Numery cz³onków SS od 177 000 do 177 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

177 000

Paul LECIEJEWSKI

04.06.1901

562 267

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

177 001

Max ZINTL

27.03.1893

1 075 196

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

177 002

Ludolf von ALVENSLEBEN

17.03.1901

149 345

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS und Polizei
- awans w dniu 09.11.1943 r.

177 003

Dr Heinrich HELLWIG

28.03.1893

2 178 807

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.03.1934 r.

177 004

Gustav GIESECKE

08.03.1887

3 354

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

177 005

Richard von HOFF

12.06.1880

403 074

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1939 r.
zmar³ w wyniku obra¿eñ po wypadku lotniczym 07.05.1945 r.

177 007

Karl STANG

28.03.1901

562 233

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

177 009

Rolf SCHREINER

 

 

SS-Oberscharführer

177 011

August FLECK

25.08.1901

278 282

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.03.1935 r.
wykluczony z SS 15.10.1938 r.

177 017

Otto SOMMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

177 018

Karl HÜNDLINGS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.+

177 022

Karl BACKHAUS

10.10.1911

166 799

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

177 023

Kurt SCHUMANN

25.12.1903

826 357

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

177 024

Dr Hans BAVENDAMM

29.05.1896

105 577

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

177 025

Johannes FRIEDRICH

16.08.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

177 034

Bruno BERTRAM

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

177 036

Fritz ROHDE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

177 051

Georg KIRCHNER

 

 

SS-Scharführer

177 058

Bruno GARCHE

 

 

SS-Mann

177 066

Eduard EBERT

 

 

SS-Mann

177 068

Hans JENNRICH

07.11.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 05.06.1942 r.

177 069

Hans WIPPERLING

12.12.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

177 082

Walter KUNZE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

177 087

Walter FRANTZ

 

 

SS-Rottenführer

177 092

Heinz PRINZLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

177 097

Hermann NOLTE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1939 r.

177 112

Erich ZIEMANN

 

 

SS-Sturmmann
01.12.1937 r. - wykluczony z SS

177 113

Erich RADTKE

 

 

SS-Unterscharführer

177 117

Walther BEYER

02.11.1883

737 610

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

177 125

Karl KAMIETH

 

 

SS-Mann

177 129

Paul KNOLL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

177 149

Erich WIESE

 

 

SS-Sturmmann

177 151

Willi SCHECK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

177 165

Albert ROSCHOLL

 

 

SS-Rottenführer

177 176

Gustav WEGENER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

177 197

Paul MEIER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

177 206

Werner RIECKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

177 207

Ernst WEINBERG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

177 217

Reinhold HETHKE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

177 238

Kurt HASE

 

 

SS-Sturmmann

177 241

Gerhard MÜLLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

177 243

Erich GAMPE

 

 

SS-Sturmmann

177 246

Erich SCHULZE

 

 

SS-Mann

177 256

Wilhelm von der HEYDE

 

 

SS-Sturmmann

177 271

Arthur MOEBUS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

177 276

Gerhard WOLTER

 

 

SS-Mann

177 281

Heinz LEINEMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

177 285

Dr Horst SÜTTINGER

12.06.1907

562 010

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

177 286

Gerhard WOLFF

25.10.1903

1 098 027

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

177 290

Wilhelm SCHMIDT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

177 292

Walter TANK

 

 

SS-Untersturmführer

177 319

Willi DREWITZ

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

177 321

Ernst SEEGER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

177 328

Hans SCHMIDT

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

177 350

Wilhelm KLAEDEN

13.02.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

177 351

Heinz OETZMANN

17.04.1909

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

177 356

Otto PANNIER

 

 

SS-Unterscharführer

177 357

Fritz FRANCKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

177 363

Kurt NIKOLAI

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

177 364

Jürgen RECKLING

 

 

SS-Rottenführer

177 366

Otto DUBBERKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

177 375

Werner GERKE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

177 382

Wilhelm SCHRÖDER

22.11.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

177 385

Ernst GRÜNSCH

 

 

SS-Mann

177 413

Gerhard SCHUHZE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

177 414

Willi LIERATH

 

 

SS-Mann

177 416

Reinhold PRELLBERG

 

 

SS-Mann

177 437

Kurt HERMS

12.11.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w marcu 1945 r.

177 441

Wilhelm REISENER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

177 442

Johannes MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

177 443

Johannes PAZEK

 

 

SS-Unterscharführer

177 446

Willi HERRSCHAFT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

177 471

Willi MORGENSTERN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

177 482

Erich RIEFENSTAHL

 

 

SS-Mann

177 484

Joachim STADELMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

177 493

Walter REICHERT

27.08.1905

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

177 510

Gustav SALOMON

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

177 514

Herbert BALKE

19.08.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

177 527

Albert THIELE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

177 534

Gerhard RECKLING

27.01.1910

1 982 050

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

177 549

Siegfried HAUPT

18.09.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

177 550

Erich FEILHABER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

177 570

Karl FIESELER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

177 571

Erich DEPPNER

08.08.1910

1 254 844

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

177 583

Walter LIESSMANN

 

 

SS-Mann

177 588

Otto BÜTTNER

03.06.1899

1 999 203

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

177 599

Rudolf PLATZ

05.02.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

177 608

Heinz STIELER

09.04.1911

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

177 614

Wilhelm FLEMMING

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

177 619

Heinz ELS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

177 634

Kurt WIECHMANN

 

 

SS-Untersturmfuhrer - awans w dniu 10.09.1939 r.

177 638

Ernst BEUTNER

 

 

SS-Mann

177 639

Paul KLEINMANNS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

177 656

Werner SPARFELD

24.10.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

177 674

Alfred BEYER

 

 

SS-Mann

177 691

Wilhelm RICHTER

 

 

SS-Scharführer

177 704

Kurt SOIKA

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

177 705

Dr Friedrich HÜBNER

28.10.1896

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

177 714

Hans PAEGEL

21.08.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ 06.05.1943 r.

177 718

Max TEICHMANN

31.12.1902

1 977 669

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 29.04.1945 r.

177 720

Helmut BORNBÄUMEN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

177 739

Arno LÜDDEMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

177 765

Walter GOLZE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

177 772

Hugo BETTGE

 

 

SS-Mann

177 785

Max KARRAS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

177 789

Otto KOEPPEN  (1)

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

177 802

Karl-Otto SCHLEI

15.05.1913

4 137 230

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

177 805

Josef JASINSKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

177 806

Paul SCHULZE

 

 

SS-Mann

177 809

Richard MÜLLENHAUPT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

177 816

Gerhard HILDEBRANDT

 

 

SS-Mann

177 824

Erich MÜLLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

177 825

Carl DORNHEIM

01.07.1903

1 983 764

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

177 831

Ernst FELDHEIM

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

177 837

Walter SEEGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

177 840

Otto HANSEN

14.02.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

177 873

Otto HORST

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

177 880

Heinz STAPPENBECK

11.11.1911

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

177 886

Otto GAST

06.07.1908

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

177 888

Helmut RHODE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

177 889

Gerhard WÖHLER

 

 

SS-Mann

177 891

Herbert FRIEDRICH

 

 

SS-Rottenführer

177 894

Heinrich BINDEMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

177 906

Paul TREBESIUS

 

 

SS-Mann

177 918

Hans BRETSCHNEIDER

14.12.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

177 923

Gerhard LEHMANN

 

 

SS-Mann

177 933

Kurt KLAMROTH

 

 

SS-Rottenführer

177 942

Franz PASCHKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

177 943

Georg BAETGE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

177 949

Helmut WEISS

20.12.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
do pa¼dziernika 1955 r. - w sowieckiej niewoli

177 966

Walter SCHULZE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

177 969

Karl WELKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

177 988

Wilhelm TRUTSCHLER

17.08.1895

5 034 795

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.09.1943 r.

177 989

Martin ZIERAU

 

 

SS-Mann
26.10.1936 r. - wykluczony z SS

177 993

Heinrich REICHERT

22.12.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.04.1944 r.

177 996

Georg SCHOLZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 177 789 dla:
    SS-Rottenführer - Otto KOEPPEN
    SS-Sturmmann - Willi HELD


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion