Numery cz³onków SS od 158 000 do 158 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

158 005

Erich STEFFEN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

158 021

Georg WOLFF

 

 

SS-Rottenführer

158 036

Hans WIEDENBOHM

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

158 039

Hans RÖHLICH

 

 

SS-Mann
01.02.1935 r. - wykluczony z SS

158 042

Fritz GRAU

 

 

SS-Sturmmann

158 063

Herbert LADWIG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

158 068

Willi RASSMUS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

158 100

Siegfried SCHARMBERG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

158 101

Karl ZAHN

10.06.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

158 104

Josef SINGER

22.01.1891

426

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

158 119

Franz LEHNHOFF

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

158 135

Erich KAUFFMANN

19.06.1913

4 583 157

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

158 142

Kurt BUSSE

1914

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

158 145

Heinz DETTMANN

 

 

SS-Rottenführer

158 173

Kurt LENZ

 

 

SS-Mann

158 186

Erich KAHLE

19.08.1902

4 725 986

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 03.10.1944 r.

158 205

Werner ALBRECHT

 

 

SS-Unterscharführer

158 220

Wilhelm SEIDEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

158 268

Gustav HOLZHÜTER

18.10.1901

2 671 617

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

158 279

Egon HORN

07.03.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

158 280

Karl PIAGOTZKI

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

158 283

Hans PASCHOTTA

17.04.1905

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

158 286

Karl-Heinz CANTOW

30.11.1913

4 137 066

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 13.10.1944 r.

158 301

Otto ZINGLER

22.06.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

158 334

Kurt ALBRECHT

30.01.1892

2 262 983

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

158 340

Wilhelm FALK

 

 

SS-Sturmmann

158 346

Erich LEMKE

27.12.1895

4 106 607

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

158 382

Friedrich ACHENBACH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

158 383

Erwin WITT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1935 r.

158 385

Günther MERTZ

 

 

SS-Rottenführer

158 398

Willy PATZWALL

09.11.1902

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

158 404

Erich LÖPKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

158 479

Kurt BALL

 

 

SS-Mann

158 480

Georg PLATH

 

 

SS-Mann

158 481

Konrad BRESSEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

158 517

Richard FABIAN

 

 

SS-Mann

158 528

Hans SCHICK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

158 537

Josef KLEMP

 

 

SS-Rottenführer

158 540

Leo MATZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

158 542

Alfred RUTH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

158 554

Arthur KRÜGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

158 560

Horst JAHNS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

158 565

Otto BRZAKALLE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

158 586

Kurt STAHL

 

 

SS-Unterscharführer

158 590

Arnold HAASE

24.05.1900

2 514 237

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

158 604

Georg WELLNITZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

158 633

Max BLUM

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

158 636

Ernst KRAUSE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

158 643

Bernhard BATTIGE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

158 656

Albert WILKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

158 659

Karl TREDER

 

 

SS-Mann
11.02.1937 r. - wykluczony z SS

158 667

Erich NOESKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

158 684

Kurt NEUMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

158 686

Horst NÜRNBERG

17.10.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

158 693

Berthold STRUCKMEIER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

158 702

Johannes KIEWADT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

158 713

Gerhard MITDANK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

158 717

Heinz KUCHENBECKER

28.02.1908

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ w styczniu 1945 r.

158 722

Günther FRÖHLICH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

158 756

Hans MÖSS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

158 760

Georg RIEMER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

158 761

Fritz KASISKE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

158 807

Heinz SAÜR

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

158 828

Karl WORDEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

158 831

Erwin PINNOW

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

158 841

Martin SEMERAU

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

158 846

Walter HÖST

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

158 852

Otto KÖNNICKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

158 854

Heinz WILKE

 

 

SS-Mann

158 859

Heinrich BAHUSEN

1892

 

SS-Untersturmführer

158 865

Wilhelm GSCHWEND  (1)

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

158 867

Wilhelm MEYNKÖHN

 

 

SS-Scharführer

158 868

Kurt BUCK

08.07.1905

2 733 947

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

158 870

Bruno MÖLLER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

158 877

Paul WIRSCHING

 

 

SS-Rottenführer

158 879

Georg DREWS

 

 

SS-Mann

158 900

Heinz BERTHOLD

 

 

SS-Rottenführer

158 976

Ullrich FURCHE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 158 865 dla:
    SS-Hauptsturmführer - Wilhelm GSCHWEND
    SS-Hauptsturmführer - Hans MYLORD


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion