Numery cz³onków SS od 171 000 do 171 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

171 006

Fritz GUTZMANN

 

 

SS-Unterscharführer

171 041

Anton KINZEL

 

 

SS-Rottenführer

171 083

Ernst TELSCHIG

22.02.1899

4 736 829

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

171 086

Walter MALINOWSKI

03.12.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.05.1940 r.

171 114

Günther HERZAU

 

 

SS-Oberscharführer

171 144

Willy CYRAU

 

 

SS-Rottenführer

171 165

Albert KOSCHOLL

 

 

SS-Mann

171 174

Egon SKROWANEK

 

 

SS-Mann

171 187

Gerhard ANDRES

04.03.1909

1 871 754

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

171 188

Max KÜHN

25.07.1912

1 594 583

SS-Sturmbannführer der Waffen SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

171 207

Otto LIEBALD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

171 262

Herbert SEIFERT

26.03.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

171 263

Josef ACKERMANN

05.01.1914

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1937 r.

171 266

Josef KLOSE

 

 

SS-Scharführer

171 270

Alfred JOST

 

 

SS-Mann

171 285

Richard BUHRMANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

171 290

Fedor STÖBE

 

 

SS-Mann

171 309

Alfred SCHÜCKE

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

171 310

Gregor HILLMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

171 314

Johann CLEVE

 

 

SS-Sturmmann

171 349

Bernhard MANEK

 

 

SS-Mann

171 350

Alfred LAQUA

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 08.11.1940 r.

171 353

Walter KEMPF

11.09.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

171 371

Erich HANKE

19.09.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

171 402

Josef FIETZECK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

171 403

Max FRUNZEK

 

 

SS-Sturmmann

171 421

Edmund GNATZY

 

 

SS-Sturmmann

171 437

Vinzenz MAREK

 

 

SS-Mann

171 447

Paul PIETRUSCHKA

 

 

SS-Mann
16.12.1936 r. - wykluczony z SS

171 451

Josef WALBURG

 

 

SS-Mann

171 458

Valentin GAWLIK

 

 

SS-Scharführer

171 478

Paul PONSA

 

 

SS-Mann

171 498

Oswald HERDE

06.10.1895

428 888

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

171 507

Rudolf NITSCHE

12.02.1894

310 244

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

171 512

Josef SCHNEIDER

 

 

SS-Rottenführer

171 528

Dietrich von EICKE und POLWITZ

 

 

SS-Unterscharführer

171 537

Dr Dietrich PAETZOLD

02.09.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

171 540

Felix KOLLETE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

171 550

Erwin ZIRPEL

26.06.1911

1 942 853

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

171 553

Hans WEIGERT

 

 

SS-Mann

171 560

Friedrich DOERFERT

23.08.1894

1 196 510

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

171 579

Josef CISELIK

22.03.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

171 580

Adolf MIHATSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

171 603

Alfons STOLZENBERG

25.07.1898

3 678 852

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

171 614

Walter BLUEMEL

 

 

SS-Mann
>24.07.1937 r.- wykluczony z SS

171 644

Franz KESSLER

 

 

SS-Mann der Waffen SS

171 645

Hans POETZEL

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

171 646

Günther HURLIN

31.03.1911

368 366

SS-Hauptsturmführer der Waffen SS - awans w dniu 20.04.1939 r.

171 648

Wilhelm TERWEG

 

 

SS-Sturmmann der Waffen SS
wykluczony z SS w 1934 r.

171 651

Kurt WALTHER

04.07.1912

355 277

SS-Sturmbannführer der Waffen SS - awans w dniu 01.07.1943 r.
zgin±³ 21.01.1945 r.

171 652

Josef BLÖTH

02.11.1908

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

171 653

Philipp REITER

 

 

SS-Sturmmann

171 657

Karl EISENMANN

13.04.1902

4 248 739

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

171 661

Josef HÄUFLE

 

 

SS-Rottenführer

171 668

Richard BRÖNNER

01.04.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

171 669

Johann SCHWARZENBACHER

03.01.1909

1 930 269

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 02.06.1944 r.

171 670

Dr Wilhelm BRANDT

22.05.1900

3 445 142

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS
zgin±³ 13.07.1941 r.

171 681

Martin SCHLEGEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

171 683

Theodor SEDLMAYR

06.11.1897

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.
SS-Obersturmführer d.R. - awans w dniu 09.11.1944 r.

171 684

Martin HAAS

 

 

SS-Mann
18.02.1937 r. - wykluczony z SS

171 696

Raimund HAGENMAIER

 

 

SS-Rottenführer

171 718

Julius TASCHKE

22.02.1895

89 025

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

171 724

Josef BAUMANN

24.03.1901

4 850 189

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

171 729

Georg EICHNER

 

 

SS-Sturmmann

171 739

Max TROST

18.03.1912;

3 483 155

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

171 741

Hans STEYRER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

171 756

Paul ZILLER

 

 

SS-Sturmmann

171 765

Dr Georg MÖRTEL

02.09.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

171 771

Karl STROBL

 

 

SS-Sturmmann

171 774

Karl ROEDER

 

 

SS-Unterscharführer

171 793

Sebastian KÖRBL

 

 

SS-Mann

171 813

Karl STÖWESANDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

171 839

Georg SCHUHMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

171 841

Karl VOGEL

13.02.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

171 848

Johann STOCKEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

171 856

Hubert ELLENRIEDER

29.08.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.12.1942 r.

171 859

Albert FÜRLEGER

31.03.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ 06.07.1943 r.

171 865

Hans BAUR

19.06.1897

48 113

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
- awans w dniu 24.02.1945 r.

171 873

Julius SÜTTERLIN

28.03.1913

4 037 189

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

171 885

Franz SEITZ

 

 

SS-Sturmmann

171 886

Georg SEITZ

 

 

SS-Mann

171 896

Franz SCHÄFER

28.03.1902

1 930 208

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1937 r.

171 897

Karl ECKEL

 

 

SS-Rottenführer

171 913

Dr Robert BRÜSTLE

16.12.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

171 917

Karl NEUSS

 

 

SS-Rottenführer

171 954

Fritz ULRICH

19.06.1916

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

171 990

Anton SEDLMAIER

 

 

SS-Sturmmann

171 992

Johann PLANK

 

 

SS-Rottenführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion