Numery cz³onków SS od 154 000 do 154 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

154 001

Eugen ROHE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

154 002

Oskar KUNZE

01.05.1897

1 339 923

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

154 003

Karl HOHMANN

29.07.1913

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

154 005

Dr Felix SÖLDNER

09.11.1880

3 457 065

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

154 006

Dietrich KLAGGES

01.02.1891

7 646

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

154 018

Fritz KLINGBERG

23.03.1905

1 191 457

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

154 020

Erich BERGER

10.04.1904

872 714

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

154 028

Herbert HEINRICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

154 040

Heinrich PETERS

 

 

SS-Sturmmann

154 044

Robert WITTWER

 

 

SS-Mann

154 048

Fritz OPOLKA

 

 

SS-Sturmmann

154 049

Alfred BIENECK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

154 067

Wilhelm LANGER

27.10.1900

1 991 774

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

154 071

Kurt BRAUN

27.02.1898

4 741 317

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

154 088

Herbert SCHMAHEL

31.01.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
21.07.1940 r. - samobójstwo

154 090

Erich VOIGT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

154 099

Kurt HÄCKEL

02.02.1897

672 977

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

154 110

Jürgen LEOPOLD

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

154 114

Wilhelm OLDENBURG

07.10.1900

1 402 042

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

154 120

Gerhard HANSEL

31.10.1908

2 031 253

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans 09.11.1943 r.

154 124

Johannes CONRAD

15.08.1907

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

154 138

Alfred BARTH

16.08.1897

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

154 146

Heinz PFEFFER

30.07.1910

1 330 023

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

154 149

Werner PFEFFER

07.03.1909

221 325

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

154 152

Josef FUCHS

 

 

SS-Rottenführer

154 164

Gerard CELLBROT

10.03.1913

1 992 042

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

154 165

Jens FRIEDERICI

12.07.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

154 174

Erhard BITTNER

 

 

SS-Mann

154 187

Franz DINTER

 

 

SS-Rottenführer

154 190

Ernst KUCHINKE

 

 

SS-Mann

154 207

Rudolf GÜRTH

 

 

SS-Unterscharführer

154 212

Georg SCHOLZ

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

154 221

Max PELZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

154 247

August MIHLAN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

154 253

Georg JANKE

02.12.1913

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1937 r.

154 254

Kurt NIEDER  (1)

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

154 258

Gustav BILLER

12.02.1911

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1937 r.

154 261

Georg SPIELVOGEL

20.10.1907

1 975 488

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

154 270

Helmut PORADA

27.11.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

154 273

Alfred WEIDLICH

08.06.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

154 293

Peter HELMKE

 

 

SS-Sturmmann
20.08.1936 r. - wykluczony z SS

154 305

Hans BÖER

 

 

SS-Sturmmann

154 365

Erich BADE

06.01.1908

731 146

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

154 373

Kurt BÜCHSLER

02.06.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

154 384

Werner KOTTE

14.07.1911

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

154 419

Heinz WALTER

16.11.1914

3 602 341

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

154 447

Heinz MÜLLRICK

 

 

SS-Mann

154 451

Alfred RICHTER

 

 

SS-Mann

154 457

Fritz NOACK

19.02.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

154 473

Walter KRÜGER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

154 502

Herbert PAUL

 

 

SS-Mann

154 531

Heinrich WEBER

 

 

SS-Unterscharführer

154 599

Ernst GROSSE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

154 626

Gerhard ZEISE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

154 635

Georg WIDERA

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

154 644

Kurt OTTO

01.05.1907

 

SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS
14.11.1947 r. - stracony

154 651

Erhard ASBAHR

14.03.1914

5 031 703

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.07.1943 r.

154 694

Heinz FRITSCHE

03.04.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

154 706

Andor ROSENBERG

 

 

SS-Sturmmann

154 708

Erich KOBERSTEIN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

154 749

Willi GIEBLER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

154 762

Ernst THOMAS

16.04.1906

3 426 420

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 .

154 791

Walter ROLLENHAGEN

17.02.1899

1 666 781

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

154 797

Wilhelm GAMP

18.10.1908

21 354

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

154 820

Paul STEINBUCH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

154 835

Walter RUDOLPH

 

 

SS-Mann

154 839

Richard PASSOW

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

154 844

Linus DRESCHER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

154 861

Ernst HAMEL

 

 

SS-Mann

154 889

Otto KERNCHEN

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS - awans w dniu 22.05.1939 r.

154 892

Ernst TREETZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

154 909

Johannes BOINSKI

16.01.1913

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

154 938

Georg KLEBUS

 

 

SS-Mann

154 951

Franz BRETTHAUER

02.10.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

154 952

Herbert GRAHL

 

 

SS-Mann

154 957

Anton HUNGER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1937 r.
19.10.1939 r. - zdegradowany do stopnia SS-Mann der W-SS

154 959

Horst HABERNELL

17.08.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 12.02.1945 r.

154 990

Wolfgang SEIFERT

 

 

SS-Rottenführer

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 154 254 dla:
    SS-Untersturmführer - Kurt NIEDER
    SS-Untersturmführer - Walter SCHÖNBRUNN


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion