Numery cz³onków SS od 160 000 do 160 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

160 008

Walter WÜRDIG

04.11.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

160 013

Kurt DANNENBERG

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

160 019

Karl SCHLIEPHAKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

160 021

Werner SPINDLER

04.05.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

160 023

Erich WERNER

 

 

SS-Sturmmann

160 039

Heinz WEGENER

09.03.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.01.1944 r.

160 051

Wilhelm PETERS

09.03.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

160 085

Willy THIEN

08.02.1906

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

160 086

Christian WÖHLERT

 

 

SS-Mann

160 088

Arthur WASSERTHAL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

160 093

Arthur EICHLER

11.11.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

160 094

Walter FLIESS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

160 098

Walter KLEY

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

160 105

Walter BEHRENS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

160 129

Willi HEIMLICH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

160 136

Paul KLEMME

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

160 141

Willi FASEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

160 145

Walter KLAUS

17.11.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

160 153

Paul MATTHEES

 

 

SS-Mann

160 155

Paul MÄRTENS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

160 158

Erich FAUSTMANN

 

 

SS-Mann

160 163

Joachim STERN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

160 179

Willi SCHULZE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

160 185

Ernst HARTUNG

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

160 187

Willi HINTZE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

160 189

Wilhelm PETERS

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

160 194

Otto BECKSMANN

22.11.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.02.1945 r.

160 209

Otto NORDOST

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

160 218

Fritz BATZ

 

 

SS-Mann

160 230

Wilhelm WIEDING

16.05.1893

2 001 601

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

160 234

Henry BÖSCHE

29.04.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

160 247

Karl FINK

 

 

SS-Unterscharführer

160 248

Fritz RACHOW

08.10.1899

558 174

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

160 260

Karl HERRMANN

06.06.1908

1 023 093

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

160 277

Otto PIEPER

 

 

SS-Obersturmführer

160 279

Albert PROJAHN

 

 

SS-Mann

160 286

Herbert KNACKRUS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

160 295

Otto GROSSMANN

30.10.1899

4 725 156

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

160 325

Karl VÖLKNER

26.02.1898

1 324 620

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

160 328

Werner BRÜCKNER

19.06.1915

5 274 226

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.08.1942 r.

160 334

Alfred GROSCHE

 

 

SS-Unterscharführer

160 347

Kurt HEROLD

11.11.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

160 348

Wolfgang DROSIHN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

160 364

Hermann BRENDECKE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

160 370

Karl NEUHAUS

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

160 393

Rudolf DREWES

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

160 399

Walter STÖCKER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

160 401

Martin ZIMMERMANN

12.09.1897

1 435 642

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

160 402

Friedrich STEINMANN

 

 

SS-Rottenführer

160 429

Werner ULBRICH

01.09.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

160 434

Kurt SEEHAUSEN

16.12.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

160 438

Kurt WEBER

11.07.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

160 443

Walter TEUBERT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

160 465

Willi TÖNNIGS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

160 475

Werner JOHN

1910

 

SS-Mann

160 479

Franz BERKLING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

160 492

Willy SCHMIDT

28.04.1902

993 552

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

160 493

Kurt KRÜGER

18.02.1900

39 425

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

160 518

Waldemar SCHRÖDER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

160 597

Erich BIERMANN

13.03.1910

4 109 072

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

160 614

Heinrich NOACK

09.12.1897

5 913

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

160 628

Gerhard KLEIN

25.08.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

160 651

Max GENS

21.08.1912

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1937 r.

160 672

Siegfried LORENZ

14.11.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

160 674

Karl RABE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

160 701

Willy EIBELJÖRGE

 

 

SS-Sturmmann

160 730

Erich HIRT

 

 

SS-Mann
03.04.1937 r. wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

160 793

Paul PEECK

 

 

SS-Mann

160 812

Erich STEIDTMANN

15.11.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

160 813

Heinz WEINECK

 

 

SS-Mann

160 828

Paul JÄNICKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

160 845

Reinhold PANTERODT

30.11.1911

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

160 850

Helmut HAMMER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

160 882

Rudolf REINSBERGER

 

 

SS-Mann

160 886

Arthur RATHAY

01.08.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

160 887

Hans WALTER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

160 890

Karl SCHLEISSER

 

 

SS-Hauptscharführer

160 891

Walter RUHRUS

10.12.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

160 892

Fritz LEHMANN

02.05.1900

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

160 894

Egon FÄHNEL

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

160 895

Heinz FUNKE

07.07.1907

1 565 327

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

160 896

Arthur REIMANN

20.12.1884

1 362 267

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

160 897

Peter NOELTE

04.10.1916

3 474 794

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

160 901

Ernst CORNELSEN

 

 

SS-Unterscharführer

160 902

Fritz WENDLER

13.07.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

160 903

Erwin FREY

05.03.1915

3 474 789

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zmar³ 15.05.1945 r.

160 906

Erich KRAUTH

09.06.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

160 908

Hans BALDAUF

13.06.1911

1 933 872

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.08.1940 r.

160 909

Horst KUKATSCH

06.07.1914

1 556 434

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1941 r.

160 910

Günther HAUER

05.07.1914

2 508 325

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zmar³ 21.05.1945 r.

160 911

Johannes HEIBER

20.07.1914

3 601 562

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.04.1942 r.

160 912

Erwin MÖNCH

 

 

SS-Scharführer

160 914

Hugo HOSCHKE

25.05.1902

3 601 622

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

160 915

Willi SCHINKE

10.03.1902

3 601 817

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.07.1936 r.
zgin±³ 01.07.1941 r.

160 917

Johann SCHINDLAÜR

 

 

SS-Mann

160 918

Albert LIESE

01.09.1902

1 927 984

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

160 919

Dr Reinhold SIEBERT

20.10.1900

259 692

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

160 923

Max KLIER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

160 933

Michael LANGENBERGER

 

 

SS-Rottenführer

160 954

Walther STADLBAUER

08.04.1911

558 065

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS
zgin±³ 29.04.1945 r.

160 956

Josef GOSCHLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

160 962

Karl RUPP

15.05.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

160 964

Helmuth KOSCHORKE

11.08.1905

429 997

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

160 969

Johann BRÖMAUER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

160 970

Engelbert WISHEU

08.04.1913

530 826

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.02.1942 r.

160 972

Josef BERTL

30.08.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

160 980

Fritz RIEGER

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

160 982

Ferdinand ZACHMANN

10.06.1911

754 140

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

160 983

Fritz BATZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

160 995

Eduard BÜCHL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion