Numery cz³onków SS od 179 000 do 179 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

179 024

Alfred MYLIUS

 

 

SS-Scharführer

179 063

Kral GERECKE

 

 

SS-Sturmmann

179 071

Dr Heinrich EGGELING

17.10.1888

2 891 130

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

179 073

Erich KÄMMERER

22.05.1893

2 953 063

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

179 078

Walter KRUMBHOLZ

 

 

SS-Sturmmann

179 094

Otto ALBERT

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

179 109

Arthur GÜNTHER

 

 

SS-Mann

179 124

Fritz BAUER

15.11.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R Waffen SS - awans w dniu 26.10.1944 r.

179 127

Josef HERKERT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

179 136

Walter HARTMANN

 

 

SS-Rottenführer

179 137

Wilhelm KOGGEL

 

 

SS-Sturmmann

179 139

Andreas WEILE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

179 148

Hermann SCHNEIDER

06.04.1903

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.02.1942 r.

179 150

Rudolf NUTZEBLUM

 

 

SS-Sturmmann

179 153

Hermann ZERNACK

23.10.1901

4 105 385

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

179 154

Dietrich LUCE

21.04.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen SS

179 160

Walter SCHÄTZCHEN

21.04.1911

 

SS-Rottenführer der Waffen SS - awans w dniu 01.09.1937 r.

179 161

Erich WENDT

 

 

SS-Unterscharführer

179 175

Fritz PETERS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

179 188

Willi WENDT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

179 191

Heinz SCHNARTENDORFF

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

179 192

Dr Heinrich MEYER-HEIDNER

17.03.1908

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

179 196

Rudolf SCHULZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

179 197

Erich STREITZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

179 200

Gerhard WESSEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

179 211

Karl KOLODZIEJCOK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

179 253

Rudolf GELLERT

 

 

SS-Rottenführer

179 259

Hans DEPPE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

179 263

Kurt BÄHR

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

179 273

Paul RADTKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

179 284

Rolf SCHNEIDER

29.07.1911

491 813

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

179 300

Willi-Klaus RINCK

10.10.1905

575 244

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

179 301

Hermann SIEMSEN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

179 317

Willi TRAMM

20.12.1911

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.07.1939 r.

179 318

Paul VALLENTIN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

179 329

Hans JACOBSEN

 

 

SS-Scharführer

179 330

Gerhard KRAMBEER

18.11.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

179 331

Kurt LEHMANN

19.09.1911

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

179 347

Philipp RICHARD

 

 

SS-Rottenführer

179 350

Klaus WETTWER

10.05.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

179 368

Hans KELLMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

179 380

Ulrich SELMER

 

 

SS-Mann

179 392

Karl HAHN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

179 403

Erich METHLING

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

179 407

Werner SCHNEEKLOTH

01.08.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R Waffen SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

179 421

Willy BERGER

 

 

SS-Mann

179 438

Wilhelm MÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

179 445

Walter DUSENSCHÖN

23.12.1914

1 153 496

SS-Hauptsturmführer der Waffen SS
zgin±³ 10.02.1942 r.

179 460

Hans KRESS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

179 480

Hans FRÖLICH

02.02.1916

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

179 481

Ewald GUTGESELL

 

 

SS-Mann
22.02.1939 r. - wykluczony z SS

179 483

Carl SCHULTZ

24.12.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

179 494

Alwin WERNER

12.01.1905

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

179 506

Karl BOLDT

27.10.1907

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

179 522

Helmut ECKL

01.03.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ w styczniu 1945 r.

179 524

Hans KOOP

07.09.1914

5 180 152

SS-Sturmbannführer der Waffen SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ w 1945 r.

179 534

Paul KRISTANDT

21.04.1891

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

179 564

Herbert HÄUSSLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

179 573

Helmuth KOEHNE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

179 595

Gert MÄCK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

179 599

Kurt SACHS

04.08.1911

4 177 401

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

179 601

Johann WUNDERLICH

01.10.1902

3 973 230

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

179 609

Richard KÖHN

16.05.1896

4 794 692

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.07.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 01.07.1944 r.

179 633

Willy RYDZEWSKI

 

 

SS-Sturmann
wykluczony z SS w 1938 r.

179 648

Max OTTE

04.10.1905

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

179 649

Kurt SCHERENBERGER

07.08.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

179 651

Paul SCHOSSAU

 

 

SS-Rottenführer

179 655

Karl WELZ

15.11.1914

4 792 306

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

179 661

Hans BUDIAN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.07.1939 r.

179 667

Paul MÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

179 678

Erich PFEIFFER

16.07.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

179 689

Karl PLATH

25.11.1907

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

179 691

Werner ACKE

 

 

SS-Mann

179 698

Alfred PEDERSEN

18.06.1913

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

179 700

Paul GUNDERMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

179 702

Karl GREB

10.03.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

179 703

Gerhard DIECKMANN

25.02.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

179 704

Karl BLAFFERT

 

 

SS-Scharführer

179 720

Bernhard GLISSMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

179 737

Otto GARRELS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

179 743

Paul JEEWE

 

 

SS-Sturmmann

179 748

Rudolf PALM

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

179 758

Erich KOLZ

 

 

SS-Mann

179 760

Hans KOOTZ

 

 

SS-Sturmmann

179 765

Dr Enno LOLLING

19.07.1888

4 691 483

SS-Standartenführer der Waffen SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
pope³ni³ samobójstwo 27.05.1945 r.

179 771

Erich BORCHERT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

179 785

Walther POHL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

179 795

Herbert SUHR

06.06.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 03.11.1944 r.

179 803

Harro ANHUDT

 

 

SS-Mann

179 809

Ewald STOLL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

179 812

Paul ACKERMANN

 

 

SS-Rottenführer

179 814

Hans DÖRNBRAK

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

179 816

Hans FEHLANDT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

179 827

Walter ALTENBERGER

 

 

SS-Rottenführer

179 836

Hermann BRAUER

 

 

SS-Rottenführer

179 838

Ernst DIERKS

28.10.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

179 856

Hans STEGER

28.08.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

179 860

Heinrich VOSS

28.02.1905

3 038 429

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

179 895

Hans HARMS

 

 

SS-Mann

179 898

Hans-Herbert KIEHN

22.10.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

179 900

Gerhard KRÖGER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1938 r.

179 910

Werner KRÜGER

 

 

SS-Sturmmann

179 911

Gert LASSEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

179 922

Dr Karl-August ECKHARDT

05.03.1901

952 083

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

179 940

Walter FINCK

 

 

SS-Rottenführer

179 944

Heinz JANITZ

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

179 955

Hans DAVID

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

179 968

Waldemar KUTSCHER

 

 

SS-Rottenführer

179 978

Willi STEGELMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

179 979

Ernst BENNAT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1937 r.

179 983

Karl-Heinz RADAU

14.03.1917

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

179 985

Alfred MAHLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

179 998

Hans WRIGGE

 

 

SS-Sturmmann


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion