Numery cz³onków SS od 155 000 do 155 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

155 004

Erich WARTENBERG

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

155 008

Willy GRANZIN

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

155 018

Georg TSCHUBEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

155 019

Gustav WEHLACK

 

 

SS-Mann
14.12.1938 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

155 027

Otto GALLAS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

155 037

Eberhard GOTTSCHALK

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

155 059

Robert MEYER

 

 

SS-Mann
28.06.1939 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

155 099

Erwin HASE

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

155 109

Ernst WELKISCH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

155 146

Ernst KALISCH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

155 192

Ludwig WITTHINRICH

06.11.1890

3 426 584

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

155 193

Willi WEDEL

 

 

SS-Rottenführer

155 207

Gustav SCHUBEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

155 219

Kurt BAUCH

04.02.1893

235 130

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

155 226

Erich LEHMANN

01.05.1905

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

155 238

Kurt KIRSCHKE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

155 246

Wilhelm BUSCHMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

155 255

Johann WAGNER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

155 281

Wilhelm RICHTER

19.07.1901

1 784 515

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

155 287

Kurt TIMM

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

155 331

Wilhelm ESCHENBACH

 

 

SS-Unterscharführer

155 347

Gerhard RABAND

28.06.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

155 367

Friedrich HERRMANN

29.06.1884

843 608

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.08.1934 r.

155 368

Ludwig HUBER

10.12.1889

186 436

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

155 369

Hans WALZ

21.03.1883

3 433 104

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

155 371

Herbert SCHITTING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

155 390

Erwin UEBERSCHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

155 398

Fritz KNAPPE

 

 

SS-Oberscharführer

155 402

Walter FROST

03.11.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

155 412

Erich URBANIETZ

07.07.1909

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

155 432

Helmut PORERZAG

20.03.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1942 r.

155 434

Karl SCHICKER

 

 

SS-Sturmmann

155 457

Karl SCHMIDT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

155 467

Max WERNICKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

155 473

Walter THOR

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

155 497

Romillo von ANGERN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

155 503

Gerhard GRÖSCHKE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

155 511

Alfred GOLLASCH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

155 524

Karl BAUER

 

 

SS-Scharführer

155 580

Heinz BARTH

03.09.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

155 581

Alfred KISSRO

 

 

SS-Mann
31.01.1939 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

155 588

Alfred KRAUSE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

155 593

Günther SCHNEIDER

24.12.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

155 618

Otto HÖRNIGKLEE

 

 

SS-Sturmmann

155 669

Helmut HOPPENHEIT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

155 675

Willi KOCHAN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

155 678

Bernhard KRÜGER

13.03.1898

4 239 549

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

155 717

Erich MARTEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

155 733

Hans DRÄGER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

155 742

Fredy FINGER

08.07.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.06.1944 r.

155 758

Hermann ABEND

 

 

SS-Rottenführer

155 767

Fridolin GLASS

14.12.1910

440 452

SS-Oberführer - awans po¶miertny w dniu 30.03.1943 r.
zgin±³ 21.02.1943 r.

155 775

Heinrich HELD

07.04.1903

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

155 785

Fritz KLEIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

155 790

Gustav IHLOW

 

 

SS-Mann

155 791

Willi STOBERNACK

16.02.1898

272 239

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

155 799

Paul WÜRFEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

155 803

Werner RUBENOW

16.01.1902

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

155 809

Wilhelm KRUSKA

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

155 817

Kurt JESERICH

05.02.1904

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.05.1938 r.

155 823

Hanns GIESSLER

28.06.1898

1 667 444

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

155 824

Kurt CONRAD

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

155 827

Horst ROTHER

09.08.1911

1 296 862

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.04.1943 r.

155 830

Wilhelm WIETASCH

 

 

SS-Untersturmführer

155 834

Josef OPPERBECK

28.07.1900

4 158 381

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

155 838

Dr Friedrich BIENS

08.03.1905

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

155 841

Johannes JUILFS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

155 864

Dr August LODERHOSE

30.07.1908

 

SS-Obersturmbannführer, oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1941 r.

155 865

Prof. Dr Hermann BARTH

11.09.1899

4 830 532

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1944 r.
SS-Standartenführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

155 869

Richard KOST

27.05.1901

5 384 218

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

155 870

Hermann POOK

01.05.1901

2 645 140

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

155 880

Heinz STÖWER

 

 

SS-Mann

155 885

Robert MÜLLER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1939 r.

155 886

Werner WULKE

 

 

SS-Rottenführer

155 887

Gerhard FRÄNK

16.07.1908

2639 751

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

155 890

Willi WILKE

 

 

SS-Unterscharführer

155 904

Gerhard MARENKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

155 910

Fritz OTTO

11.08.1909

834 031

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

155 914

Franz DESTREE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

155 932

Konrad MEYER

13.02.1901

21 9178

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

155 935

Erich PFITZNER

 

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS

155 945

Walter MICHEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

155 951

Helmuth HÖRSTMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

155 958

Otto BOSLER

25.05.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

155 966

Kurt STROBEL

 

 

SS-Sturmmann

155 988

Hans GIESE

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1938 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion