Numery cz³onków SS od 178 000 do 178 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

178 009

Rudolf OTTO

 

 

SS-Rottenführer

178 014

Paul LUCKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

178 021

Erich THIEMER

 

 

SS-Oberscharführer

178 026

Joachim HERBERS

02.07.1911

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.09.1943 r.

178 031

Willy SOMMER

28.09.1903

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ 20.04.1945 r.

178 032

Paul GROSSMANN

 

 

SS-Rottenführer

178 058

Dr Hans BEHNSTEDT

20.11.1880

1 873 601

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

178 104

Reinhold MÜLLER

 

 

SS-Mann

178 122

Reinhold KIRSCHNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

178 198

Alfred SCHOLZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

178 213

Konrad PARTHY

 

 

SS-Rottenführer

178 219

Wolfgang NITSCHE

 

 

SS-Rottenführer

178 228

Karl BAUMGÄRTEL

 

 

SS-Oberscharführer

178 257

Kurt BECK

 

 

SS-Oberscharführer

178 262

Karl DRESSLER

10.08.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

178 345

Erich BIESEL

19.07.1907

5 101 458

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

178 348

Arno WALTHER

 

 

SS-Sturmmann

178 357

Walter REUPSCH

 

 

SS-Rottenführer

178 359

Walter MOHR

19.05.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

178 380

Fritz LERP

30.11.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

178 406

Willy WITZEL

 

 

SS-Rottenführer

178 407

Fritz HEUSE

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

178 412

Alfred DIPPMANN

 

 

SS-Mann
14.03.1935 r. - wykluczony z SS

178 489

Hermann ROHDE

15.09.1908

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

178 497

Helmut KREMMER

 

 

SS-Unterscharführer

178 510

Hermann HILL

29.06.1901

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

178 515

Heinrich WOHLFAHRT

 

 

SS-Sturmmann

178 520

Adam MALKOMES

12.12.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

178 522

Paul DITTMAR

19.02.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen SS

178 523

Dr Albert KNIPSCHILD

08.04.1896

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936r.

178 525

Karl REUTER

 

 

SS-Mann

178 564

Gustav STÖWESAND

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

178 566

Erich WEINBRECHT

 

 

SS-Sturmmann

178 587

Johannes FIEDLER

31.01.1911

 

SS-Scharführer der Waffen-SS - awans w dniu 05.12.1936 r.

178 611

Walter SIEGMUND

 

 

SS-Scharführer

178 643

Albert AMTHOR

22.09.1914

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1937 r.

178 720

Kurt GRAU

 

 

SS-Sturmmann

178 738

Heinrich KRETSCHMAR

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

178 752

Fritz HAMMER

14.10.1911

848 478

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

178 769

Herbert WICKE

 

 

SS-Mann

178 784

Hartmut PULMER

09.11.1908

5 487 085

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

178 797

Thilo TREUTLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

178 850

Richard LEUKEFELD

 

 

SS-Unterscharführer

178 851

Herbert THIERBACH

 

 

SS-Rottenführer

178 881

Paul DOERRE

 

 

SS-Unterscharführer

178 891

Walter FISCHER

 

 

SS-Unterscharführer

178 910

Albert BIRKENSTÄDT

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

178 911

Helmuth KRECH

 

 

SS-Sturmmann

178 952

Erich BRIX

22.12.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

178 955

Hans KUHN

 

 

SS-Unterscharführer

178 960

Alfred KALTWASSER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

178 967

Waldemar PORTMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

178 969

Karl KOETH

 

 

SS-Sturmmann

178 978

Fritz DEGELOW

25.02.1892

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

178 981

Franz SCHWABE

 

 

SS-Sturmmann
17.09.1936 r. - wykluczony z SS

178 984

Willy BRÜCKNER

 

 

SS-Mann

178 985

Albert MARX

 

 

SS-Sturmmann

178 994

Erich FISCH

 

 

SS-Mann

178 997

Walter BECKER

 

 

SS-Sturmmann


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion