Numery cz³onków SS od 180 000 do 180 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

180 001

Erwin BIERE

25.11.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.10.1943 r.

180 003

Paul JESSEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

180 022

Christian LASSEN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

180 023

Dr Burchard KÜHNE

23.12.1906

1 340 673

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.
SS-Sturmbannführer d.R Waffen SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

180 030

Johannes BRENNERT

 

 

SS-Sturmmann

180 062

Friedrich ERICHSEN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

180 088

Gustav RICHTER

04.11.1874

2 733 561

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

180 107

Paul HINZE

 

 

SS-Rottenführer

180 111

Walter BEHRENS

18.03.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

180 132

Ludwig BRUNNER

 

1 171 536

SS-Untersturmführer - awans 05.04.1934 r.
30.03.1935 r. - opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

180 133

Karl von KAPFF

17.09.1862

267 452

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 05.04.1934 r.

180 134

Dr Max SEYFFERT

22.10.1891

2 912 094

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

180 135

Dr Egbert KAHNT

20.01.1899

638 052

SS-Untersturmführer - awans 09.04.1934 r.
25.08.1938 r. - opu¶ci³ SS w celu s³u¿by w Wehrmachtcie

180 136

Dr Richard SCHULTZE

17.04.1891

616 845

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

180 139

Alexander BOGS

04.06.1896

207 624

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

180 140

Hans KATH

11.10.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

180 141

Rüdiger WEITZDOERFER

03.04.1909

4 137 272

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

180 145

Hans KALKHOF

16.05.1906

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 26.10.1944 r.

180 147

Erwin SELCK

06.10.1876

1 660 570

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

180 151

Fritz HIRSCHHÄUSER

26.03.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

180 165

Wilhelm RADDATZ

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

180 167

Hans SCHWEIZER

02.03.1913

1 829 428

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

180 174

Emil APEL

20.01.1876

2 214 209

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.05.1942 r.

180 175

Ferdinand LAUX

23.01.1898

4 620 828

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

180 189

Josef ENGEL

02.03.1912

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

180 190

Johann LICHTER

15.08.1900

1 658 718

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

180 191

Josef GIES

27.03.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

180 194

Eduard QUINT

 

 

SS-Sturmmann

180 197

Erich UNGER

 

 

SS-Mann

180 205

Robert MOHR

24.12.1909

2 257 332

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

180 209

Konrad KOEBRICH

27.02.1885

947 278

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

180 210

Friedrich MALMUS

22.11.1906

2 186 412

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

180 216

Hans BOEMINGHAUS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

180 219

Walter WEISS

08.04.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

180 230

Hans BRANDT

 

 

SS-Sturmmann

180 232

Johann STEINHARDT

 

 

SS-Mann

180 233

Paul SPORRENBERG

27.03.1896

25 651

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

180 237

Matthias SCHIFFELS

 

 

SS-Mann

180 239

August BEYER

28.04.1911

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 11.04.1945 r.

180 252

Max HASENCLEVER

 

 

SS-Rottenführer

180 262

Wilhelm MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer

180 264

Hans KLÖCKER

 

 

SS-Rottenführer

180 275

Willi BODEN

30.11.1911

4 330 008

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

180 279

Hermann ZERFASS

04.12.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r

180 282

Willi DEUTZMANN

 

 

SS-Sturmmann

180 287

Alfred STÜRZNICKEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

180 292

Karl KARRENBERG

 

 

SS-Mann

180 360

Kurt KRONENBERG

21.09.1904

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 27.04.1944 r.

180 376

Hellmut WEX

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

180 382

Walter BRAUN

26.05.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.09.1941 r.

180 388

Karl FABER

 

 

SS-Sturmmann

180 404

Joachim BUCHS

12.09.1914

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

180 405

Otto KROSTA

16.10.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

180 424

Paul KOBLISCHKE

07.06.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

180 425

Werner KAYSER

15.06.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

180 473

Heinz HINZEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

180 478

Hans RITZ

22.09.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

180 498

Werner HOEGES

 

 

SS-Rottenführer

180 504

Erwin PFALZGRAF

 

 

SS-Rottenführer

180 513

Peter HERMENS

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

180 537

Josef UNGERECHTS

 

 

SS-Sturmmann

180 545

Otto ECKMANN

 

 

SS-Sturmmann

180 553

Herbert HUTH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

180 560

Heinrich WINDEN

 

 

SS-Sturmmann der Waffen SS
wykluczony z SS w 1938 r.

180 566

Alois SPOO

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

180 571

Erich DEICKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

180 583

Rudolf DAHLMANNS

15.03.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

180 596

Hans HEGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

180 598

Herbert WUTTKE

21.06.1906

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

180 600

Karl FUNKE

 

 

SS-Rottenführer

180 602

Dr Max GRÜTER

30.03.1904

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.

180 623

Heinz NAENDRUP

12.09.1905

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

180 627

Heinz SCHMITZ-HARTMANN

08.05.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.01.1944 r.

180 648

Willy ROEMER

 

 

SS-Unterscharführer

180 671

Fritz BRANDENBURG

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

180 681

Wilhelm SPANG

 

 

SS-Mann

180 688

Josef PEREY

 

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

180 711

Kurt JANSON

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

180 738

Ernst MÄHLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

180 753

Theo HOLSEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

180 774

Arthur MEYER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

180 799

Alfred AFFLERBACH

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1935 r.

180 809

Dr Martin DENKER

29.01.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

180 846

Heinrich SCHMIDT

29.10.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans 09.11.1944 r.
zgin±³ 28.12.1944 r.

180 874

Karl LOER

 

 

SS-Unterscharführer

180 876

Ewald SCHMIDT

 

 

SS-Scharführer

180 877

August SCHÖNBERG

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1936 r.

180 881

Josef SCHULTE

 

 

SS-Mann

180 893

Ernst SCHMUCKER

25.04.1903

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

180 930

Hans HEIDE

 

 

SS-Mann

180 947

Stefan KLOER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1938 r.

180 968

Fritz WISTEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

180 972

Herbert WILKENHÖNER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

180 979

Erich MEINHARDT

 

 

SS-Mann

zacz±æ od roku 1939 katalog xxx


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion