Numery cz³onków SS od 170 000 do 170 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

170 023

Günther KURZEJA

 

 

SS-Mann

170 054

Josef HENKELMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

170 058

Gotthold GOSLAU

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

170 063

Wilhelm SINOVZIK

 

 

SS-Rottenführer

170 070

Richard KLINTSCH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

170 163

Otto STÄHR

 

 

SS-Sturmmann

170 169

Johannes KÖHLER

 

 

SS-Scharführer

170 185

Wilhelm GIEBEL

11.06.1900

1 267 496

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

170 197

Erich DAHMS

 

 

SS-Rottenführer

170 230

Werner LÜCKFELDT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

170 272

Rudolf HARTERT

27.07.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

170 295

Karl FISTLER

19.02.1891

5 781 481

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

170 300

Erich PIONTKOWITZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

170 341

Georg SPROTTE

29.06.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

170 350

Maximilian JAUSS

09.07.1899

4 206 271

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

170 380

Alfons WOSCHEK

 

 

SS-Mann

170 384

Werner VOGT

 

 

SS-Scharführer

170 410

Josef BUCHTA

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

170 419

Ignaz WYPIOR

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

170 437

Eduard STENZEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

170 463

Peter DOMIN

 

 

SS-Rottenführer der Waffen SS

170 477

Gerhard WEIKERT

20.08.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

170 488

Otto LEIBRANDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

170 489

Alfred KALETKA

09.07.1899

2 220 405

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.
19.09.1938 r. - wykluczony z SS

170 491

Dr Otto DOKUPIL

01.09.1897

1 805 422

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

170 519

August KREMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

170 550

Helmut URBAINSKI

12.03.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

170 560

Anton POSPIECH

 

 

SS-Sturmmann

170 615

Paul DRZYMALLA

 

 

SS-Mann

170 626

Erich MATSCHKE

02.08.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

170 644

Wilhelm SMARSLY

 

 

SS-Mann

170 656

Wilhelm LIPPOK

 

 

SS-Mann

170 669

Kurt MENZEL

05.05.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

170 673

Walter HORN

12.04.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

170 687

Heinz NIEKISCH

 

 

SS-Sturmmann

170 690

Bernhard NOKY

 

 

SS-Unterscharführer

170 720

Günther ROST

 

 

SS-Mann

170 732

Gerhard ODOY

 

 

SS-Mann

170 755

Wilhelm GRZESIK

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS - awans w dniu 29.04.1939 r.

170 769

Johannes KRZONKALLA

 

 

SS-Rottenführer

170 775

Karl WURST

 

 

SS-Mann

170 793

Georg EBERT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

170 819

Friedrich LIPPACH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

170 821

Richard WINKLER

 

 

SS-Mann

170 824

Josef SOIKA

 

 

SS-Mann

170 830

Dr Günther KOB

02.01.1891

1 191 758

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

170 846

Paul KLYK

 

 

SS-Oberscharführer

170 891

Udo KULCZYNSKI

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

170 898

Dr Emil SCHYRA

19.02.1889

1 199 362

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

170 899

Bruno LOTZE

02.09.1897

3 704 842

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

170 911

Ernst ABEL

30.08.1901

876 072

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

170 942

Bernhard HANNIG

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

170 968

Theodor POYDA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

170 970

Franz ZEMMA

 

 

SS-Mann

170 975

Erwin SCHYMCZYK

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion