Numery cz³onków SS od 174 000 do 174 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

174 021

Werner SCHUMACHER

14.12.1914

4 137 236

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

174 026

Heinrich GÜLLNITZ

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

174 028

Gerhard SCHLÜTER

24.08.1912

 

SS-Hauptsturmführer

174 033

Hans HEIBECK

01.12.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

174 035

Wolfgang HÜBNER

 

 

SS-Mann

174 036

Erich KAVEN

29.09.1906

4 922 865

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

174 039

Gerhard MICHAELIS

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

174 054

Walter GÄRTNER

 

 

SS-Scharführer

174 063

Max HINRICHSEN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

174 064

Ernst KIEHN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

174 073

Theodor SCHEERER

 

 

SS-Untersturmführer

174 083

Alfred LANGE

12.06.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

174 098

Karl ROHLOFF

 

 

SS-Hauptscharführer

174 122

Karl LANGE

 

 

SS-Mann

174 130

Emil NEY

 

 

SS-Mann

174 137

Erwin HENNING

 

 

SS-Mann

174 194

Karl MÖLLER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

174 195

Günther PRESS

 

 

SS-Mann

174 228

Gustav BRINCKMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

174 235

Helmut MÜLLER-WELLBORN

28.02.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

174 236

Max VOSS

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

174 242

Hans-Joachim JESSEL

17.04.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

174 245

Herbert PAETOW

11.08.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 11.04.1945 r.

174 247

Ernst WEBER

08.05.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 03.04.1945 r.

174 253

Eldo FEMERLING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

174 266

Johannes PARBS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

174 273

Erich SEGIETH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

174 276

Horst STEIN

 

 

SS-Mann

174 287

Hans SEIFERT

 

 

SS-Mann

174 297

Willy BAADE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

174 298

Karl CORDS

05.09.1915

4 137 069

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.08.1941 r.

174 305

Friedrich GEESE

04.07.1908

4 403 902

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

174 308

Fritz RAMBOW

 

 

SS-Rottenführer

174 317

Karl WARMBIER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

174 322

Erich DREWS

 

 

SS-Rottenführer

174 328

Werner KNÜPPEL

 

 

SS-Scharführer

174 351

Ewald KRAFT

 

 

SS-Sturmmann

174 352

Eduard KNOLL

 

 

SS-Obersturmführer

174 355

Richard SCHADE

24.05.1910

 

SS-Mann - awans w dniu 10.04.1934 r.

174 357

Hans SCHMIDT

10.06.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

174 358

Werner SCHULZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

174 375

Franz RADTKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

174 364

Max ELSNER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

174 381

Johannes BOHNHOF

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

174 396

Hans STEEN

 

 

SS-Mann

174 401

Walter BAHLS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

174 408

Hans GEERTZ

 

 

SS-Mann
07.12.1936 r. - wykluczony z SS

174 419

Hans SCHMIDT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

174 420

Herbert SCHMIDT

19.04.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

174 421

Dr Waldemar SCHMIDT

16.02.1908

4 156 775

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.08.1942 r.

174 451

Friedrich TRAUTZETTEL

 

 

SS-Mann
12.10.1942 r. - wykluczony z SS

174 455

Walter WESTPHAL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

174 460

Bruno ZEITZ

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

174 461

Walter KREMER

 

 

SS-Rottenführer

174 467

Karl SASS

20.02.1913

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

174 468

Werner SCHMIDT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

174 490

Helmut SCHÖPS

 

 

SS-Mann

174 493

Werner FISCHER

 

 

SS-Mann

174 497

Harry BEHRNDT

12.02.1909

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

174 510

Dr Friedrich FASSBENDER

30.09.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

174 531

Karl PUCK

 

 

SS-Rottenführer

174 532

Wilhelm REHMANN

15.03.1912

4 408 127

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

174 550

Rudolf OLDENBURG

 

 

SS-Mann

174 555

Heinrich JEPP

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

174 558

Heinz TOEPFER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

174 559

Hugo BENEDICT

10.01.1898

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

174 563

Helmuth KUMMETZ

19.05.1904

138 957

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

174 569

Dr Rolf HANSEN

23.03.1901

3 279 017

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

174 578

Erich BÖHME

15.06.1909

4 229 662

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

174 584

Hermann PRIEBE

29.09.1896

39 916

SS-Untersturmführer - awans 11.09.1938r.

174 588

Dr Hans Max VOEGT

11.05.1909

4 363 449

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

174 600

Werner PETERMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

174 605

Walter RIEGE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

174 612

Christian SCHMIDT

22.03.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

174 614

Karl SPREKELS

 

 

SS-Rottenführer

174 615

Wilhelm STEFFEN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

174 618

Harry WEHNERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

174 622

Rudolf KLINCK

 

 

SS-Mann

174 624

Heinrich SÖLL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

174 641

Emil MARTENS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

174 657

Horst HAMPE

 

 

SS-Mann

174 666

Ernst HORSTMANN

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

174 671

Hugo MONHAUPT

18.03.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

174 673

Georg WILCK

02.02.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

174 677

Rudolf PRASSER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

174 682

Walter KABEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

174 697

Karl HADLICH

 

 

SS-Mann

174 703

Hermann VOSS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

174 709

Heinrich HENNING

 

 

SS-Rottenführer

174 730

Dr Hans HELDT

10.09.1906

572 019

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

174 743

Gerhard MOHR

22.03.1905

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

174 749

Hugo HABERKORN

 

 

SS-Unterscharführer

174 751

Hugo MÖLLER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

174 797

Erich GERSTAND

 

 

SS-Rottenführer

174 798

Henry HOLM

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

174 799

Rudolf JÜRGENS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

174 803

Rudolf LAFRENTZ

17.06.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

174 812

Ernst GROTH

 

 

SS-Mann

174 857

Herbert HASS

12.04.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

174 858

Arthur KOLTERMANN

05.03.1900

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

174 859

Helmuth MÖLLER

09.01.1909

167 625

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

174 877

Wilhelm RAGUSE

12.03.1891

2 706 797

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

174 880

Otto LANGE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

174 882

Johannes HARTZ

 

 

SS-Rottenführer

174 887

Dr Kurt ELSNER

09.07.1903

799 708

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

174 902

Helmut KORDTS

07.08.1914

7 040 308

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

174 907

Albert REINKENS

 

 

SS-Mann

174 920

Karl CARSTENSEN

 

 

SS-Sturmmann

174 927

Peter CARSTENSEN

 

 

SS-Mann

174 933

Werner PÖHLS

25.08.1915

3 601 054

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

174 945

Gustav RIECKHOFF

 

 

SS-Rottenführer

174 950

Benno WITTFOTH

 

 

SS-Sturmmann

174 954

Werner HÄNSCH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

174 961

Hans STRÖM

 

 

SS-Mann

174 968

Erich SÖTH

11.12.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

174 991

Erich ERICHSEN

 

 

SS-Mann

174 996

Walter FANDREY

23.09.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion