Numery cz³onków SS od 167 000 do 167 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

167 002

Werner BAETGEN

18.02.1886

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

167 005

Paul LEIDERT

 

 

SS-Sturmmann

167 008

Werner WEISE

03.11.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

167 018

Karl-August FÄHNDRICH

28.10.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

167 032

Kurt HAGEMEISTER

12.04.1909

265 591

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

167 055

Karl THÖRING

07.10.1897

1 186 535

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

167 070

Adolf MÜLLER

 

 

SS-Sturmmann

167 074

Paul MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer

167 090

Karl KRECH

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

167 099

Kurt ULBRIG

01.10.1902

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

167 112

Albrecht SCHOERNER

22.07.1899

95 015

SS-Oberführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

167 115

Alfred HOSSFELD

 

 

SS-Unterscharführer

167 117

Gerd RUDOLPH

15.04.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.02.1944 r.

167 120

Franz SCHMIDT

28.05.1891

2 176 381

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

167 136

Arno SEKULLA

 

 

SS-Mann

167 159

Rudolf KIRCHER

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

167 160

Willy WACKER

23.12.1886

3 082 820

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

167 165

Heinz NUTHMANN

 

 

SS-Rottenführer

167 166

Oskar NETZ  (1)

19.04.1891

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

167 177

Dr Karl ABRAHAM

02.08.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

167 200

Helmut LETZ

16.06.1914;

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

167 201

Oskar LANGBEIN

 

 

SS-Rottenführer

167 216

Bernhard DANZ

 

 

SS-Mann
04.02.1937 r. - wykluczony z SS

167 232

Alfred BAARS

 

 

SS-Scharführer

167 238

Gerhard MEYER

18.09.1902

3 955 135

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 19.11.1941 r.

167 255

Karl SADEMANN

 

 

SS-Mann

167 260

Georg URBACH

12.05.1892

404 182

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

167 263

Otto SCHULTZ

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

167 265

Willi GOYMANN

26.09.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
do wrze¶nia 1952 r. we francuskiej niewoli

167 325

Hugo JOEDICKE

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

167 354

Willi BACH

 

 

SS-Mann

167 362

Ernst SCHÜTZE

13.06.1906

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.
zgin±³ 25.03.1942 r.

167 368

Franz VOGEL

 

 

SS-Mann

167 376

Walter KRONBERG

 

 

SS-Untersturmfuhrer - awans w dniu 20.04.1939 r.

167 439

Johann von THUENEN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

167 478

Rudolf ENKE

 

 

SS-Scharführer

167 498

Rudolf SCHRÖDER

 

 

SS-Mann

167 511

Christian MOSCH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

167 525

Dr Robert BAUR

15.04.1901

901 775

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

167 527

Anton HANDLER

30.05.1901

1 525 521

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

167 529

Fritz KLOCKER

 

 

SS-Scharführer

167 540

Franz STERZINGER

05.12.1903

614 057

SS-Sturmbannführer - awans 30.01.1944 r.

167 552

Friedrich KASER

27.01.1912

780 053

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.06.1938 r.
zgin±³ 03.09.1939 r.

167 559

Hans KOELLER

08.05.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

167 561

Johann HIMMELBAUER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

167 568

Michael OTTOWITZ

07.06.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

167 569

Raimund RAINER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

167 578

Helmut FANKHAUSER

11.03.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

167 583

Franz MICHELATSCH

 

 

SS-Rottenführer

167 587

Hans HASSLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

167 589

Walter HIRSCHBÖCK

 

 

SS-Rottenführer
16.04.1935 r. - wykluczony z SS

167 593

Heinz GIGERL

23.06.1910

513 584

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

167 603

Wilhelm KMENT

08.03.1915

4 262 124

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

167 611

Rudolf PROHASKA

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

167 612

Rudolf SCHMID

28.09.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.11.1943 r.

167 615

Fritz CZECHOFSKY

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1938 r.

167 617

Dr Hans CHMELICEK

21.10.1894

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

167 620

Bruno BEYERSDORFF

23.10.1883

1 349 903

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

167 621

Wilhelm MESSNER

05.06.1882

2 263 641

SS-Oberführer - awans w dniu 05.06.1942 r.

167 622

Hans WENDELBORN

28.04.1891

4 421 685

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

167 632

Erich KRÖNING

14.02.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

167 644

Arthur BRAUN

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1936 r.

167 651

Otto BAHR

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

167 652

Ernst MACHEEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

167 659

Gerhard BULGRIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

167 662

Kurt QUEETZ

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

167 683

Walter PLATH

 

 

SS-Sturmmann

167 687

Georg BAUER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

167 694

Horst ULBRICH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

167 696

Alfred KOHLMANN

 

 

SS-Mann

167 726

Günther BRANDT

 

 

SS-Mann

167 737

Kurt WINKEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

167 753

Helmut PETERMANN

 

 

SS-Rottenführer

167 766

Werner SCHULZ

 

 

SS-Mann

167 786

Erich THIEDE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

167 787

Werner TRAPP

 

 

SS-Mann

167 789

Fritz THUNTKE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

167 818

Hans KUNST

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

167 850

Günther WEISS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

167 853

Walter FROST

 

 

SS-Mann

167 857

Bruno LABES

 

 

SS-Mann

167 871

Kurt LEHRKE  (2)

 

 

SS-Mann

167 893

Walter POHLMANN

11.05.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.09.1944 r.

167 905

Friedrich MEYER

16.07.1915

4 137 179

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.09.1941 r.

167 920

Arthur GEHRKE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

167 923

Eugen SCHWARZROCK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

167 947

Leo GRAMSE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

167 963

Kurt DAMASCHKE

13.12.1903

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

167 977

August HANET

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1935 r.

167 980

Hans JUNG

 

 

SS-Sturmmann

167 994

Dr Wilhelm SCHMITZ

04.11.1903

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

167 999

Oskar VENHAUS

 

 

SS-Rottenführer

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 167 166 dla:
    SS-Obersturmführer - Oskar NETZ
    SS-Obersturmführer der Waffen-SS - Kurt GOYMANN, urodz. 28.04.1912 r.

2 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 167 871 dla:
    SS-Mann - Kurt LEHRKE
    SS-Mann - Albert VOSS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion