Numery cz³onków SS od 17 000 do 17 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

17 000

Alfred KRÖGER

12.08.1904

90 220

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

17 001

Max HAMMERICH

09.09.1910

727 456

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

17 009

Fritz HORN

25.11.1906

705 104

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

17 010

Bodo BRAND

 

314 098

SS-Obersturmführer

17 015

Karl KOTZYBA

22.03.1900

709 991

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

17 020

Arthur SCHÜTT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

17 021

John MEUSLAHN

16.04.1906

148 957

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

17 023

Herbert MEUSLAHN

30.11.1907

105 148

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

17 024

Hans ZECKEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

17 027

Ferdinand MEUSLAHN

10.11.1908

112 022

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

17 030

Walter BLUMENTHAL

20.03.1911

346 149

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

17 031

Hans HAMMERICH

02.06.1911

456 079

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

17 037

Rudolf MEYER

 

 

SS-Mann

17 040

Reinhold VOELZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

17 041

Karl KROLOW

23.02.1910

265 980

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

17 056

Paul HELLBERG

 

 

SS-Mann

17 063

Jakob WEISEBORN

22.03.1892

753 119

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 16.05.1938 r.

17 064

Rudolf STINDT

16.12.1897

477 630

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

17 065

Johann SCHLECHL  (1)

04.02.1897

624 164

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

17 067

Fritz FESTERLING

06.12.1902

753 165

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

17 068

Gerhard EISHARDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

17 071

Hans CLAUSEN

 

398 638

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

17 073

Rudolf MEYER

 

 

SS-Unterscharführer

17 075

Hans OSBAHR

 

 

SS-Scharführer

17 079

Alfred SCHRAMM

15.0.1904

648 460

SS-Obersturmführer

17 080

Werner FROMM

09.04.1905

753 170

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

17 083

Erich GUBERT

14.06.1898

655 519

SS-Obersturmführer

17 085

Paul MAJORA

18.04.1904

553 223

SS-Obersturmführer

17 087

Willi FINKEL

07.01.1905

201 918

SS-Hauptsturmführer

17 092

Helwin BLIETSCHAU

 

 

SS-Unterscharführer

17 093

Werner LAUE

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

17 095

Hermann BARTELS

25.02.1901

159 329

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 23.01.1932 r.

17 104

Konrad GETZKE

 

 

SS-Unterscharführer

17 107

Fritz GURNI

 

 

SS-Oberscharführer

17 112

Albert KIENAST

19.03.1913

198 300

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

17 113

Karl URBAN

17.10.1901

300 668

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

17 121

Hermann LAPPER

19.06.1910

83 078

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 12.03.1938 r.

17 122

Emil MOSER

11.07.1911

363 202

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

17 127

Vinzenz KAISER

28.02.1904

54 828

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

17 128

Alois MARZIK

11.02.1907

54 174

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.05.1938 r.

17 131

Gottfried HARTMANN

30.10.1910

115 571

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.08.1937 r.

17 132

Alfred FRANZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

17 134

Rudolf MÖBIUS

13.12.1912

442 508

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1937 r.

17 135

Franz AUER

03.10.1908

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

17 138

Rupert PINTER

18.09.1910

198 696

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.12.1938 r.

17 141

Karl PIMESHOFER

10.01.1897

54 499

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

17 150

Gustav-Adolf BUNGE

24.01.1885

754 398

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

17 156

Ernst SEYFARTH

13.08.1912

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

17 158

Anton HABERGER

08.05.1909

150 009

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

17 166

Karl SCHÖNWETTER

18.08.1902

865 256

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

17 168

Friedrich ANGERMEIER

 

 

SS-Oberscharführer

17 169

Theodor KUHN

11.01.1910

285 231

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

17 175

Hans HOFMANN

 

 

SS-Mann

17 190

Hans STRICKSTROCK

22.01.1912

414 568

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

17 197

Dr Theo HUPFAUER

17.07.1906

339 580

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

17 199

Max BRANDENSTEIN

08.02.1909

380 271

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

17 207

Johann WEIDINGER

08.05.1913

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
nr. SS - 17 204 podany w SS-DAL z dn. 01.12.1938 r. jest b³êdny

17 211

Emil MAAR

01.06.1892

747 437

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

17 217

Albert RECHTFERTIG

04.10.1895

182 566

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

17 228

Karl BÖCKLER

06.04.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

17 229

Josef FRITZ

25.05.1899

640 298

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

17 230

Robert LÄNGE

02.11.1900

509 223

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

17 237

Walter FRICK

04.07.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

17 238

Robert GLONING

21.08.1912

356 417

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zmar³ 11.04.1946 r. w obozie jenieckim w Siemianowicach

17 240

Karl FRANK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

17 244

Hermann KIRSCHBAUM

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

17 246

Hugo HEBER

07.06.1911

164 278

SS-Obersturmführer
zgin±³ 04.05.1945 r.

17 249

Gerhard KÄSEBERG  (2)

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

17 250

Reinhold LINDNER

04.01.1875

243 336

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

17 254

Karl REINHARDT

04.12.1905

161 617

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

17 259

Arthur MOSER

 

 

SS-Oberscharführer

17 261

Friedrich Wilhelm SCHUH

18.04.1909

161 936

SS-Obersturmführer

17 263

Robert GRAEPER

01.10.1911

393 689

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

17 266

Hans LINSSNER

20.06.1903

298 360

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

17 267

Dr Harald HERTEL

06.09.1906

554 845

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

17 269

Dr Werner SCHÖNING

14.02.1909

380 590

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

17 272

Werner JÜTERBOCK

21.02.1911

554 844

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

17 274

Friedrich LINSCHMANN

31.01.1890

450 573

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

17 276

Wilhelm MÜLLER

03.08.1902

1 341

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

17 279

Bernhard KRAUSE

11.05.1910

236 580

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

17 288

Erwin BRAUER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.03.1942 r.

17 293

Kurt LOESCHE

10.12.1898

752 632

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

17 304

Hermann HOFFMANN

 

 

SS-Oberscharführer

17 307

Erwin BAUMANN

29.07.1904

6 658

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1945 r.

17 309

Richard VOIGT

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

17 321

Kurt HARNISCH

 

 

SS-Scharführer

17 328

Hermann EICHLER

29.03.1900

69 955

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

17 334

Friedrich DITTMAR

03.05.1909

340 194

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

17 339

Richard LÄRM

28.08.1907

580 542

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

17 340

Walter GÜNTHER

 

 

SS-Oberscharführer

17 342

Robert STEGNER

 

 

SS-Rottenführer

17 344

Willy RÖMER

10.07.1908

581 210

SS-Hauptsturmführer

17 345

Herbert von dem BROCK

 

 

SS-Scharführer

17 350

Hermann FRÖBEL

09.01.1909

178 147

SS-Obersturmführer

17 352

Alwin STAMM

 

 

SS-Sturmmann

17 353

Hans LINCKE

17.09.1910

581 571

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

17 358

Hans LOHMAIER

03.09.1887

9 743

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

17 359

Wilhelm BEYL

29.09.1889

9 838

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

17 360

Hans KRATZER

28.12.1893

9 733

SS-Obersturmführer
wykluczony z SS w 1942 r.

17 366

Johann FRANK

10.04.1909

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

17 368

Josef ROTHENBERGER

 

 

SS-Unterscharführer

17 375

Max REITHMANN

23.02.1877

14 849

SS-Obersturmführer

17 378

Hans RINESCH

14.11.1895

577 490

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 12.09.1937 r.

17 379

Hans THURNSER

18.10.1896

695 457

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

17 382

Eduard KÖCK

11.10.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

17 392

Josef SCHMITT

06.02.1897

358 019

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

17 395

Kurt GRAUNITZ

 

644 450

SS-Obersturmführer

17 397

Eugen FULLER

 

336 527

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

17 403

Wilhelm BASTIAN

20.01.1894

336 262

SS-Hauptsturmführer

17 404

Paul STOLL

 

 

SS-Mann

17 406

Karl WALTER

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

17 407

Dr Fritz TREBER

10.02.1898

309 004

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

17 422

Wilhelm DIRSCHERL

14.12.1906

697 159

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

17 424

Alhard JUNGKURTH

 

 

SS-Schütze
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

17 425

Richard GÖRKE

11.03.1904

812 647

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

17 426

Herbert GÖRKE

12.07.1908

315 740

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

17 427

Josef STIGLER

30.05.1899

104 884

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

17 428

Kurt KÖPPEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

17 433

Waldemar BALLERSTEDT

11.04.1893

266 335

SS-Obersturmführer

17 434

Fritz NIEFT

 

 

SS-Hauptscharführer

17 435

Max BÜTTNER

04.06.1897

631 603

SS-Obersturmführer

17 457

Richard KLIEMT

 

 

SS-Unterscharführer

17 462

Georg PÖLL

04.11.1893

41 631

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

17 468

Fritz POHLE

11.04.1905

41 633

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

17 476

Willi HINZE

24.03.1907

472 276

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.05.1942 r.

17 478

Walter RAAKE

03.05.1907

313 906

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

17 481

Helmut HENNICKE

02.09.1910

600 742

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

17 482

Werner KADATZ

31.01.1910

270 200

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

17 492

Hans PREHN

 

 

SS-Untersturmführer

17 494

Robert RICHTER

 

143 760

SS-Obersturmführer - awans w dniu 06.07.1934 r.
11.12.1935 r. - odchodzi z SS i wstêpuje do Wehrmachtu

17 498

Richard MANZEL

21.10.1900

411 086

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

17 499

Hugo KIRSCHKE

12.08.1894

289 245

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1941 r.

17 501

Otto ZICKE

15.08.1899

278 678

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

17 505

Fritz HELWIG

 

 

SS-Rottenführer

17 522

Fritz HABECK

19.01.1892

209 107

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

17 524

Willi GEHRKE

 

 

SS-Scharführer

17 525

Gustav STRUCK

 

 

SS-Unterscharführer

17 533

Ernst RUMP

08.11.1905

101 309

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

17 536

Alwin SCHLENKRICH

 

 

SS-Unterscharführer

17 539

Walter SIMON

 

 

SS-Untersturmführer

17 540

Kurt KUBAT

28.09.1890

80 542

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

17 555

Albert HILBERT

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1942 r.

17 556

Walter UNGER

09.02.1902

63 541

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

17 558

Hans MORAWEK

06.01.1910

425 381

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

17 559

Kurt MEYER "Panzermeyer"

23.12.1910

316 714

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
awans w dniu 01.09.1944 r.

17 560

Friedrich RICHTER

09.05.1911

425 299

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

17 564

Fritz WOLTER

18.05.1905

102 904

SS-Sturmmann, oraz
SS-Sturmmann der Waffen-SS - awans w dniu 01.12.1941 r.

17 579

Fritz KULSE

07.07.1900

660 100

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

17 585

Ernst MANSFELDT

03.09.1908

216 099

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

17 595

Johann MUND

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

17 597

Joachim SCHUBACH

17.09.1910

555 723

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

17 607

Ernst PROKOTT

04.02.1907

722 971

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

17 608

Friedrich SIEBKE

 

 

SS-Hauptscharführer

17 610

Ferdinand MEYER

20.06.1905

542 270

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.
30.03.1938 r. - odchodzi z SS<

17 618

Herbert BLÖTZ

23.05.1909

671 716

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

17 620

Heinrich METTE

23.07.1894

3 226

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

17 621

Georg FRANK

21.03.1902

789 161

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

17 622

Paul HANEMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

17 632

Rudolf BLESSMANN

05.10.1910

326 741

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

17 633

Karl KÖHLER

03.08.1907

447 165

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

17 636

Heinrich MÜS

 

 

SS-Rottenführer

17 639

Karl THIELE

 

 

SS-Oberscharführer

17 646

Herbert NIEBUHR

 

 

SS-Oberscharführer

17 660

Hermann KRUSE

 

 

SS-Unterscharführer

17 662

Wilhelm STRANGMANN

 

 

SS-Unterscharfuhrer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

17 666

Fritz HÖPKEN

 

 

SS-Unterscharführer

17 668

Fritz HIBBELER

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

17 669

Robert RADEMACHER

 

448 609

SS-Sturmbannführer

17 671

Wilhelm STÜWE

04.05.1897

383 755

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

17 673

Karl GRÜNDEL

19.08.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

17 675

Martin SCHRÖDER

10.11.1909

764 700

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

17 678

Karl ROSENKRANZ

 

 

SS-Unterscharführer

17 680

Hans SOMMER

 

 

SS-Unterscharführer

17 690

Georg KARCK

11.06.1911

756 882

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - w dniu 01.07.1944 r.
antydatowany awans po¶miertny - zgin±³ 03.07.1944 r.

17 692

Heinrich SCHNEIDER

19.07.1906

761 199

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

17 702

Dr Arthur LORENZ

21.07.1893

519 780

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

17 705

Fritz STROH

14.06.1899

395 434

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

17 706

Willi LEONHARD

 

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

17 708

Friedrich BERGES

23.10.1903

692 410

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

17 710

Heinrich JÖCKEL

10.07.1899

763 122

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

17 714

Ludwig TREIBER

22.12.1895

650 332

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

17 715

Bruno HEIMBECHER

03.03.1903

293 403

SS-Oberscharführer, oraz
SS-Oberscharführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.05.1942 r.

17 717

Kurt BODE

25.02.1905

927 849

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

17 729

Dr. Walter STEINHÄUSER

13.08.1908

184 695

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

17 739

Heinrich LOSER

25.07.1899

600 475

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1936 r.

17 740

Matthias SCHÜTZ

 

 

SS-Scharführer

17 742

Max SCHLÜTER

28.09.1896

637 697

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.12.1942 r.

17 744

Paul WEYER

14.01.1898

313 368

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

17 746

Bruno MELCHERT

14.04.1909

100 471

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

17 747

Emil NICOLET

 

 

SS-Unterscharführer

17 748

Karl STOSSBERG

22.07.1908

318 453

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

17 758

Wilhelm SCHLEUTER

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

17 759

Christian BÜCH

17.04.1904

768 168

SS-Schutze

17 766

Hans HALT

 

 

SS-Unterscharführer

17 769

Dr Wilhelm SCHLEY

15.03.1899

490 551

SS-Standartenführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

17 779

Jakob LINDEN

21.06.1899

213 317

SS-Obersturmführer

17 781

Alfred HOLSTEIN

21.08.1908

348 781

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.01.1935 r.

17 788

Kurt SCHULZ

02.02.1896

552 276

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

17 791

Richard REDDIG

27.09.1896

719 892

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

17 794

Willi FENTROSS

13.04.1903

663 154

SS-Sturmbannführer

17 797

Artur PREUSS

30.06.1907

469 887

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

17 799

Willy RUHNKE

30.07.1901

465 155

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

17 800

Alfons MOLLIN

 

 

SS-Scharführer

17 802

Erich DYBOWSKI

 

 

SS-Scharführer

17 806

Gustav KAPAHNKE

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

17 807

Adam WEISSMANN

 

 

SS-Oberscharführer

17 813

Herbert SAMULEWICZ

10.10.1909

577 289

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

17 815

Kurt KOWARIK

23.04.1911

116 744

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

17 818

Karl WIENER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

17 827

Hans SPITT

05.05.1911

610 262

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

17 828

Karl URFF

 

 

SS-Oberscharführer

17 831

Dr Karl JORDAN

24.07.1892

81 507

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

17 835

Karl-Otto RAMMOW

17.03.1909

236 128

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

17 839

Rudolf RIENECKER

25.11.1904

865 240

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

17 842

Richard REICHERT

28.11.1909

865 253

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

17 852

Günther RAUSCH

19.05.1909

224 360

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS

17 853

Rudolf URBICH

 

 

SS-Scharführer

17 854

Karl SCHAAF

 

 

SS-Unterscharführer

17 857

Paul ORTHEY

 

 

SS-Unterscharführer

17 861

Alfred von SONDERN

23.08.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

17 865

Edwin SCHUMANN

28.10.1906

847 070

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

17 866

Franz KRAEMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

17 868

Kurt AUGUSTIN

 

 

SS-Hauptscharführer

17 876

Heinz TRESSELT

01.11.1908

88 387

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

17 892

Emil RECHTENBACH

28.01.1911

848 692

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

17 893

Hans SCHNEIDER

 

 

SS-Oberscharführer

17 895

Hans THOMSEN

22.02.1913

848 678

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1940 r.

17 896

Hans GEBHARDT

 

 

SS-Unterscharführer

17 897

Rudolf BECK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

17 910

Otto GIGL

 

 

SS-Scharführer

17 918

Rudolf REICHEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

17 920

Johannes THOENE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

17 922

Kurt WEINERT

 

 

SS-Sturmmann

17 923

Heinz STOLL

23.06.1908

169 812

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

17 925

Kurt BRETSCHNEIDER

02.04.1897

518 916

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

17 930

Erhard BARTH

15.02.1913

 

SS-Scharführer der Waffen-SS - awans w dniu 22.05.1939 r.

17 940

Franz DUNGER

14.02.1904

451 721

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

17 944

Karl WEIGEL

13.10.1902

243 944

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

17 962

Herbert HUTH

30.07.1903

250 849

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

17 978

Heinz BROMME

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

17 980

Gerhard SACK

02.03.1909

321 288

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

17 982

Gerhard CLAUS

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

17 988

Gerhard KÖHLER

12.08.1909

405 557

SS-Hauptsturmführer

17 999

Waldemar PENNER

 

 

SS-Unterscharführer

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 17 065 dla:
    SS-Standartenführer - Johann SCHLECHL
    SS-Obersturmführer - Paul MAJORA, urodz. 18.04.1904 r., nr NSDAP - 553 223, w sierpniu 1940 r. wykluczony z SS

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 17 249 dla:
    SS-Untersturmführer - Gerhard KÄSEBERG
    SS-Scharführer - Gottfried HEPTING


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion