Numery cz³onków SS od 157 000 do 157 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

157 007

Rolf KOLLMITZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

157 015

Kurt SALAMON

10.10.1904

4 923 932

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

157 024

Walter LAUBMANN

10.12.1900

2 077 156

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

157 026

Heinz FÖRSTER

15.10.1897

1 840 326

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

157 033

Walter JEDOSCH

15.05.1898

3 536 370

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

157 041

Herbert WILHELM

07.09.1907

1 574 395

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

157 057

Heinz GRASEMANN

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

157 067

Richard POMPER

 

 

SS-Unterscharführer

157 091

Friedrich MÜLLER

 

 

SS-Mann

157 094

Paul STILLGER

20.06.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

157 095

Joachim STOIGE

09.04.1914

2 391 597

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 26.10.1944 r.

157 129

Hans BLESKE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

157 149

Oskar WEISNER

 

 

SS-Sturmmann

157 158

Paul ADAM

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

157 160

Kurt BENDIKOWSKI

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

157 165

Felix MUTSCHINSKI

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

157 167

Karl REICHOW

02.05.1900

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

157 175

Bodo EWERT

 

 

SS-Mann

157 185

Kurt KLEINFELD

 

 

SS-Sturmmann

157 187

Paul KLEIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

157 192

Kurt PARPLIES

18.03.1904

220 857

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

157 201

Werner SCHULZE

 

 

SS-Rottenführer

157 210

Johannes SCHMIDT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

157 233

Martin SCHWAGERICK

 

 

SS-Sturmmann

157 235

Heinz ZACHARIAS

 

 

SS-Rottenführer

157 255

Helmut GIESE

 

 

SS-Rottenführer

157 285

Wilhelm FELSKE

 

 

SS-Mann

157 297

Paul WITTKOWSKI

 

 

SS-Rottenführer

157 344

Herbert RESCHKE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

157 373

Ewald WIRTH

 

 

SS-Mann

157 407

Heinz ZÖLLNER

 

 

SS-Sturmmann
08.03.1939 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

157 411

Heinz LANG

 

 

SS-Sturmmann

157 433

Johann BUKOWSKI

 

 

SS-Mann

157 445

Gerhard GILGENAST

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

157 461

Erwin HAACK

 

 

SS-Sturmmann

157 462

Otto PREX

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

157 467

Kurt STRAUCH

 

 

SS-Rottenführer

157 484

Walter KOSLOWSKI

 

 

SS-Mann

157 491

Bruno HERBAHN

 

 

SS-Sturmmann

157 500

Karl HINRICHS

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

157 502

Hans JANTZEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

157 503

Hans KASTEN

01.06.1898

553 376

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.,
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

157 509

Otto RECKELBERG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

157 520

Wilhelm WIERSCH

27.01.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

157 523

Walter ABENDROTH

07.07.1898

4 726 112

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

157 529

Werner GEHRKE

25.12.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

157 535

Wilhelm SOMMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

157 548

Paul RÖSKE

 

 

SS-Rottenführer

157 558

Kurt CREPIN

28.10.1905

601 222

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

157 570

Karl STÖWHASE

 

 

SS-Rottenführer

157 590

Kurt GARBE

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

157 606

Heinz HIOB

10.08.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

157 631

Wilhelm HASELEU

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

157 634

Otto HÜPSEL

 

 

SS-Rottenführer

157 659

Kurt SCHWANDT

03.04.1901

3 064 792

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

157 661

Erich SCHUMANN

05.05.1905

1 333 789

SS-Hauptsturmführer - awans 20.04.1939 r.

157 665

Otto WESSEL

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1938 r.

157 671

Paul MÜNSE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

157 694

Wilhelm SAÜRBIER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

157 703

Fritz KRUEGER

 

 

SS-Mann

157 726

Erwin STEIN

 

 

SS-Rottenführer

157 761

Heinz BURMEISTER

 

 

SS-Rottenführer

157 766

Alfred GIERMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

157 780

Erich STEINBRINK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

157 781

Walter SCHLIE

 

 

SS-Mann

157 789

Horst WOLF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

157 791

Werner DEHMKE

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

157 795

Hans SCHUMACHER

 

 

SS-Sturmmann

157 798

Walter RIBNITZ

 

 

SS-Mann

157 809

Kurt PYL

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

157 813

Otto RÄHSE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

157 821

Gerhard PISSARCZYK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

157 827

Reinhold PAGELS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

157 844

Walter WESTPHAL

 

 

SS-Mann

157 851

Erich LANGHOFF

 

 

SS-Sturmmann

157 864

Benno GROTHE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

157 869

Alfred FALK

06.07.1906

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

157 899

Kasimir ROSCHAK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

157 900

Dr Heinz ROGGE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

157 915

Hubert MEYER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

157 932

Heinz LÖHR

 

 

SS-Sturmmann

157 934

Karl MEDROW

 

 

SS-Rottenführer

157 935

Hermann HAGEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

157 947

Alfred NEUMANN

 

 

SS-Mann

157 968

Otto KRÜGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

157 984

Werner ADLER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

157 990

Paul HEIDMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

157 992

Bernhard HIMBURG

 

 

SS-Sturmmann


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion