Numery cz³onków SS od 175 000 do 175 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

175 001

Peter PULS

 

 

SS-Rottenführer

175 002

Julius SCHWARZ

 

 

SS-Rottenführer

175 015

Paul VIOHL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

175 022

Ernst VOSS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

175 029

Otto HASELAÜR

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

175 035

Leopold DOBROWITSCH

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1939 r.

175 036

Axel MAGNUS

26.11.1892

5 389 265

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.09.1934 r.
SS-Standartenführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 15.12.1942 r.

175 037

Hans KOBELINSKI

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

175 102

Fritz MEISSNER

11.12.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

175 108

Hans JÄCKEL

 

 

SS-Mann

175 109

Herbert PFEIL

24.08.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

175 111

Herbert SCHÄFER

 

 

SS-Unterscharführer

175 112

Gerhard RAUPACH

10.01.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

175 128

Gerhard SCHWARZBACH

 

 

SS-Sturmmann

175 151

Helmut BUFE

05.08.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zdegradowany do stopnia SS-Schütze w 1944 r.
zmar³ lub zosta³ stracony w obozie karnym we wrze¶niu 1944 r.

175 176

Otto RÄBIGER

06.04.1900

4 412 528

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

175 186

Heinz KLOSE

09.04.1914

4 359 201

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.
zgin±³ 08.11.1941 r.

175 207

Fritz HOCH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

175 211

Heinz NEUMANN

 

 

SS-Rottenführer der Waffen SS

175 214

Rudolf SCHULZE

16.03.1915

4 821 152

SS-Hauptsturmführer der Waffen SS
zgin±³ 28.05.1940 r.

175 255

Herbert NOACK

10.11.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

175 289

Paul LETTOW

08.07.1890

2 781 369

SS-Standartenührer der Waffen-SS - awans w dniu 09.09.1934 r.
16.07.1935 r. - opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

175 296

Georg SCHÄFER

05.07.1906

970 520

SS-Untersturmführer
awans w dniu 12.09.1937 r.

175 300

Johann LEHNIGK

 

 

SS-Sturmmann

175 325

Max KREUZ

06.04.1905

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

175 326

Gerhard KOWALICK

24.07.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

175 336

Erich SCHMIDT

 

 

SS-Rottenführer

175 339

Erich MARSCHALL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

175 341

Fritz STOPPEL

 

 

SS-Unterscharführer

175 371

Werner SCHINDLER

12.07.1914

3 529 293

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.02.1942 r.

175 403

Max DRESLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

175 456

Heinz BRIESEMEISTER

 

 

SS-Rottenführer, oraz
SS-Rottenführer d.R. Waffen-SS

175 473

Bruno ULBIG

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

175 500

Ernst WALTER

16.06.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

175 509

Ernst HEINZEL

13.11.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1943 r.

175 510

Werner SCHÜTZE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

175 515

Willy DREISE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

175 521

Eberhard MIRUS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

175 529

Helmut RUSCHEWEYH

 

 

SS-Rottenführer

175 530

Heinz DUSCHEK

 

 

SS-Rottenführer

175 560

Werner CONRAD

18.08.1911

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

175 564

Werner BERGHOLZ

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1942 r.

175 574

Karl ORTHMANN

 

 

SS-Mann

175 595

Kurt GRÄVE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

175 601

Josef STOJEK

28.05.1904

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

175 602

Arthur RÄTSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

175 613

Gerhard KAHLMANN

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

175 614

Dr Paul FRIEBEL

21.05.1887

1 418 897

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

175 615

Erich BAIER

 

 

SS-Rottenführer

175 618

Werner LINDAU

06.03.1912

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

175 638

Gerhard HOFFMANN

07.02.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

175 661

Paul JENCKE

27.09.1889

5 019 363

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

175 693

Ludwig HERUD

 

 

SS-Sturmmann

175 718

Heinrich DEGE

14.09.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

175 724

Erich THIELSCH

 

 

SS-Unterscharführer

175 742

Dr Rudolf OPITZ

01.08.1897

673 737

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

175 755

Hanns RUHL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

175 769

Helmut RAMBUSCH  (1)

02.03.1910

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

175 783

Erwin WELZ

 

 

SS-Rottenführer

175 793

Helmut CLASSEN

 

 

SS-Rottenführer

175 813

Walter GINTZEL

17.09.1905

4 731 629

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

175 829

Lothar KRÖHL

11.08.1908

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

175 843

Gerhard SCHILDAN

02.11.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

175 851

Erich PACHALI

 

 

SS-Rottenführer

175 865

Bruno RIEDEL

23.01.1913

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 13.03.1943 r.

175 887

Werner LÖSCHNER

28.08.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

175 910

Willy FITZNER

 

 

SS-Mann

175 915

Martin LANGE

29.05.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

175 929

Ernst WOLLMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

175 931

Winfried ZORN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

175 940

Gerhard BEIER

 

 

SS-Mann

175 941

Arthur DITTRICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

175 959

Heinrich HELLER

30.07.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

175 972

Fritz UNVERSUCHT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

175 991

Martin TEUBER

 

 

SS-Mann

175 999

Harry SINSKE

02.10.1910

 

SS-Hauptsturmführer , oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 175 769 dla:
    SS-Obersturmführer der Waffen-SS - Helmut RAMBUSCH
    SS-Rottenführer - Erich BARTNICK, wykluczony z SS w 1938 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion