 206

Richard KLEINOW

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

153 214

Willy GRIESE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

153 242

Erwin RITTER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

153 245

Kurt TABBERT

21.06.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

153 256

Emil SCHLAF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

153 258

Hans LÜDEMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

153 268

Johannes QUASTENBERG

31.10.1898

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

153 282

Berthold PETERS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

153 298

August HINZE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

153 312

Richard LIETZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

153 321

Günther FREIBERG

 

 

SS-Rottenführer

153 325

Fritz BRODDE

 

 

SS-Mann

153 331

Dr Hellmuth HIMSTEDT

08.09.1900

2 610 578

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

153 332

Hans SCHNEIDER

 

 

SS-Untersturmführer
w 1935 r. opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

153 333

Albert REINHOLD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

153 334

Ludwig HAARS

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

153 348

Clemens SCHWARZ

 

 

SS-Oberscharführer

153 353

Udo von KUMMER

16.08.1901

2 073 117

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

153 357

Oskar LENGNICK

21.06.1913

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

153 380

Alfred MEISSNER

16.10.1903

2 270 898

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

153 381

Herbert WÖLLMANN

23.10.1902

2 073 716

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

153 399

Helmut PHILIPP

03.09.1912

2 329 235

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.05.1940 r.

153 417

Kurt SIMONEIT

 

 

SS-Untersturmführer
25.06.1936 r. - wykluczony z SS

153 420

Ernst TILSNER

05.12.1901

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

153 424

Max LUBBE

10.10.1895

2 328 391

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1935 r.

153 431

Franz WEICHHAUS

23.11.1892

2 322 783

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
02.02.1938 r. - wykluczony z SS

153 435

Herbert EVERS

25.11.1910

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

153 437

Siegfried GROSSMANN

24.03.1909

4 923 731

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

153 441

Paul BRETTSCHNEIDER

26.10.1904

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

153 448

Erich KOCH

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

153 456

Friedrich RICHTER

13.07.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

153 458

Erwin TYBUSSEK

20.06.1909

310 055

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

153 473

Dr Walter MÄNNEL

18.12.1895

2 270 867

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

153 481

Bruno MINUTH

17.06.1898

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

153 482

Karl MÖHRKE

04.02.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ 20.11.1944 r.

153 487

Wolfgang KOWALEWSKI

 

 

SS-Rottenführer

153 489

Karl JETTKA

 

 

SS-Mann

153 490

Heinz SCHAEFER

20.08.1912

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

153 496

Erich SCHÖTT

 

 

SS-Rottenführer

153 502

Horst SCHWARZLOS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

153 508

Max WÜNSCHE

20.04.1914

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944r.

153 520

Ernst NAETH

 

19 237

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

153 526

Kurt JEGLIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

153 551

Willy SCHWIRZ

 

 

SS-Sturmmann

153 585

Fritz BUGSCHAT

 

 

SS-Mann

153 587

Otfried JESKE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

153 591

Aloysius KASSNITZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

153 606

Fritz SCHUMANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

153 611

Armin GRUND

 

 

SS-Mann

153 614

Horst STEINER

 

 

SS-Mann

153 655

Arthur DOMINIK

 

 

SS-Rottenführer

153 670

Max MICKAT

 

 

SS-Mann
01.12.1938 r. - wykluczony z SS

153 705

Herbert ROSENAU

 

 

SS-Oberscharführer

153 706

Erwin ANDERSEN

07.09.1915

 

SS-Mann - awans w dniu 01.03.1934 r.

153 711

Ernst SALEWSKI

 

 

SS-Mann

153 714

Fritz BUCHHOLZ

 

 

SS-Mann

153 728

Kurt ZERULLA

 

 

SS-Mann

153 732

Herbert SPERBER

 

 

SS-Sturmmann

153 734

Erhard BEHLKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

153 737

Gerhard DEHN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

153 744

Ernst LÖRCHNER

 

 

SS-Mann

153 746

Erich MEYER

30.10.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

153 750

Franz ZIMMERMANN

 

 

SS-Mann

153 769

Heinz BÖHM

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

153 770

Gerhard FRITSCH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

153 772

Paul SALESCH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

153 775

Robert POLENZ

 

 

SS-Unterscharführer

153 781

Paul PERKUHN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

153 782

Willy WESSOLLECK

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

153 795

Alfred BROSZEIT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

153 803

Emil BOTTKE

 

 

SS-Rottenführer

153 827

Hans LAWS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

153 845

Johann JABLONSKI

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

153 867

Walter KORINTH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1939 r.

153 869

Bruno SCHRÖTER

 

 

SS-Sturmmann

153 883

Otto ARNSWALD

 

 

SS-Sturmmann

153 885

Albert HELMIG

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

153 891

Erich GRÜTZ

 

 

SS-Sturmmann

153 909

Alfred FROMM

02.07.1890

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

153 919

Walter VOSS

 

 

SS-Rottenführer

153 923

Walther HERTSCH

13.10.1901

844 339

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

153 927

Kurt SCHIMMELPFENNIG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

153 930

Johannes DURNER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

153 937

Rudolf PRIES

24.06.1898

465 548

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

153 965

Erich WOCKENFUSS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

153 968

Paul EHLE

22.10.1897

1 150 117

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

153 980

Kurt SCHMUTZLER

17.11.1895

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
29.10.1948 r. - stracony

153 988

Dr Alfred THOSS

13.03.1908

2 889 346

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

153 997

Heinz ZIMMER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1935 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 153 184 dla:
    SS-Scharführer - Reinhard ZORNOW
    SS-Unterscharführer - Willi JOST


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion