Numery cz³onków SS od 176 000 do 176 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

176 000

Erich GIRNDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

176 014

Paul BUCHWALD

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

176 046

Otto TILLACK

 

 

SS-Rottenführer

176 077

Kurt SCHMIDT

 

 

SS-Mann

176 080

Max BRUSSIG

25.01.1902

2 154 911

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

176 085

Ernst HÄRTEL

14.05.1905

2 143 675

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.
SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

176 089

Gerhard KRETSCHMER

21.06.1904

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.
zgin±³ 17.09.1943 r.

176 090

Josef VASKE

 

 

SS-Mann

176 141

Rudolf THIELE

19.04.1909

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

176 166

Paul SEYLER

11.09.1902

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

176 175

Dr Josef LANGER

06.06.1901

1 684 294

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

176 181

Gerhard KERSTEN

23.11.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

176 183

Josef SWIENTEK

01.02.1912

4 490 674

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

176 200

Arthur TROENDLE

19.05.1899

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

176 212

Josef BRZOSA

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

176 220

Johann HOSSALLA

 

 

SS-Sturmmann

176 221

Erwin SCHIRMER

 

 

SS-Mann

176 254

Arthur MÜLLER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

176 259

Hubert KOTOLLA

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

176 269

Franz LORENZ

 

 

SS-Mann

176 282

Valentin ROMANCZYK

 

 

SS-Unterscharführer

176 287

Paul PRZYBILLA

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

176 307

Max SCHAAL

24.10.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

176 310

Gerhard GRANNEMANN

28.05.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 21.01.1943 r.

176 314

Max KRAUSE

 

 

SS-Scharführer

176 327

Paul GAWENDA

 

 

SS-Sturmmann

176 358

Walter ROSZCZYK

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.01.1943 r.

176 370

Hans HANKE

13.03.1912

2 221 214

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

176 402

Horstmar HENTSCHEL

05.03.1910

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

176 413

Gerhard PASSEK

 

 

SS-Sturmmann

176 434

Ernst NANNIG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

176 438

Alfred HANNEMANN

 

 

SS-Sturmmann

176 444

Kurt KOPIETZ

 

 

SS-Mann

176 458

Dr Ernst RETT

03.03.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w maju 1945 r. w Pradze

176 467

Dr Max POPIERSCH

26.05.1893

3 531 412

SS-Sturmbannführer
zmar³ 21.04.1942 r.

176 484

Max GROSS

07.12.1902

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r

176 501

Wilhelm HAHN

 

 

SS-Mann

176 524

Edmund BERKE

07.09.1911

3 601 293

SS-Obersturmführer der Waffen-SS- awans w dniu 10.09.1939 r.

176 533

Walter LUPPA

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

176 541

Max MACHILL

26.09.1898

1 680 394

SS-Obersturmführer
zmar³ 06.03.1938 r.

176 560

Max FREIHERR

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

176 568

Anton SKALNIK

 

 

SS-Sturmmann

176 577

otto HAUTKE

 

 

SS-Mann

176 610

Ernst GOTTWALD

1895

 

SS-Untersturmführer

176 613

Fritz KRAUSE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

176 642

Günther NOWOTNY

19.11.1912

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

176 667

Gerhard ECKERT

 

 

SS-Mann

176 673

Alfred BIELITZER

27.04.1902

1 428 893

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

176 679

Fritz THIELE

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

176 687

Walter SNEHOTTA

 

 

SS-Mann

176 691

Josef HARTMANN

 

 

SS-Mann

176 702

Walter THOMAS

 

 

SS-Mann
04.12.1936 r. - wykluczony z SS

176 712

Robert JURYTKO

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

176 748

Willy KRUPPA

09.11.1899

1 863 294

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

176 755

Josef HEINRICH

 

 

SS-Mann

176 765

Paul PIECZUCH  (1)

 

 

SS-Unterscharführer

176 767

Wilhelm RÖDER

 

 

SS-Rottenführer

176 771

Alfons ROWAG

 

 

SS-Mann

176 772

Joachim GRIEGEL

 

 

SS-Scharführer

176 822

Rochus KANIA

 

 

SS-Scharführer

176 885

Ernst LINKE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

176 900

Hans SEIDEL

12.09.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

176 903

Max BOGATZEK

 

 

SS-Rottenführer

176 924

Karl THÜRK

09.11.1890

2 562 744

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

176 960

Georg FRANKE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

176 967

Hans GRÜTTNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

176 997

Willi GRUNERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

176 998

Emil WACKERBAUER

27.10.1907

3 958 923

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

176 999

Kurt HOFFMANN

22.08.1905

742 796

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.02.1934 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 176 765 dla:
    SS-Unterscharführer - Paul PIECZUCH
    SS-Mann - Georg FREY


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion