Numery cz³onków SS od 162 000 do 162 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

162 002

Franz GRIMM

21.02.1911

249 761

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

162 016

Helmut SCHNEIDER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

162 022

Wilhelm LAUBENHEIMER

29.05.1904

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w styczniu 1941 r.

162 032

Robert SCHMELCHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

162 042

August LIMBECK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

162 044

August ZUND

30.04.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

162 052

Wilhelm LANGLOTZ

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

162 068

Friedrich METZGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

162 077

Erich HAUSAMEN

17.03.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

162 094

Oskar KÖNIG

 

 

SS-Mann

162 100

Bernhard KLUMPP

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.08.1939 r.

162 103

Fritz MEIER

 

 

SS-Untersturmführer

162 107

Fritz KÖRBER

23.10.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

162 123

Helmut FEHR

 

 

SS-Sturmmann

162 126

Fritz BEISEL

04.11.1905

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

162 144

Eduard KALINOWSKI

03.12.1912

 

SS-Untersturmührer der Waffen-SS

162 149

Georg BECK

11.02.1903

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

162 153

Albert WEILER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

162 161

Otto RETZBACH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

162 164

August SCHOLZ

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

162 181

Otto RAMSPERGER

 

 

SS-Rottenführer

162 204

Fritz REISIG

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

162 212

Anton FABIAN

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

162 222

Bruno GEBELE

 

 

SS-Scharführer

162 224

Oskar KÖLMEL

 

 

SS-Mann

162 228

Rudolf WEGMER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

162 230

Rudi ALBRECHT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

162 240

Friedrich von der SCHULENBURG  (1)

21.11.1865

852 947

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 09.11.1936 r.
zmar³ 19.05.1939 r.

162 244

Dr Albin MEINHARDT

17.07.1907

5 600 385

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

162 273

Werner BROCKHAUS

23.01.1907

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.08.1941 r.

162 283

Karl HUNDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

162 291

Kurt KNEUERTZ

24.03.1900

846 027

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

162 293

Willi HERKENRATH

 

 

SS-Mann

162 303

Peter LOVIGS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

162 304

Heinrich EISENHÖFER

19.02.1893

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
28.05.1947 r. - stracony

162 305

Leo ALBUS

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

162 321

Wilhelm HENSEN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

162 329

Walter SCHMIDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

162 338

Werner SCHRÖTER

 

 

SS-Sturmmann

162 367

Günther GIESEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

162 374

Karl LAQUAI

 

 

SS-Rottenführer

162 375

Wilhelm CHELIUS

24.08.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

162 380

Hans von GIESEN

02.06.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

162 406

Herbert BRENNEKE

02.10.1913

4 598 682

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

162 407

Alfred KÖTTGEN

23.03.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

162 421

Wilhelm HESS

 

 

SS-Mann

162 441

Peter BREUER

09.08.1898

675 561

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

162 478

Helmut SCHIRLITZ

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

162 490

Max VOGEL

 

 

SS-Rottenführer
01.02.1944 r. - wykluczony z SS

162 492

Dr Emil SCHMITZ

01.07.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

162 506

Wilhelm DÖHMER

18.09.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

162 516

Fred ACKERMANN

 

 

SS-Mann

162 539

Werner ZUMPFORT

 

 

SS-Sturmmann

162 568

Engelbert HENNING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

162 572

Ernst WILDFÖRSTER

11.05.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans po¶miertny w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 18.01.1945 r.

162 624

Wilhelm COHNEN

 

 

SS-Mann

162 645

Alfred QUACK

27.12.1911

4 011 205

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.
zgin±³ 24.10.1943 r.

162 659

August HENNICKEN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

162 660

Walter ESSER

18.11.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

162 673

Hans SCHIPPERS

23.09.1914

3 602 146

SS-Untersturmführer

162 676

Heinz PHILIPPEN

 

 

SS-Mann

162 691

Hans NEDDEN

07.04.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

162 703

Thomas SCHUBERT

 

 

SS-Mann

162 705

Emil PRELL

 

 

SS-Rottenführer

162 752

Bernhard AVERDUNG

 

 

SS-Sturmmann

162 762

Peter ZIER

30.03.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

162 764

Max RIEMANN

 

 

SS-Mann

162 786

Kurt BAUMGARTEN

10.02.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

162 791

Dr Peter METZMACHER

23.12.1903

1 240 851

SS-Obersturmbannführer, oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

162 796

Hermann BUMILLER

08.09.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 05.02.1942 r.

162 805

Paul SCHNEIDER

09.11.1913

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

162 819

Hermann WORTHOFF

23.03.1910

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ w maju 1945 r.

162 842

Cornelius DIENST

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

162 881

Friedrich ORTH

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

162 895

Josef HERMES

 

 

SS-Rottenführer

162 897

Max BLANCKE

04.05.1909

3 309 864

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

162 902

Manfred SCHÖNESEIFFEN

24.12.1911

1 711 034

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

162 908

Heinz KAUFMANN

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

162 913

Karl SCHRÖDER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

162 921

Heinrich BOHNEN

 

 

SS-Mann

162 951

Hans DEUTSCHBEIN

09.09.1913

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

162 976

Günther PABST

 

 

SS-Scharführer

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 162 240 dla:
    SS-Obergruppenführer - Friedrich von der SCHULENBURG
    SS-Unterscharführer - Eugen KAISER


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion