Numery cz³onków SS od 163 000 do 163 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

163 030

Franz DUHR

17.07.1903

2 047 919

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

163 041

Ernst HERMANNS

11.12.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

163 046

Roman ZILLICH

03.09.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.

163 059

Ferdinand FERBER

19.12.1896

3 479 970

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

163 076

Alex LÜCKENHAUS

15.08.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

163 089

Alfred RAHM

11.02.1905

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

163 090

Herbert KAMPMANN

 

 

SS-Rottenführer

163 103

Dr Josef KREUZER

08.04.1907

646 335

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.07.1944 r.

163 112

Ludwig HOEPS

21.11.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

163 113

Karl ANLAUFT

15.05.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

163 126

Ferdinand STAMM

15.02.1901

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1945 r.
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

163 136

Dr Heinz MERKEL

24.06.1904

5 393 256

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.
SS-Sturmbannführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

163 137

Edmund BRUNN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

163 140

Theodor WURSTER

24.01.1890

215 319

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

163 141

Theodor WAHLIG

 

 

SS-Rottenführer

163 146

Hans OESTREICH

 

 

SS-Mann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

163 160

Philipp DÜPRE

 

 

SS-Rottenführer

163 179

Dr Willi GOUBEAUD

31.01.1908

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

163 185

Dr Erich WINTER

 

157 442

SS-Sturmbannführer
wykluczony z SS w 1935 r.

163 192

Kurt DUWENTESTER

 

 

SS-Unterscharführer

163 199

Engelbert HAMACHER

 

 

SS-Rottenführer

163 200

Franz FISCHER

29.01.1901

3 165 113

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

163 221

Josef PETERS

 

 

SS-Scharführer

163 222

Rolf BIERTER

14.07.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

163 223

Karl WERMES

 

 

SS-Sturmmann

163 232

Heinrich TINKLOH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

163 244

Franz HOPPE

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

163 245

Hubert BLASBERG

 

 

SS-Rottenführer

163 246

Friedrich BEYERSMANN

04.10.1895

3 196 079

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

163 264

Dr Friedrich PFAFFEROTT

20.12.1898

155 172

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

163 270

Dr Hans GÜLKER

17.03.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

163 272

Alwin DIETRICH

 

 

SS-Sturmann

163 279

Otto JACOBS

25.03.1894

3 393 895

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

163 282

Dr Karl PORK

17.02.1889

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

163 300

Otto PANKNIN

 

 

SS-Sturmmann

163 305

Ewald KREUGER

04.04.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

163 316

Fritz BOESE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

163 319

Fritz HUFFMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

163 329

Hugo PFÄNDER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

163 332

Hermann OCHS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

163 347

Otto MENKE

09.04.1900

3 193 478

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

163 351

Dr Fritz SUDE

10.03.1900

2 937 002

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

163 356

Hermann MOESKE  (1)

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

163 378

Berthold FISCHER

 

 

SS-Unterscharführer

163 379

Hans FOCHT

26.03.1901

3 196 157

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

163 422

August RITTERSHAUS

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

163 434

Werner HENKE

 

 

SS-Mann

163 463

Walter GÖTTE

19.07.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

163 487

Kurt KORNGIEBEL

12.03.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zdegradowany w 1943 r. do stopnia SS-Oberscharführera d.R Waffen-SS

163 489

Otto JUNG

 

 

SS-Sturmmann

163 495

Josef HOFFMANN

27.03.1914

3 601 611

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1941 r.

163 505

Hubert WEBER

 

 

SS-Sturmmann

163 509

Erwin SCHAFFLAND

19.07.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

163 514

Dr Friedrich BARKOWSKI

03.08.1904

2 795 310

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

163 522

Hans BRAST

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

163 540

Dr Richard KAPROLAT

10.02.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 10.02.1945 r.

163 541

Walter HEMMER

12.05.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

163 551

Karl SCHLUCKEBIER

 

 

SS-Rottenführer

163 553

Herbert SCHWARZ

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

163 566

Dr Emil KROPP

11.04.1897

1 344 452

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

163 577

Wilhelm SAALBACH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

163 579

Hans KINNE

04.04.1898

3 093 587

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

163 583

Hermann STEFFENS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

163 589

Erich HADDRACHT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

163 590

Hugo KÜMPER

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1938 r.

163 592

Heinrich SCHITTECK

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1938 r.

163 601

Dr Ernst WILD

04.09.1888

3 576 640

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

163 617

Walter WECK

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

163 634

Werner TRAPP

11.08.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

163 647

Erich BÜCHNER

 

 

SS-Sturmmann

163 715

Alfons MELWIG

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

163 760

August SCHABRICH

 

 

SS-Mann

163 765

Paul SUPPERT

 

 

SS-Mann

163 785

Friedrich GROTE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

163 789

Wilhelm HOFMEISTER

 

 

SS-Sturmmann

163 804

Joachim KEMPMANN

30.07.1912

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

163 806

Ernst Günter KEMPMANN

05.10.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

163 831

Heinrich SCHEELE

 

 

SS-Mann

163 849

Ernst FREUDENBERG

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

163 869

Fritz FRIEDEHEIM

 

 

SS-Mann

163 870

Paul BOOGEN

 

 

SS-Mann

163 889

Wilhelm CZOCK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

163 891

Robert DANIEL

 

 

SS-Mann

163 892

Georg KUPPELMAIER

01.09.1908

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

163 902

Hans WEBER

 

 

SS-Mann

163 905

Karl JÄGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

163 911

Philipp RUST

04.08.1891

3 273 674

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

163 917

Robert LEUTHNER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

163 938

Fritz HOFMANN

11.07.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

163 964

Heinrich FERBER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

163 970

Wilhelm KNIEPKAMP

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

163 972

Dr Wilhelm KREMER

09.10.1886

1 736 484

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

163 973

Georg APITZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

163 979

Wilhelm BERGMANN

11.03.1896

2 502 523

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

163 981

Gustav NAUCK

05.06.1878

1 734 627

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

163 987

Friedrich BIERSCHENK

27.06.1899

1 735 896

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

163 988

Hans BELLINGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

163 990

Dr Georg von HAFFNER

14.09.1887

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

163 994

Alfred SOMMERFELD

16.05.1895

1 735 026

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

163 996

Heinz SCHILLER

15.06.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 163 356 dla:
    SS-Obersturmführer - Hermann MOESKE
    SS-Rottenführer - Emil GOSEWINKEL


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion