Numery cz³onków SS od 172 000 do 172 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

172 002

Ludwig PEMSEL

31.01.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

172 004

Erich KÖHLER

13.10.1888

2 308 407

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

172 007

Hans RUDOLPH

07.10.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

172 008

Werner SCHLÖTTER

11.06.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen SS
zgin±³ 11.09.1941 r.

172 012

Dr Hermann LAUERBACH

21.09.1892

494 510

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

172 013

Carl PETERS

27.08.1897

315 737

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

172 030

Anton BRETZ

 

 

SS-Sturmmann

172 053

Hartmut PLAAS

11.10.1899

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

172 062

Willi WOLFF  (1)

16.01.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

172 065

Heinz MEURER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

172 078

Josef SCHWINGER

 

 

SS-Rottenführer

172 083

Ekkehard BRAU

 

 

SS-Mann

172 087

Ludwig AMBERGER

08.11.1912

554 446

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.07.1938 r.

172 090

Richard WILLE

 

 

SS-Sturmmann

172 093

Willi WAIDNER

26.07.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

172 097

Gerhard SCHWEDLER

 

 

SS-Mann

172 106

Martin MELZER

16.11.1901

3 586 167

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1941 r.

172 108

Walter KONZELMANN

 

 

SS-Mann

172 112

Gerold HARR

19.11.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

172 121

Hermann SCHOPP

 

 

SS-Mann

172 133

Erich DEISEL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

172 148

Josef MIKONI

 

 

SS-Mann

172 164

Theodor SCHREIBER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

172 166

Karl BIHL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

172 167

Emil WEISS

 

 

SS-Sturmmann

172 181

Fritz SPRENGEL

 

 

SS-Sturmmann

172 185

Karl BACK

 

 

SS-Sturmmann

172 186

Rudolf MAUS

 

 

SS-Mann

172 188

Rudolf CHRISTMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

172 194

Adolf BERNHARDT

 

 

SS-Mann

172 196

Gerhard STEINBERG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

172 200

Rudolf WUNDERLICH

30.08.1910

562 430

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

172 209

Werner FICKENWIRTH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

172 211

Rolf SCHMIEDEL

25.03.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

172 217

Alfred MÜLLER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

172 225

Werner MEINEL

 

 

SS-Scharführer

172 239

Erich FREYTAG

15.05.1913

657 903

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

172 253

Rudolf HELBIG

29.09.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

172 281

Herbert FRITZSCH

 

 

SS-Mann

172 286

Gerhard JAHNKE

 

 

SS-Rottenführer

172 289

Erhard MÄDLER

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

172 296

Lothar HOFFMANN

12.12.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

172 313

Walter MEINHOLD

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

172 318

Kurt SCHMIDT

 

 

SS-Rottenführer

172 337

Fritz MÜLLER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

172 338

Werner PATZIG

10.09.1915

2 452 026

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

172 348

Walter KLINGER

 

 

SS-Mann

172 387

Max REINSCH

09.04.1892

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

172 410

Willi UNSINN

 

 

SS-Mann

172 416

Dr Hans EHLICH

01.07.1901

821 556

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

172 419

Dr Friedrich LEHNERT

02.12.1885

2 969 593

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

172 421

Erich ENGLERT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

172 426

Walter SCHRÖDER

24.12.1899

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

172 430

Herbert OTTO

09.10.1901

351 175

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

172 433

Karl KRETSCHMER

 

 

SS-Unterscharführer

172 439

Arno LAEMMER

 

 

SS-Rottenführer

172 480

Wolfgang GLANZBERG

 

 

SS-Sturmmann

172 483

Friedrich KNOLL

11.05.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

172 513

Erich SCHÜTTAUF

21.02.1887

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

172 515

Dr Arnim von MOISY

10.06.1912

905 838

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 20.02.1945 r.

172 519

Fritz ERTEL

 

 

SS-Scharführer

172 520

Heinrich BÖSCHE

18.06.1903

2 260 372

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

172 521

Walter BAER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

172 531

Friedrich BEUSSEL

17.08.1912

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 14.08.1944 r.

172 542

Aribert LITZELMANN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

172 549

Erich DENECKE

31.07.1895

1 227 010

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

172 560

Willi MEYER

 

 

SS-Sturmmann

172 576

Hans SCHÄFER

12.12.1905

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

172 584

Hans KUESTER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1936 r.

172 604

Walter KLEMME

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

172 605

Otto DIETZ

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

172 606

Walter STREICH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

172 615

Walter PETER

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1938 r.

172 617

Helmut STOTTMEIER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

172 619

Friedrich JÄGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

172 644

Fritz STRUB

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

172 691

Dr Hans WINKLER

10.03.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

172 723

Albert RANSCHT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

172 725

Hans SCHULZE

 

 

SS-Mann

172 738

Fritz STOLLE

 

 

SS-Sturmmann

172 741

Karl ALTENKRÜGER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

172 743

Dr Otto BENTZIEN

24.03.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

172 746

Heinrich BOEKER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

172 750

Gerhard BIELITZ

20.10.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

172 754

Karl WERWICK

 

 

SS-Rottenführer

172 763

Albert LOEWIGT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

172 779

Paul SAEGE

 

 

SS-Rottenführer

172 785

Wolfram KLUGE

18.12.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

172 795

Paul HEINICKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

172 812

Willy HÖFLER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

172 833

Walter NICOLAUS

 

 

SS-Mann
23.11.1935 r. - wykluczony z SS

172 839

Hans RUPPRECHT

 

 

SS-Sturmmann

172 844

Willi KOCH

 

 

SS-Mann

172 850

Kurt KAUFMANN

06.03.1911

4 174 979

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

172 857

Kurt MICHAELIS

05.07.1905

2 772 314

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

172 876

Hermann WEBERLING

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

172 878

Alfred STOLPMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

172 906

Walter RITTERHAUS

 

 

SS-Rottenführer

172 918

Herbert HANSEN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

172 923

Karl LIEBKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

172 925

Paul KRÜGER

 

 

SS-Sturmmann

172 928

Alfred SCHUHMANN

05.06.1891

1 632 246

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

172 935

Hermann RUEGER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

172 944

Herbert SCHNEIDER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

172 955

Karl ROESELER

28.02.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 26.05.1944 r.

172 970

Werner THEWS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

172 979

Heinrich RUDLOFF

 

 

SS-Mann

172 985

Adolf KLINKENSPOR

 

 

SS-Rottenführer

172 986

Wilhelm LEUE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

172 988

Heinrich BOOSS

06.06.1891

1 979 214

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

172 992

Dr Kurt BLANC

24.04.1900

1 072 966

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

172 993

Paul KÖHLER

 

 

SS-Oberscharführer

172 995

Adolf LIES

 

 

SS-Rottenführer

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 172 062 dla:
    SS-Untersturmführer der Waffen-SS - Willi WOLFF
    SS-Untersturmführer - Heinz BÖST, awans w dniu 20.04.1939 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion