Numery cz³onków SS od 159 000 do 159 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

159 015

Robert MARX

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

159 036

Alfred KNOP

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

159 053

Bernhard LANGE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

159 115

Georg METHO

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

159 118

Albrecht KORB

 

 

SS-Mann

159 124

Herbert HAUFFE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

159 208

Paul LEHMANN

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1938 r.

159 238

Werner KOEPPE

 

 

SS-Mann

159 233

Willi BAUM

04.10.1903

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

159 307

Kurt LETSCH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

159 311

Walter DRÄGER

 

 

SS-Mann

159 327

Kurt ZECH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

159 354

Erwin CZAIKA

 

 

SS-Mann

159 389

Herbert PETER

18.08.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

159 405

Heinz GLÖDE

1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

159 431

Otto HAHN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

159 436

Otto KUEHN

25.08.1894

 

SS-Mann - awans w dniu 12.03.1934 r.

159 441

Wilhelm SPIEKER

 

 

SS-Mann

159 479

Kurt KLINKE

31.12.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

159 480

Heinz HAUSCHILDT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

159 511

Fritz HILDEBRAND

27.03.1913

541 304

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

159 551

Hans JACOB

12.02.1913

1 042 600

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

159 556

Paul RECKZEH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

159 565

Willi BIRKHOLD

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

159 566

Max DROBBE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

159 576

Karl KÜCHHOLD

 

 

SS-Mann

159 644

Gerhard RACHHALS

 

 

SS-Mann

159 657

Heinrich CORDES

 

 

SS-Scharführer

159 662

Hans MÄDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

159 663

Wilhelm GIESECKE

07.08.1900

3 424 959

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

159 673

Rolf JERGUS

04.12.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

159 719

Raimund BROZLER

05.02.1894

1 595 684

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

159 724

Friedrich DENTLER

 

 

SS-Sturmmann

159 755

Reinhold ULLMANN

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

159 784

Herbert KARA

08.02.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 26.10.1944 r.

159 842

Paul KOSLIK

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

159 847

Georg HOLLETZECK

 

 

SS-Mann

159 858

Berthold SEBRALLA

 

 

SS-Sturmmann

159 867

Ferdinand KALTENEGGER

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

159 872

Josef BÄUMLER

07.06.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

159 873

Gerhard GOTTSCHALK

21.02.1912

1 963 601

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

159 874

Otto HEINRICH

29.11.1908

814 720

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 12.01.1942 r.

159 877

Fritz LORENZ

 

 

SS-Unterscharführer

159 890

Georg WEITZMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

159 891

Hans KLEEBINDER

15.06.1895

529 500

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

159 897

Erich SCHIRMER

26.10.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

159 903

Rudolf ILLGNER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

159 913

Herbert TIPPENHAUER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

159 933

Martin REHN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

159 937

Richard LÜTHJE

31.01.1898

2 006 454

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

159 948

Heinrich MEYER

19.03.1908

1 984 984

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

159 956

Günther ERNST

 

 

SS-Mann

159 960

Werner RUDOLPHI

 

 

SS-Unterscharführer

159 973

Karl PEILERT

 

 

SS-Sturmmann
22.03.1939 r. - wykluczony z SS

159 975

Adolf WIESSNER

19.07.1909

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

159 984

Heinz RATAYCZAK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

159 987

Arno LANGE

23.03.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

159 990

Rolf STRASSNER

31.05.1913

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

159 992

Rudolf KOPS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion