Numery cz³onków SS od 164 000 do 164 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

164 000

Werner THOMALSKY

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

164 022

Paul NEUKIRCHEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

164 040

Franz BUSSMANN

 

 

SS-Mann

164 044

Josef EGGENDORF

 

 

SS-Mann

164 077

Josef LIZZMANN

 

 

SS-Mann

164 082

Hermann KALBHEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

164 091

Bernhard WENTIGMANN

 

 

SS-Rottenführer

164 098

Paul OTTE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

164 124

Benno MÜLLER

24.01.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

164 143

Gustav PRIGGE

 

 

SS-SS-Rottenführer

164 144

Heinrich SCHMIEMANN

 

 

SS-SS-Sturmmann der Waffen-SS

164 150

August SCHULTE-UFFELAGE

04.07.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

164 152

Clemens UPMEIER

 

 

SS-SS-Sturmmann

164 196

Bernhard HOFFSCHULTE

22.05.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

164 200

Bernhard WESTERMANN

 

 

SS-SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

164 227

Ernst DIEKMANN

 

 

SS-SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

164 233

Walter STRUBE

 

 

SS-Rottenführer

164 250

Gerd STERN-STRÄTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

164 254

Hans WOLF

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

164 256

Heinrich DOHLENBURG

 

 

SS-Mann

164 279

Rudolf MENNECKE

 

 

SS-SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

164 282

Hans RIECHERS

 

 

SS-SS-Mann
04.09.1935 r. - wykluczony z SS

164 286

Henry WIESE

 

 

SS-Mann

164 291

Werner BLUME

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

164 292

Fritz FRANK

 

 

SS-Unterscharführer

164 354

Johann PAPE

 

 

SS-Mann

164 376

Heinrich HUNZELMANN

 

 

SS-Mann

164 383

Herbert SCHMANNS

06.10.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

164 406

Heinrich HINRICHS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

164 410

Heinrich GÖTZ

 

 

SS-Mann

164 412

Martin KLÖPPING

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

164 415

Karl URNER

 

 

SS-Mann

164 418

Siegfried MEISSNER

10.01.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 09.03.1944 r.

164 419

Hans MÖHLENHOFF

26.06.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.12.1944 r.

164 450

Hermann LANDWEHR

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

164 475

Erich SCHNELL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

164 480

Hans LEYMANN

08.09.1914

3 565 806

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

164 485

Heinz ESSMAN

 

 

SS-Mann

164 495

Heinrich KNUTZEN

 

 

SS-Sturmmann

164 508

Wilhelm UTHNEMER

 

 

SS-Mann
18.03.1935 r. - wykluczony z SS

164 526

Hans MALKOMES

15.11.1913

2 570 587

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 21.03.1945 r.

164 532

Hugo BRAUER

 

 

SS-Sturmmann

164 534

Otto EICKHOFF

 

 

SS-Mann

164 538

Hermann RASMUS

03.11.1910

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

164 540

Dr Richard KAPROLAT

10.02.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 10.02.1945 r.

164 549

Franz PLEINER

24.09.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 09.01.1945 r.

164 561

Hermann SEGGERMANN

16.07.1915

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS - awans w dniu 28.04.1937 r.

164 570

Siegfried BRUGER

13.12.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

164 581

Alfred SÖLLER

 

 

SS-Sturmmann

164 586

Rudolf RETTBERG

25.11.1916

4 137 211

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

164 606

Rolf SCHWITTERS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

164 626

Dr Joachim FREITAG

01.04.1911

4 111 512

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

164 627

Karl FELDTNER

11.05.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

164 629

Dr Erich GLET

31.03.1908

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

164 631

Georg IGENHARDT

20.10.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

164 648

Fritz DIERS

18.04.1909

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

164 661

Heinrich MARTENS

 

 

SS-SS-Mann

164 705

Hermann HACKMANN

11.11.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1941 r.

164 711

Karl NOLTE

1913

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

164 721

Friedrich GREGER

22.12.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

164 729

Johann IMMINK

 

 

SS-Mann

164 742

Konrad WERNER

19.03.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

164 746

Hermann IM MASCHE

22.09.1913

4 358 658

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.
zgin±³ 19.03.1945 r.

164 788

Christian SIEVERS

23.02.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

164 791

Hans GRAALFS

11.11.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

164 794

Bernhard POSTUS

 

 

SS-Unterscharführer

164 809

Karl STROHMEIER

16.06.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 04.11.1944 r.

164 811

Bernhard GRÜNEFELD

19.01.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

164 816

Wilhelm CLAAS

 

 

SS-SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

164 826

Arnold FRÖHLICH

30.07.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 04.08.1943 r.

164 827

Johannes GRENSEMANN

25.12.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

164 833

Arnold FINK

20.04.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

164 850

Friedrich KORTKAMPF

18.06.1914

3 159 251

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

164 853

Johann STÖHR

 

 

SS-SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

164 858

Erich JANSSEN

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

164 870

Willy KREYE

 

 

SS-SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

164 874

Heinrich TAMMEN

 

 

SS-SS-Mann

164 884

Rudolf FOLKERTS

15.04.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

164 900

Walter FINKE

 

 

SS-SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

164 909

Wilhelm BELLING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

164 918

Robert RUST

 

 

SS-SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

164 929

Siegfried WESTERMANN

 

 

SS-SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

164 934

Erich REINHARD

 

 

SS-SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

164 944

Hermann FUNKE

 

 

SS-Mann

164 945

Karl FRACKMANN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

164 951

Heinrich VOGT

 

 

SS-Mann

164 967

Ludwig LOHOFF

 

 

SS-Rottenführer

164 995

Alfons FISLAGE

 

 

SS-Mann


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion