Numery cz³onków SS od 165 000 do 165 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

165 014

Günther TITZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

165 023

Hermann SCHLATTMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

165 026

Arie MÖHLMANN

10.04.1915

3 568 708

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

165 036

Theodor LAMPE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

165 039

Josef REMKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

165 044

Hugo WEDDERHOFF

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

165 045

Fritz WIELIGMANN

 

 

SS-Mann

165 050

Theodor CONRAD

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

165 060

Kurt KRAUSE

 

 

SS-Mann

165 073

Ferdinand FROCHTE

 

 

SS-Rottenführer

165 096

Heinrich MÜLLER

24.03.1912

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1940 r.

165 140

Bernhard WIENKER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

165 145

Hermann CARLS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

165 147

Heinrich SCHÄFFER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

165 148

Alfred SPILKER

01.01.1908

383 086

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

165 150

Karl DEICHMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

165 157

Wilhelm BRANDT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

165 179

Otto SCHULZE-STENTROP

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

165 189

Rudolf EHRENHAUSER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

165 196

Hubertus GNADE

01.12.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

165 219

Friedrich SCHULZ

18.12.1910

817 530

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

165 233

Heinrich SCHÄFER

30.08.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

165 235

Wilhelm SCHLINGMANN

02.09.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

165 244

Karl WINTER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

165 251

Heinrich KÖHNE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

165 274

Lukas WESTRUP  (1)

11.10.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 24.02.1943 r.

165 275

Rolf BÖHME

 

 

SS-Mann

165 280

Ernst BREMER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

165 297

Heinz HESS

 

 

SS-Mann

165 303

Karl HENKE

 

 

SS-Mann

165 304

Walter MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer

165 322

Fritz MEYER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

165 342

Josef REGENHARDT

 

 

SS-Sturmmann

165 345

Josef SCHRECKENBERG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

165 352

Karl WIEMUTH

25.06.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

165 360

Eduard ARENS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

165 371

Heinrich WIEMERS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

165 392

Anton WEILER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

165 400

Wilhelm HUPPERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

165 416

Heinz BREMER

 

 

SS-Unterscharführer

165 418

Karl DEMBERG

30.12.1905

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

165 440

Josef ZURHAUSEN

 

 

SS-Mann

165 461

Gustav BEHMEIER

 

 

SS-Mann

165 473

Rudolf HEMMINGHAUS

27.03.1915

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1937 r.

165 487

Werner LEHMANN

 

 

SS-Scharführer

165 491

Dr Ludwig RÜDIGER

13.09.1884

794 873

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

165 502

Erwin PARDEYKE

 

 

SS-Rottenführer

165 508

Franz WENDT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1939 r.

165 513

Oskar SCHRÖDER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

165 528

Alfred ZIMMER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

165 529

Leonhard CWIKLINSKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

165 546

Heinz KAUFMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

165 550

Ernst PEITZ

07.06.1896

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

165 551

Heinz MEY

 

 

SS-Rottenführer

165 552

Arthur WESTPHAL

04.03.1902

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

165 566

Hermann KOSSLIGK

11.02.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

165 603

Helmut LEHMANN

27.09.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

165 609

Bruno TEMPLIN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

165 610

Theodor SONNTAG

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

165 615

Friedrich BIELINSKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

165 619

Max CZIZINSKI

 

 

SS-Sturmmann

165 642

Herbert MARKS

 

 

SS-Sturmmann

165 664

Erich MÜLLER

01.10.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

165 697

Herbert KRÜGER

 

 

SS-Mann

165 710

Kurt BARTEL

 

 

SS-Sturmmann

165 711

Gerhard SPIEWACK

 

 

SS-Mann

165 730

Fritz BREITFELDT

10.01.1913

4 037 151

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

165 762

Franz WOLLSCHLÄGER

 

 

SS-Mann

165 766

Ernst PELZ

 

 

SS-Mann

165 775

Wilhelm SCHMIDT

29.02.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

165 785

Heinz EHMER

 

 

SS-Rottenführer

165 838

Richard MAHNKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

165 840

Anton KRAUSE

 

 

SS-Mann

165 885

Gerhard DIDDENS

05.05.1905

3 710 769

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

165 891

Paul GELLERT

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

165 892

Alfons GRZEMBSKI

 

 

SS-Mann
26.02.1937 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

165 921

Alfred OKRAY

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

165 930

Bruno WASIEK

 

 

SS-Rottenführer

165 949

Walter WOLLSCHLÄGER

 

 

SS-Mann

165 966

Otto GMINSKI

 

 

SS-Rottenführer

165 972

Herbert SCHULZ

23.12.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

165 979

Dr Georg BÜTTNER

01.05.1891

3 716 303

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1938 r.

165 985

Hans GRABOWSKI

 

 

SS-Mann

165 992

Karl PREUSS

 

 

SS-Rottenführer

165 998

Martin LIETZ

16.02.1910

352 852

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.05.1940 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 165 274 dla:
    SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - Lukas WESTRUP
    SS-Sturmmann - Wilhelm BEER


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion