Numery cz³onków SS od 161 000 do 161 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

161 014

Ernst NONNENBRUCH

19.02.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.11.1941 r.

161 015

Karl TOPP

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

161 034

Herbert WOELLMER

23.05.1908

 

SS-Obersturmnführer, oraz
SS-Obersturmnführer d.R. Waffen-SS

161 035

Ludwig KELLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

161 038

Peter PFADENHAÜR

 

 

SS-Mann

161 043

Karl RICKMEYER

24.10.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

161 050

Hans SOMMER

 

 

SS-Mann

161 070

Hans BREITER

31.12.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

161 085

Ernst WEGNER

 

 

SS-Sturmmann

161 096

Hans VETTER

 

 

SS-Rottenführer
14.01.1937 r. - wykluczony z SS

161 113

Ludwig HÖDL

07.11.1912

5 496 878

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1940 r.

161 126

Johannes SCHMITT

15.11.1910

3 988 145

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

161 130

Jakob KASCHENREUTHER

 

 

SS-Sturmmann

161 141

Eugen MEYER

 

 

SS-Mann

161 176

Josef FORSTER

 

 

SS-Sturmmann

161 178

Hermann FREITAG

05.11.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

161 191

Heinrich OSSWALD

 

 

SS-Sturmmann

161 203

Wilhelm FISCHER

05.02.1902

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

161 221

Walter SCHREIBMÜLLER

22.11.1914

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

161 234

Hans HARTNER

25.02.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 20.10.1941 r.

161 242

Peter ENDRESS

14.11.1913

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

161 245

Wilhelm GUNDEL

 

 

SS-Mann

161 264

Xaver STRAUSS

29.05.1910

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1941 r.

161 265

Oskar FRATZ

19.04.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

161 282

Karl RAAB

 

 

SS-Rottenführer

161 288

Konrad SCHARRER

 

 

SS-Rottenführer

161 294

Wolf THIEM

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

161 303

Konrad BRUNNER

 

 

SS-Sturmmann

161 315

Georg KOHLER

 

 

SS-Mann

161 320

Michael RIFFELMACHER

02.06.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.02.1942 r.

161 321

Hans RITTHAMMER

 

 

SS-Mann

161 325

Fritz FRAGNER

03.03.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

161 337

Otto von KURSELL

28.11.1884

93

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

161 346

Eduard SCHMITT

05.03.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

161 347

Fritz SCHEININGER

02.10.1905

4 850 337

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

161 350

Hans MÜLLER

14.05.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

161 359

Josef DORSCH

 

 

SS-Mann

161 369

Otto SCHNELL

19.09.1902

1 566 984

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

161 376

Alfred SCHMIDT

 

 

SS-Mann

161 391

Andreas KRAUS

 

 

SS-Mann

161 392

Philipp MANTEL

 

 

SS-Mann

161 395

Michael MESSERSCHMIDT

20.10.1912

289 722

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

161 400

Richard STOCK

08.05.1897

3 906

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

161 413

Hermann LIPPERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

161 417

Josef BRUNNER

 

 

SS-Mann

161 419

Josef SCHALLER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1935 r.

161 420

Anton HUBER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

161 421

Georg HECHT

 

 

SS-Mann

161 425

Josef ROTH

 

 

SS-Sturmmann

161 433

Georg GERSTNER

 

 

SS-Mann

161 463

Wilhelm DIETL

16.09.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

161 465

Michael VOGL

17.03.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

161 469

Anton MAIER

03.04.1912

3 610 875

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

161 484

Albert ZENK

05.10.1899

133 524

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

161 494

Michael LEITENSTERN

01.09.1913

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

161 500

Wilhelm RIEDE

05.06.1912

5 020 878

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ w wypadku 30.07.1942 r.

161 522

Ludwig REICHOLD

20.12.1903

588 974

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

161 530

Alois WEBER

06.03.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

161 532

Hans DEGENDORFER

 

 

SS-Unterscharführer

161 535

Wilhelm DETZER

11.06.1897

2 524 981

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

161 547

Philipp KRAUSS

01.04.1915

3 665 796

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 20.10.1941 r.

161 552

Xaver SEIFERT

19.01.1916

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

161 565

Egon GEYER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

161 567

Hans KÖLLNER

 

 

SS-Mann

161 581

Gustav KURSINSKI

 

 

SS-Mann
03.09.1937 r. - wykluczony z SS

161 593

Josef DIERMEIER

 

 

SS-Scharführer

161 594

Heinrich DORR

10.09.1909

3 613 366

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

161 603

Erwin WEISS

01.11.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

161 609

Anton KRIEGBAUM

20.11.1912

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.07.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.07.1944 r.
zgin±³ 01.05.1945 r.

161 616

Ludwig MÄNNER

08.10.1903

3 614 052

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

161 617

Alfons LIEBL

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

161 625

Wilhelm HINTERWIMMER

 

 

SS-Mann

161 642

Max KETTERL

 

 

SS-Mann

161 662

Franz FERSTL

27.06.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

161 666

Wilhelm BÜRGER

19.10.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

161 687

Alfred MUTHERR

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

161 697

Karl SCHELL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

161 714

Hans WOPPERER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

161 720

Josef SCHORNER

 

 

SS-Mann

161 728

Johann SCHINNHAMMER

 

 

SS-Sturmmann

161 767

Georg LIST

17.05.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 11.10.1944 r.

161 768

Hans SCHERTL

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

161 774

Ernst VOLLMER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

161 776

Karl GURRATH

03.10.1902

2 920 519

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

161 777

Hugo HÄUSSLER

17.04.1898

3 230 099

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

161 795

Alfons EGGSTEIN

 

 

SS-Mann

161 802

Oskar RÜLLMANN

 

 

SS-Unterscharführer

161 803

Karl RÜDELE

11.10.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

161 805

Hans KÖLLE

 

 

SS-Scharführer

161 809

Günther MÜLLER

09.09.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 04.10.1942 r.

161 815

Albert REIMANN

13.12.1899

5 051 916

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

161 819

Emil HALLER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

161 822

Alfons PFÄNDER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

161 860

Robert GRIESINGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

161 863

Richard HAUTH

 

 

SS-Mann

161 864

Eugen KIMMICH

 

 

SS-Mann

161 867

Friedrich SCHMITT

 

 

SS-Mann

161 873

Hermann GRAU

 

 

SS-Mann

161 888

Richard LEIBFRITZ

 

.10.06.1913

SS-Scharführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.11.1937 r.

161 891

Willy MANZ

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

161 895

Ernst REIFF

30.04.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

161 904

Lothar GENKINGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

161 909

Heinz RENGSTORF

23.07.1911

5 586 329

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

161 934

Josef KÖGEL

01.12.1897

177 030

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

161 937

Alois OTT

 

 

SS-Rottenführer

161 945

Theo NEIPP

 

 

SS-Mann

161 946

Willi PFISTER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1935 r.

161 947

Walther SCHIEBER

13.09.1896

548 839

SS-Brigadeführer - awans w dniu 21.06.1942 r.

161 956

Dr Rudolf MARKERT

17.09.1900

2 565 744

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

161 965

Dr Otto FRITZEL

08.06.1905

1 797 638

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

161 987

Christian RITZHAUPT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

161 994

Günther KIECKBUSCH

06.11.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion