Numery cz³onków SS od 168 000 do 168 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

168 014

Erich LABOD

24.03.1912

 

SS-Scharführer der Waffen-SS - awans w dniu 02.09.1937 r.

168 026

Georg WITTCHE

19.07.1905

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

168 027

Gerhard RAHMLOW

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

168 028

Alfred REDMANN

 

 

SS-Sturmmann

168 037

Walter WELL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

168 050

Franz ARTELT

29.10.1898

1 487 919

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

168 052

Felix SCHÄFER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

168 057

Heinz BRENK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

168 066

Franz MANKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r,

168 067

August VIERMANN

 

1 590 478

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.
16.01.1936 r. - opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

168 080

Leo GRUSE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

168 088

Kurt LANGE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

168 091

Erwin SCHMIDT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

168 099

Erich GRAMS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

168 133

Albert STENZEL

 

 

SS-Unterscharführer

168 153

Werner BRUNKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

168 157

Erwin GÄHN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

168 179

Alfred KAMIN

 

 

SS-Mann

168 180

Kurt HILD

 

 

SS-Mann

168 191

Josef BIEGUS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

168 204

Walter SYLVESTER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

168 212

Max ZIEMANN

 

 

SS-Sturmmann

168 233

Emanuel BRESKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

168 266

Max SCHRÖDER

 

 

SS-Mann

168 268

Wilhelm KNUTH

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

168 269

Friedrich RAUTENBERG

24.02.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

168 278

Wilhelm GALOW

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

168 283

Paul HOLLÄNDER

 

 

SS-Mann

168 296

Albert HORTMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

168 310

August TOLKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

168 313

Georg KEUCHEL

19.07.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

168 344

Wilhelm MOLKENTHIN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

168 348

Theodor NAST

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

168 354

Helmut FALK

13.09.1905

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zmar³ 12.05.1945 r.

168 359

Bruno FLATAU

 

 

SS-Mann

168 380

Hermann MARUNDE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

168 386

Fritz KRINK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

168 393

Willi BOEHMKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

168 400

Erwin SCHULZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

168 401

Bruno LENZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

168 408

Erich KRUMREY

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

168 419

Erich ENGEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

168 422

Dr Kurt STANGNETH

04.12.1900

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
17.03.1945 r. - zmar³ w sowieckiej niewoli

168 424

Luzian CHUDZINSKI

 

 

SS-Mann

168 427

Kurt VERGIN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

168 446

Walter MISCHNICK

 

 

SS-Mann
10.03.1937 r. - wykluczony z SS

168 448

Franz SAWATZKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

168 470

Bruno WOLLSCHLÄGER

 

 

SS-Mann

168 480

Walter SEMBACH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

168 489

Herbert WITTCHOW

01.12.1909

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
12.06.1941 r. - zgin±³ w wypadku

168 498

Werner STEINFURTH

 

 

SS-Rottenführer

168 532

Bruno BEHNKE

 

 

SS-Sturmmann

168 533

Erich BLEECK

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

168 536

Hans RADAU

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

168 552

Johannes JOHANNISSON

09.09.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

168 555

Walter KANNIESS

22.12.1903

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

168 571

Herbert WÖLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

168 584

Ulrich FREESE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

168 587

Wilhelm WEDDE

27.01.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

168 590

Willi SCHULZ

 

 

SS-Mann

168 609

Bruno CHRISTIAN

10.12.1897

38 327

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

168 614

Johannes GÄDTKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

168 623

Karl ZAKRZEWSKY

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

168 658

Otto BEHRENDT

29.12.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

168 660

Robert KROHN

 

 

SS-Rottenführer

168 661

Walter IDEN

20.07.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 18.08.1943 r.

168 663

Adolf STÖLTING

 

 

SS-Oberscharführer
23.01.1942 r. - wykluczony z SS

168 671

Otto BEHRENS

19.02.1912

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1937 r.

168 673

Erwin BROTT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

168 691

Karl-Heinz BENTHIEN

08.11.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

168 720

Erich BRANDT

14.11.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

168 728

Heinrich PAHL

09.01.1905

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

168 730

Hans HEIDEN

 

 

SS-Mann

168 742

Willi SOMANN

27.02.1896

749 733

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

168 747

Hannsjörg BEHRENS

04.04.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

168 758

Arthur FEDDERN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

168 768

Herbert STAPELFELDT

14.05.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

168 798

Walter STÖHLMACKER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

168 839

Wilhelm GRÖNWALD

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

168 841

Friedrich KANN

 

 

SS-Rottenführer

168 856

Kurt ALBRECHT

 

 

SS-Mann

168 857

Georg ASMUS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

168 871

Adolf KRÜGER

09.10.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

168 890

Karl STRUVE

14.07.1902

4 409 255

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

168 904

Walter MENNING

 

 

SS-Mann

168 940

Robert JASTRAM

 

 

SS-Mann

168 947

Heinrich MAI

 

 

SS-Mann

168 959

Willy KOEHN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

168 987

Bruno AHRNDT

 

 

SS-Mann

168 993

Karl DEHNE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion