Numery cz³onków SS od 173 000 do 173 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

173 000

Hermann SCHIERANDT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

173 007

August KRIEGER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

173 023

Hans THEILE

 

 

SS-Sturmmann

173 060

Franz REULECKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

173 064

Fritz ROSE

 

 

SS-Rottenführer

173 067

Otto URBAN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

173 072

Kurt SENNE

18.03.1910

2 255 439

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.09.1941 r.

173 079

Alfred KRÄFT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

173 105

Otto REICHERT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

173 138

Ernst SCHULZE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

173 144

Kurt SCHMIDT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1935 r.

173 148

Helmut WOLTER

 

 

SS-Unterscharführer

173 153

Ernst GREIFERT

29.03.1905

1 034 995

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

173 169

Fritz SCHULZ

04.05.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

173 173

Hans MOHRMANN

22.11.1899

2 066 722

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

173 174

Martin AHL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

173 178

Kurt HOFMANN

 

 

SS-Rottenführer - wykluczony z SS w 1938 r.

173 179

Herbert KORRIES

 

 

SS-Mann

173 186

Fritz SCHÖNDUBE

 

 

SS-Mann

173 188

Willi BORNSCHEIN

 

 

SS-Rottenführer

173 192

Fritz ROTH

23.02.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 23.02.1943 r.

173 205

Karl FLEISCHMANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

173 209

Heinrich LEMME

 

 

SS-Rottenführer

173 226

Harald Frhr. CZETTRITZ und NEUHAUSS

03.05.1893

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 24.12.1937 r.

173 238

Herbert JOHN

 

 

SS-Mann
28.04.1937 r. - wykluczony z SS

173 263

Hans KOCH

 

 

SS-Mann

173 270

Erich WOLFF

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

173 277

Albert REDDEMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

173 282

Dr Rudolf KUNZE  (1)

31.05.1906

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 04.01.1942 r.

173 300

Richard ULRICH

 

 

SS-Oberscharführer

173 304

Paul FRANZKOWSKI

08.02.1894

3 946 381

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

173 305

Dr Martin STOCK

28.01.1900

1 070 595

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

173 323

Adolf JOHN

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

173 328

Ewald ZIEGELMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

173 335

Arthur STURM

01.04.1904

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

173 338

Rudolf KLINGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

173 355

Alfred GERITZ

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

173 356

Fritz HÜBNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

173 369

Willi THEEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

173 393

Werner BENZNER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

173 399

Rudolf SEEGER

 

 

SS-Mann

173 400

Hans EHLERT

 

 

SS-Sturmmann

173 406

Gerhard KINNE

 

 

SS-Mann

173 407

Willi KRAUSE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

173 432

Gerhard GREGER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

173 438

Rudolf MEYER

 

 

SS-Mann

173 448

Heinz VÖLKER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

173 472

Klaus JAHNKE

 

 

SS-Mann

173 483

Heinz ELIAS

06.08.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

173 491

Otto GELETNEKY

31.01.1917

2 564 235

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans 11.09.1938 r.
zgin±³ 13.05.1940 r.

173 509

Erwin KÖLLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

173 519

Wilhelm SCHEÜRMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

173 524

Paul KAISER

16.12.1908

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
stracony 28.05.1947 r.

173 549

Paul REWOLINSKI

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

173 556

Georg ARNDT

14.12.1903

2 513 099

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

173 569

Erich HALFPAP

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

173 574

Ulrich STERN

02.01.1892

5 277 901

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

173 593

Johannes ARTER

 

 

SS-Mann

173 605

Konrad LENSKI

29.06.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

173 608

Max MÜLLER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

173 612

Paul STREICH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

173 615

Lothar LUDWIGS

 

 

SS-Unterscharführer

173 671

Wilhelm RENNHACK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

173 677

Gerhard PFEIFFER

 

 

SS-Unterscharführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

173 684

Günther LIESCH

 

 

SS-Sturmmann

173 690

Otto SACHER

 

2 251 866

SS-Untersturmführer - awans 17.06.1934 r.
01.09.1935 r. - opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w Wehrmachcie

173 698

Willi TOTZKE

11.01.1892

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS

173 699

Wilhelm REPP

 

 

SS-Rottenführer

173 711

Wilhelom DALLMANN

 

 

SS-Mann

173 725

Fritz BÄRWALD

 

 

SS-Mann

173 731

Otto DIRON

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

173 735

Richard DOROW

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

173 736

Richard BUTTKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

173 743

Otto KUCHENBECKER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

173 746

Erich PRÜTZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

173 747

Herbert ZANDER

 

 

SS-Unterscharführer

173 751

Willy BUBLITZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

173 802

Otto HAASE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

173 804

Franz JANNOWITZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

173 808

Otto KÖRLIN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

173 837

Werner GRABKE

30.05.1895

3 008 823

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

173 846

Dr Hans PUTTSARKEN

06.12.1895

4 491 340

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

173 851

Gerhard HEYCK

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

173 853

Hans HARMS

26.04.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

173 857

Gerhard BÄNDER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

173 860

Johannes WAGNER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

173 861

Rudolf VOGLER

 

 

SS-Scharführer

173 863

Hermann SCHUEES

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

173 887

Felix TRECKEL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

173 903

Willi MEISSNER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

173 911

Gustav SCHARP

 

 

SS-Sturmmann

173 914

Johann DÜCKER

09.04.1915

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

173 921

Hans SCHULDT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

173 924

Volkmar BURMEISTER

17.10.1908

2 730 673

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

173 949

Heinz UHLIG

 

 

SS-Mann

173 957

Henry FUNK

 

 

SS-Sturmmann

173 962

Max BLUNK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

173 977

Werner BODENSTEIN

 

 

SS-Unterscharführer

173 980

Gustav HANELT

21.09.1914

1 637 363

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

173 987

Hans PFEIFFER

05.12.1915

3 595 461

SS-Hauptsturmführer der Waffen SS - awans w dniu 30.01.1942 r.
zgin±³ 12.06.1944 r.

173 988

Hans PINGEL

 

 

SS-Sturmmann

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 173 282 dla:
    SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - Rudolf KUNZE
    SS-Unterscharführer - Wilhelm VOLTZ


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion