Numery cz³onków SS od 18 000 do 18 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

18 003

Hermann GREIFFENREICH

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

18 011

Martin ROHN

10.03.1899

282 904

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

18 014

Erich GRAUL

16.06.1906

58 451

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

18 015

Heinz MÖLLERING

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

18 021

Konstantin RIEGER

 

 

SS-Untersturmführer

18 028

Max MARSCHAL

06.03.1887

313 908

SS-Obersturmführer

18 038

Herbert PACKEBUSCH

04.02.1902

165 785

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

18 041

Hans SCHÄFFER

29.05.1901

255 945

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.10.1939 r.

18 044

Karl SCHATTKE

09.12.1906

515 567

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

18 046

Wilhelm KLEUKE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

18 049

Frany SCHMIDT

21.12.1906

743 550

SS-Obersturmführer

18 050

Josef SCHNEIDER

17.07.1900

120 273

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

18 057

Wilhelm PETZOLD

12.08.1898

237 453

SS-Untersturmführer - awans w dniu 28.08.1934 r.

18 061

Volkmar TAMM

13.06.1911

762 320

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r
zgin±³ 15.02.1945 r.

18 070

Friedrich VOSS

 

 

SS-Unterscharführer

18 084

Heino WILMS

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

18 088

Hugo MÖLLER

 

 

SS-Mann

18 089

Hermann FINNERN

22.09.1897

497 742

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1934 r.

18 090

Robert KARSTENS

20.09.1905

 

SS-Oberscharführer

18 097

Karl ROHWER

16.05.1914

584 641

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

18 108

Franz ECKHARD

11.12.1897

262 567

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

18 110

Rudolf SEIFERT

 

 

SS-Scharführer

18 113

Herinrich ZIMMERMANN

 

 

SS-Unterscharführer

18 118

Johann BRAUN

22.07.1903

260 912

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

18 126

Friedrich MINK

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

18 131

Ludwig KUNTZ

02.06.1908

935 144

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

18 139

Hans BÄCKER

 

 

SS-Unterscharführer

18 143

Friedrich SCHIMMEL

 

 

SS-Rottenführer

18 147

Emil KISSEBERG

21.08.1902

 

SS-Sturmmann, oraz
SS-Sturmmann d.R, Waffen-SS

18 152

Rudolf SAUER

11.12.1891

140 121

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

18 162

Hermann MEYER

 

 

SS-Scharführer

18 189

Hermann HAMMACHER

 

 

SS-Rottenführer

18 199

Hermann ABEL

24.08.1910

458 838

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

18 202

Heinrich BLÜMER

 

 

SS-Rottenführer

18 209

Eugen GUDAT

 

 

SS-Scharführer

18 215

Ewald KERSTEN

27.05.1904

743 986

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

18 218

Karl Prinz zur LIPPE

21.10.1889

461 327

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

18 219

Fritz RULETZKI

09.09.1896

412 882

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.10.1939 r.

18 225

Rudolf HANUSCH  (1)

12.08.1910

227 891

SS-Obersturmführer

18 227

Max EHRLICH

03.10.1897

203 444

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

18 228

Karl BOECKLER

06.04.1911

717 134

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

18 229

Herbert-Günther KRAMER

03.04.1900

372 343

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1938 r.

18 241

Heinrich LINDNER

14.06.1909

238 157

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 12.09.1937 r.

18 243

Alfons FIEBIGER

 

 

SS-Unterscharführer

18 249

Rudolf KÜGLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

18 259

Heinrich GOTTSCHLING

29.09.1909

641 758

SS-Hauptsturmführer

18 274

Heinrich LINDNER

16.03.1893

673 414

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

18 283

Hans RUPRECHT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

18 285

Oskar KNAPPE

29.06.1891

732 352

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.10.1939 r.

18 286

Egon DALSKI

02.01.1898

605 214

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

18 287

Willi SCHMIDT

04.09.1898

849 420

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

18 291

Paul BENEDIX

02.08.1888

 

SS-Scharführer

18 302

Walter THIELERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

18 307

Paul DOMINICK

12.07.1907

 

SS-Unterscharführer

18 315

Hans REIMER

 

 

SS-Oberscharführer

18 322

Gerhard RICHTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

18 323

Karl GROLLMITZ

01.05.1909

238 336

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

18 328

Paul GRUHN

22.03.1898

582 145

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

18 329

Erich MOYS

 

 

SS-Scharführer

18 332

Dr Walter LICHTSCHLAG

05.10.1889

566 222

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

18 340

Franz WELZEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

18 349

Ernst HAUPTFLEISCH

19.11.1903

845 704

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

18 353

Peter SKOMUDEK

 

 

SS-Oberscharführer

18 357

Herbert PESCHKE

06.12.1909

129 855

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

18 361

Alfred SKORUPPA

02.11.1900

642 071

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

18 362

Kurt SEEWALD

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

18 365

Alfred WALTER

07.09.1901

310 366

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

18 368

Paul GIEROCK

19.09.1891

238 796

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

18 370

Hermann HEINISCH

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
>SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

18 374

Oskar HAUSDORF

31.12.1899

845 429

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

18 376

Franz HEIM

13.02.1907

352 548

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.05.1943

18 382

Rudolf TRENK

 

 

SS-Obersturmführer

18 397

Max WERNER

08.10.1906

311 634

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

18 398

Erich MOSCHNER

17.09.1892

179 243

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

18 399

Willy KRETSCHMER

23.07.1902

84 085

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

18 401

Josef MANN

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

18 409

Bruno PELZ

21.08.1894

428 549

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

18 415

Willi COSTE

29.10.1897

641 826

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

18 422

Otto CIMBAL-MAROCKE

03.12.1896

392 584

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

18 423

Hans GEHNICH

 

 

SS-Untersturmführer

18 424

Kurt HUNSCHA

09.10.1900

403 684

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

18 429

Max SONSALLA

16.01.1896

254 785

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

18 431

Konrad POHL

02.02.1898

389 129

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

18 441

Alfred LUDWIG

18.10.1902

36 484

SS-Obersturmführer

18 443

Gottfried MÜLLER

 

 

SS-Oberscharführer

18 445

Julius HYHS

 

 

SS-Oberscharführer

18 452

Franz KOWALLIK

22.01.1878

493 376

SS-Obersturmführer

18 462

August HESSE

 

 

SS-Untersturmführer

18 463

Wilhelm KUNZE

 

 

SS-Scharführer

18 469

Josef MATSCHKE

02.11.1889

428 878

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

18 473

Otto HERMANN

 

 

SS-Unterscharführer

18 478

Julius WALLSCHEK

 

 

SS-Scharführer

18 479

Gustav TIEDTKE

 

 

SS-Untersturmführer

18 486

Roman OBERHAUSER

 

 

SS-Oberscharführer

18 491

Max PETER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

18 493

Dr. Heinrich HARMJANZ

22.05.1904

254 176

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

18 496

Fritz SCHAPP

03.09.1908

655 546

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

18 499

Ewald URBAN

26.07.1903

356 043

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

18 501

Paul BÜCKNER

 

715 836

SS-Obersturmführer

18 509

Johann PAWLETZKI

 

 

SS-Scharführer

18 514

Kurt HOLZT

 

 

SS-Unterscharführer

18 517

Karl FRITZ

 

 

SS-Unterscharführer

18 520

Heinrich DARGEL

28.01.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

18 523

Franz BANNACH

23.07.1902

371 321

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 12.03.1934 r.

18 531

Herbert TEUFFEL

23.08.1905

577 405

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

18 543

Richard EBERHARD

21.04.1909

836 532

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

18 553

August EICHERT

13.01.1894

57 807

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

18 560

Richard HAHN

03.05.1905

329 944

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

18 566

Heinrich DÖRR

 

 

SS-Mann

18 588

Wilhelm MARTZ

 

 

SS-Unterscharführer

18 593

Wilhelm KALLERT

 

 

SS-Rottenführer

18 599

Ludwig KAPFELSPERGER

 

 

SS-Unterscharführer

18 606

Hans SCHMIDT

25.03.1910

318 978

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

18 612

Hans BECKER

16.05.1890

179 795

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

18 613

Walter BACHMANN

22.06.1903

12 185

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

18 614

Erich ENGELBRECHT

21.11.1881

5 838

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

18 615

Siegfried SEIDEL-DITTMARSCH

 

-

SS-Gruppenführer - awans w dniu 13.05.1933 r.

18 622

Karl DIEDRICH

 

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

18 634

Hermann BZIK

30.10.1895

507 287

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

18 637

Georg BOESE

27.11.1898

617 389

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

18 644

Max KNÖCHEL

09.06.1883

167 527

SS-Hauptsturmführer

18 646

Peter KARL

 

660 084

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 26.05.1934 r.

18 647

Alfred NINZYL

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

18 649

Otto HAMMEL

16.04.1896

543 121

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

18 650

Erich SEGER

29.09.1897

711 291

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

18 665

Wilhelm MÜLLER

15.07.1905

519 905

SS-Obersturmführer

18 679

Richard EWERT

23.10.1903

209 071

SS-Obersturmführer

18 682

Otto GOTTSCHALK

13.01.1898

582 018

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

18 688

Arthur SOMMER

 

 

SS-Oberscharführer

18 690

Josef DEICHSEL

15.02.1890

802 386

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

18 693

Hans PIEPGRAS

07.02.1903

802 412

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

18 697

Detlef MARTENS

08.12.1889

755 477

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

18 703

August HANSEN

 

 

SS-Oberscharführer

18 716

Heinrich DIEHL

20.01.1909

57 515

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

18 724

Johannes BLAUBACH

16.05.1898

681 814

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

18 725

Johannes KALWALDT

 

 

SS-Schütze

18 727

Otto KUMM

01.10.1909

421 230

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
- awans w dniu 09.11.1944 r.

18 729

Hermann GEISSLER

04.04.1898

998 828

SS-Obersturmführer

18 739

Paul DREYER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

18 744

Ernst HOLLAND

22.09.1898

280 718

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

18 749

Eugen GLAUB

03.01.1904

662 705

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

18 751

Heinz PFISTER

07.11.1907

373 222

SS-Obersturmführer

18 753

Karl RACHOR

06.07.1910

93 952

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 17.05.1943 r.

18 761

Wilhelm ENDLICH

23.08.1907

928 453

SS-Obersturmführer

18 764

Heinrich KLEEMANN

 

 

SS-Rottenführer

18 766

Wilhelm BONKE

26.09.1910

692 439

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.03.1935 r.

18 786

Gustav KLEIN

27.08.1896

100 391

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

18 787

Max DREHER

21.03.1908

323 569

SS-Obersturmführer

18 788

Hans SCHORB

10.09.1901

 

SS-Schütze

18 789

Hans BUNGERT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

18 798

Hans KOLLBERG

 

 

SS-Scharführer

18 799

Heinz SOMMER

12.07.1905

295 979

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

18 806

Reinhold GIERSCH

 

891 996

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

18 808

Herbert FLEMMIG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

18 812

Franz SCHMIEG

05.06.1897

175 345

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

18 814

Heinz LOOSE

17.11.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

18 827

Adolf TENDLER

 

 

SS-Hauptscharführer

18 828

Ewald PADE

03.04.1891

728 171

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

18 839

Hans WOJEWSKI

 

 

SS-Unterscharführer

18 840

Siegfried HOYER

30.09.1903

746 366

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.10.1936 r.

18 841

Wilhelm MÖLLER

07.05.1910

556 426

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

18 844

Willy HEIBER

 

 

SS-Scharführer

18 847

Karl WÜSTER

17.02.1902

700 764

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

18 852

Karl LÜCKING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

18 853

Fritz POSTLER

 

 

SS-Unterscharführer

18 858

Friedrich KALLE

14.08.1901

469 378

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

18 860

Erich HOOS

12.05.1895

249 615

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

18 864

Georg SCHROEDER

03.04.1898

428 835

SS-Sturmbannführer

18 865

Otto ANDRESEN

03.10.1890

268 791

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1937 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

18 870

Erich KRAUSE

12.12.1902

 

Unterscharführer, oraz
>Unterscharführer d.R. Waffen-SS

18 871

Kurt HEUWER

18.04.1899

578 862

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

18 873

Max SAUPE

22.08.1892

503 355

SS-Obersturmführer

18 874

Eckard GRUND

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

18 879

Emil BLACHIAN

08.11.1901

1 200 015

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

18 903

Gustav SCHLAFFKE

09.10.1894

642 574

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

18 912

Georg KOLENDA

 

 

SS-Scharführer

18 919

Karl SCHNEIDER

 

773 774

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1933 r.

18 931

Max LANGNER

04.12.1898

911 226

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

18 937

Karl HADASCH

24.12.1887

673 203

SS-Untersturmführer - awans w dniu 24.12.1932 r.
29.05.1936 r. - odchodzi z SS i wstepuje do Wehrmachtu

18 947

Paul WYLENSECK

14.01.1896

503 723

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

18 948

Paul SIMANZIG

03.09.1898

533 106

SS-Untersturmführer - awans w dniu 16.06.1935 r.

18 949

Paul GUSECK

30.08.1904

693 421

SS-Obersturmführer

18 952

Dr Ernst FÄHNDRICH

07.01.1908

533 507

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

18 959

Willi JACKSTADT

 

 

SS-Unterscharführer

18 974

Dr. Hermann BESUDEN

06.06.1905

680 375

SS-Oberführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

18 976

Dr Walter FUNKE

 

207 178

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.09.1934 r.

18 977

Hanns SCHMID

23.06.1903

676 617

SS-Sturmbannführer

18 983

Franz SEEFELDER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

18 984

Josef SCHERBL

 

 

SS-Obersturmführer

18 985

Erwin FELLNER

19.05.1907

73 190

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

18 993

Albert HUB

17.04.1895

697 912

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

18 998

Karl RITTGER

17.02.1909

61 419

SS-Obersturmführer

1 - listy starszeñstwa, oraz inne ¼ród³a podaj± ten sam numer - 18 225 dla:
    SS-Obersturmführer - Rudolf HANUSCH
    SS-Hauptsturmführer - Alfred ANDERSSOHN


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion